Okresný súd Trenčín Piaristická 27, 911 50 Trenčín

Na súde pracuje 34 sudcov.

Pre súd evidujeme 65 367 pojednávaní a 77 252 rozhodnutí.

Celkovo 14. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 80 592€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 6. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 15,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 21,4 mesiaca

Celkovo 8. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 16,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 16,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18 mesiaca

Celkovo 11. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,4 mesiaca

Celkovo 2. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,8 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 50 Trenčín
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Patricie Kepeňová a podpredseda je Mgr. Peter Hvizdoš.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Balalová

sudkyňa

3 898

3 108

JUDr. Mária Bačová

sudkyňa

112

85

JUDr. Alena Bieliková

sudkyňa

4 238

2 632

Mgr. Gabriela Chudovská

sudkyňa

1 063

647

JUDr. Martina Dubovcová

sudkyňa

1 028

666

JUDr. Michal Fiala

sudca

2 994

2 844

Mgr. Michal Frátrik

sudca

1 909

1 081

JUDr. Hana Hubináková

sudkyňa

624

4 176

JUDr. Alena Hudecová

sudkyňa

89

35

Mgr. Peter Hvizdoš

podpredseda

2 813

1 739

JUDr. Daniel Jakubovič

sudca

0

4

JUDr. Milina Jánošková

sudkyňa

2 888

2 316

JUDr. Erik Kačmár

sudca

2 579

1 614

JUDr. Marcela Kačmárová

sudkyňa

1 444

1 101

Mgr. Patricie Kepeňová

predseda

53

3 359

Mgr. Patrície Kepeňová

sudkyňa

0

0

JUDr. Judita Knociková

sudkyňa

3 138

1 890

JUDr. Viera Kumová

sudkyňa

3 708

2 412

Mgr. Lenka Kvasnicová

sudkyňa

2 996

1 670

JUDr. Marián Manduch

podpredseda

1 771

1 800

Mgr. Beata Matušková

sudkyňa

0

25

JUDr. Marcela Ostrihoňová

sudkyňa

778

377

JUDr. Tatiana Porubänová

sudkyňa

2 470

1 703

JUDr. Marta Rybárová

sudkyňa

1 904

2 032

JUDr. Beáta Schmidtová

sudkyňa

3 545

2 289

JUDr. Milan Srogoň

sudca

0

0

JUDr. Marta Szántaiová

sudkyňa

486

304

JUDr. Renáta Topolčanská

sudkyňa

3 699

3 198

JUDr. Eva Tóthová

sudkyňa

1 799

2 215

JUDr. Alena Vidová

sudkyňa

81

124

JUDr. Barbora Čavojská

sudkyňa

581

506

Mgr. Katarína Šimková

sudkyňa

3 111

2 770

JUDr. Eva Širilová

sudkyňa

1 034

680

JUDr. Barbora Štefanová

sudkyňa

365

1 314

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Michal Antala

sudca

1 023

1 482

JUDr. Kristína Bagínová

pravdepodobne VSÚ

0

229

JUDr. Ľubica Balalová

sudkyňa

3 898

3 108

JUDr. Mária Bačová

sudkyňa

112

85

Mgr. František Berec

sudca

2

227

JUDr. Alena Bieliková

sudkyňa

4 238

2 632

Mgr. Andrea Bučencová

pravdepodobne VSÚ

0

410

JUDr. Zuzana Chochlíková

pravdepodobne VSÚ

0

496

Mgr. Gabriela Chudovská

sudkyňa

1 063

647

Mgr. Martin Daško

pravdepodobne VSÚ

0

1 029

JUDr. Martina Dubovcová

sudkyňa

1 028

666

Mgr. Marián Dunčko

pravdepodobne VSÚ

0

395

JUDr. Michal Fiala

sudca

2 994

2 844

Mgr. Michal Frátrik

sudca

1 909

1 081

Mgr. Miriam Grellová

pravdepodobne VSÚ

0

264

Mgr. Andrea Gáboríková

pravdepodobne VSÚ

0

314

Mgr. Martin Halač

pravdepodobne VSÚ

0

179

JUDr. Hana Hubináková

sudkyňa

624

4 176

JUDr. Alena Hudecová

sudkyňa

89

35

Henrieta Hupková

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Peter Hvizdoš

podpredseda

2 813

1 739

JUDr. Daniel Jakubovič

sudca

0

4

JUDr. Milina Jánošková

sudkyňa

2 888

2 316

JUDr. Erik Kačmár

sudca

2 579

1 614

JUDr. Marcela Kačmárová

sudkyňa

1 444

1 101

Mgr. Patricie Kepeňová

predseda

53

3 359

Mgr. Patrície Kepeňová

sudkyňa

0

0

JUDr. Judita Knociková

sudkyňa

3 138

1 890

JUDr. Lucia Konečná

pravdepodobne VSÚ

0

352

Mgr. Miroslava Kosibová

pravdepodobne VSÚ

0

173

JUDr. Viera Kumová

sudkyňa

3 708

2 412

Mgr. Lenka Kvasnicová

sudkyňa

2 996

1 670

Mgr. Vladimíra Livinková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Marián Manduch

podpredseda

1 771

1 800

Mgr. Helena Matkulčíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 171

Mgr. Beata Matušková

sudkyňa

0

25

Mgr. Elena Mazúchová

pravdepodobne VSÚ

0

427

Mgr. Zdenka Michalcová

pravdepodobne VSÚ

0

70

JUDr. Daniela Mončeková

pravdepodobne VSÚ

0

177

JUDr. Soňa Olišová

pravdepodobne VSÚ

0

537

JUDr. Jana Orlovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Jozef Oslej

sudca

0

0

Mgr. Jana Palková

pravdepodobne VSÚ

0

97

Ing. Lenka Poleková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Tatiana Porubänová

sudkyňa

2 470

1 703

Dagmar Poušová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Marta Rybárová

sudkyňa

1 904

2 032

Mgr. Jana Sadloňová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beáta Schmidtová

sudkyňa

3 545

2 289

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

988

1 170

JUDr. Iveta Sopková

sudkyňa

1 519

935

JUDr. Milan Srogoň

sudca

0

0

Martina Stopková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Milan Straka

sudca

509

1 066

Mgr. Dominika Suchá

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Soňa Suchánová

pravdepodobne VSÚ

0

187

JUDr. Marta Szántaiová

sudkyňa

486

304

JUDr. Renáta Topolčanská

sudkyňa

3 699

3 198

Mgr. Martina Trnavská

sudkyňa

98

300

JUDr. Eva Tóthová

sudkyňa

1 799

2 215

JUDr. Mária Tóthová

sudkyňa

270

577

JUDr. Alena Vidová

sudkyňa

81

124

Mgr. Boris Vittek

sudca

694

2 347

Mgr. Ján Vojtek

pravdepodobne VSÚ

0

395

JUDr. Denis Vékony

sudca

688

765

JUDr. Eva Vékonyová

sudkyňa

227

551

Mgr. Natália Záhorová

pravdepodobne VSÚ

0

12

JUDr. Barbora Čavojská

sudkyňa

581

506

Mgr. Natália Čulenová

pravdepodobne VSÚ

0

51

JUDr. Mária Ďuricová

sudkyňa

796

498

Mgr. Ivana Šebeňová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Katarína Šimková

sudkyňa

3 111

2 770

JUDr. Eva Širilová

sudkyňa

1 034

680

Mgr. Juraj Škripec

pravdepodobne VSÚ

0

849

JUDr. Barbora Štefanová

sudkyňa

365

1 314

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 16.827,87 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 384.439,12 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 15.384,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 17.201,61 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti zmluvy o… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie oddlženia Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .