Okresný súd Trenčín Piaristická 27, 911 80 Trenčín

Na súde pracuje 35 sudcov.

Pre súd evidujeme 57 447 pojednávaní a 70 179 rozhodnutí.

Celkovo 14. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 80 592€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 6. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 15,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 21,4 mesiaca

Celkovo 8. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 16,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 16,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18 mesiaca

Celkovo 11. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,4 mesiaca

Celkovo 2. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,8 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 80 Trenčín
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Patricie Kepeňová a podpredseda je Mgr. Peter Hvizdoš.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Bačová

sudkyňa

3

4

JUDr. Ľubica Balalová

sudkyňa

3 531

2 792

JUDr. Alena Bieliková

sudkyňa

3 840

2 467

JUDr. Barbora Čavojská

sudkyňa

215

137

Mgr. Gabriela Chudovská

sudkyňa

801

456

JUDr. Martina Dubovcová

sudkyňa

905

608

JUDr. Mária Ďuricová

sudkyňa

687

399

JUDr. Michal Fiala

sudca

2 417

2 482

Mgr. Michal Frátrik

sudca

1 528

798

JUDr. Hana Hubináková

sudkyňa

540

3 452

JUDr. Alena Hudecová

sudkyňa

89

48

Mgr. Peter Hvizdoš

podpredseda

2 618

1 620

JUDr. Daniel Jakubovič

sudca

0

4

JUDr. Milina Jánošková

sudkyňa

2 677

2 120

JUDr. Erik Kačmár

sudca

2 394

1 460

JUDr. Marcela Kačmárová

sudkyňa

1 331

1 053

Mgr. Patricie Kepeňová

predseda

19

2 345

Mgr. Patrície Kepeňová

sudkyňa

0

0

JUDr. Judita Knociková

sudkyňa

2 870

1 719

JUDr. Viera Kumová

sudkyňa

3 432

2 275

Mgr. Lenka Kvasnicová

sudkyňa

2 648

1 442

JUDr. Marián Manduch

podpredseda

1 456

1 549

Mgr. Beata Matušková

sudkyňa

0

25

JUDr. Marcela Ostrihoňová

sudkyňa

778

378

JUDr. Tatiana Porubänová

sudkyňa

2 152

1 509

JUDr. Marta Rybárová

sudkyňa

1 904

2 029

JUDr. Beáta Schmidtová

sudkyňa

2 968

2 037

Mgr. Katarína Šimková

sudkyňa

2 768

2 437

JUDr. Eva Širilová

sudkyňa

595

339

JUDr. Milan Srogoň

sudca

0

0

JUDr. Barbora Štefanová

sudkyňa

136

1 216

JUDr. Marta Szántaiová

sudkyňa

201

157

JUDr. Renáta Topolčanská

sudkyňa

3 290

2 885

JUDr. Eva Tóthová

sudkyňa

1 485

1 923

JUDr. Alena Vidová

sudkyňa

81

93

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Michal Antala

sudca

1 023

1 480

JUDr. Mária Bačová

sudkyňa

3

4

JUDr. Kristína Bagínová

pravdepodobne VSÚ

0

229

JUDr. Ľubica Balalová

sudkyňa

3 531

2 792

Mgr. František Berec

sudca

2

227

JUDr. Alena Bieliková

sudkyňa

3 840

2 467

Mgr. Andrea Bučencová

pravdepodobne VSÚ

0

411

JUDr. Barbora Čavojská

sudkyňa

215

137

JUDr. Zuzana Chochlíková

pravdepodobne VSÚ

0

496

Mgr. Gabriela Chudovská

sudkyňa

801

456

Mgr. Natália Čulenová

pravdepodobne VSÚ

0

55

Mgr. Martin Daško

pravdepodobne VSÚ

0

1 029

JUDr. Martina Dubovcová

sudkyňa

905

608

Mgr. Marián Dunčko

pravdepodobne VSÚ

0

395

JUDr. Mária Ďuricová

sudkyňa

687

399

JUDr. Michal Fiala

sudca

2 417

2 482

Mgr. Michal Frátrik

sudca

1 528

798

Mgr. Andrea Gáboríková

pravdepodobne VSÚ

0

315

Mgr. Miriam Grellová

pravdepodobne VSÚ

0

261

Mgr. Martin Halač

pravdepodobne VSÚ

0

179

JUDr. Hana Hubináková

sudkyňa

540

3 452

JUDr. Alena Hudecová

sudkyňa

89

48

Henrieta Hupková

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Peter Hvizdoš

podpredseda

2 618

1 620

JUDr. Daniel Jakubovič

sudca

0

4

JUDr. Milina Jánošková

sudkyňa

2 677

2 120

JUDr. Erik Kačmár

sudca

2 394

1 460

JUDr. Marcela Kačmárová

sudkyňa

1 331

1 053

Mgr. Patricie Kepeňová

predseda

19

2 345

Mgr. Patrície Kepeňová

sudkyňa

0

0

JUDr. Judita Knociková

sudkyňa

2 870

1 719

JUDr. Lucia Konečná

pravdepodobne VSÚ

0

348

Mgr. Miroslava Kosibová

pravdepodobne VSÚ

0

173

JUDr. Viera Kumová

sudkyňa

3 432

2 275

Mgr. Lenka Kvasnicová

sudkyňa

2 648

1 442

Mgr. Vladimíra Livinková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Marián Manduch

podpredseda

1 456

1 549

Mgr. Helena Matkulčíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 171

Mgr. Beata Matušková

sudkyňa

0

25

Mgr. Elena Mazúchová

pravdepodobne VSÚ

0

427

Mgr. Zdenka Michalcová

pravdepodobne VSÚ

0

71

JUDr. Daniela Mončeková

pravdepodobne VSÚ

0

171

JUDr. Soňa Olišová

pravdepodobne VSÚ

0

535

JUDr. Jana Orlovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Jozef Oslej

sudca

0

0

Mgr. Jana Palková

pravdepodobne VSÚ

0

101

Ing. Lenka Poleková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Tatiana Porubänová

sudkyňa

2 152

1 509

Dagmar Poušová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Marta Rybárová

sudkyňa

1 904

2 029

Mgr. Jana Sadloňová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beáta Schmidtová

sudkyňa

2 968

2 037

Mgr. Ivana Šebeňová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Katarína Šimková

sudkyňa

2 768

2 437

JUDr. Eva Širilová

sudkyňa

595

339

Mgr. Juraj Škripec

pravdepodobne VSÚ

0

849

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

988

1 170

JUDr. Iveta Sopková

sudkyňa

1 519

932

JUDr. Milan Srogoň

sudca

0

0

JUDr. Barbora Štefanová

sudkyňa

136

1 216

Martina Stopková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Milan Straka

sudca

509

1 065

Mgr. Dominika Suchá

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Soňa Suchánová

pravdepodobne VSÚ

0

187

JUDr. Marta Szántaiová

sudkyňa

201

157

JUDr. Renáta Topolčanská

sudkyňa

3 290

2 885

JUDr. Eva Tóthová

sudkyňa

1 485

1 923

JUDr. Mária Tóthová

sudkyňa

270

577

Mgr. Martina Trnavská

sudkyňa

98

299

JUDr. Denis Vékony

sudca

688

765

JUDr. Eva Vékonyová

sudkyňa

227

551

JUDr. Alena Vidová

sudkyňa

81

93

Mgr. Boris Vittek

sudca

694

2 330

Mgr. Ján Vojtek

pravdepodobne VSÚ

0

395

Mgr. Natália Záhorová

pravdepodobne VSÚ

0

12

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Marián Manduch
  Obžalovaný – U. E.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin neoprávneného… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Beáta Schmidtová
  Obžalovaný – S. P.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, trestný čin podvodu Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Beáta Schmidtová
  Obžalovaný – V. W.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Beáta Schmidtová
  Obžalovaný – L. C.
 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, pokračovací zložin… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Beáta Schmidtová
  Obžalovaný – Q. V.
 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Beáta Schmidtová
  Obžalovaný – A. B.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin porušovania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Beáta Schmidtová
  Obžalovaný – O. Q.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .