Okresný súd Trenčín Piaristická 27, 911 50 Trenčín

Na súde pracuje 31 sudcov.

Pre súd evidujeme 48 903 pojednávaní a 59 087 rozhodnutí.

Celkovo 14. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 80 592€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 6. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 15,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 21,4 mesiaca

Celkovo 8. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 16,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 16,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18 mesiaca

Celkovo 11. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,4 mesiaca

Celkovo 2. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,8 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 50 Trenčín
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Marián Manduch a podpredseda je Mgr. Peter Hvizdoš.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Bačová

sudkyňa

2

1

JUDr. Ľubica Balalová

sudkyňa

2 952

2 218

JUDr. Alena Bieliková

sudkyňa

3 469

2 184

JUDr. Barbora Čavojská

sudkyňa

0

0

Mgr. Gabriela Chudovská

sudkyňa

475

219

JUDr. Martina Dubovcová

sudkyňa

874

565

JUDr. Mária Ďuricová

sudkyňa

343

238

JUDr. Michal Fiala

sudca

1 764

2 051

Mgr. Michal Frátrik

sudca

746

359

JUDr. Hana Hubináková

sudkyňa

466

1 830

JUDr. Alena Hudecová

sudkyňa

8

1

Mgr. Peter Hvizdoš

podpredseda

2 366

1 350

JUDr. Milina Jánošková

sudkyňa

2 551

1 913

JUDr. Erik Kačmár

sudca

2 140

1 201

JUDr. Marcela Kačmárová

sudkyňa

1 331

997

Mgr. Patrície Kepeňová

podpredseda

0

0

JUDr. Judita Knociková

sudkyňa

2 550

1 423

JUDr. Viera Kumová

sudkyňa

3 032

1 898

Mgr. Lenka Kvasnicová

sudkyňa

2 235

1 129

JUDr. Marián Manduch

predseda

1 161

1 279

JUDr. Marcela Ostrihoňová

sudkyňa

778

375

JUDr. Tatiana Porubänová

sudkyňa

1 841

1 321

JUDr. Beáta Schmidtová

sudkyňa

2 481

1 739

Mgr. Katarína Šimková

sudkyňa

2 306

1 944

JUDr. Eva Širilová

sudkyňa

125

13

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

988

1 125

JUDr. Barbora Štefanová

sudkyňa

40

1 025

JUDr. Marta Szántaiová

sudkyňa

5

1

JUDr. Renáta Topolčanská

sudkyňa

2 624

2 369

JUDr. Eva Tóthová

sudkyňa

1 220

1 641

Mgr. Boris Vittek

sudca

684

2 164

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Michal Antala

sudca

1 023

1 454

JUDr. Mária Bačová

sudkyňa

2

1

JUDr. Kristína Bagínová

pravdepodobne VSÚ

0

211

JUDr. Ľubica Balalová

sudkyňa

2 952

2 218

Mgr. František Berec

sudca

2

192

JUDr. Alena Bieliková

sudkyňa

3 469

2 184

Mgr. Andrea Bučencová

pravdepodobne VSÚ

0

408

JUDr. Barbora Čavojská

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Chochlíková

pravdepodobne VSÚ

0

496

Mgr. Gabriela Chudovská

sudkyňa

475

219

Mgr. Natália Čulenová

pravdepodobne VSÚ

0

55

Mgr. Martin Daško

pravdepodobne VSÚ

0

997

JUDr. Martina Dubovcová

sudkyňa

874

565

Mgr. Marián Dunčko

pravdepodobne VSÚ

0

374

JUDr. Mária Ďuricová

sudkyňa

343

238

JUDr. Michal Fiala

sudca

1 764

2 051

Mgr. Michal Frátrik

sudca

746

359

Mgr. Andrea Gáboríková

pravdepodobne VSÚ

0

310

Mgr. Miriam Grellová

pravdepodobne VSÚ

0

249

Mgr. Martin Halač

pravdepodobne VSÚ

0

175

JUDr. Hana Hubináková

sudkyňa

466

1 830

JUDr. Alena Hudecová

sudkyňa

8

1

Henrieta Hupková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Peter Hvizdoš

podpredseda

2 366

1 350

JUDr. Daniel Jakubovič

sudca

0

4

JUDr. Milina Jánošková

sudkyňa

2 551

1 913

JUDr. Erik Kačmár

sudca

2 140

1 201

JUDr. Marcela Kačmárová

sudkyňa

1 331

997

Mgr. Patrície Kepeňová

podpredseda

0

0

JUDr. Judita Knociková

sudkyňa

2 550

1 423

JUDr. Lucia Konečná

pravdepodobne VSÚ

0

339

Mgr. Miroslava Kosibová

pravdepodobne VSÚ

0

172

JUDr. Viera Kumová

sudkyňa

3 032

1 898

Mgr. Lenka Kvasnicová

sudkyňa

2 235

1 129

Mgr. Vladimíra Livinková

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Marián Manduch

predseda

1 161

1 279

Mgr. Helena Matkulčíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 132

Mgr. Beata Matušková

sudkyňa

0

21

Mgr. Elena Mazúchová

pravdepodobne VSÚ

0

425

Mgr. Zdenka Michalcová

pravdepodobne VSÚ

0

70

JUDr. Daniela Mončeková

pravdepodobne VSÚ

0

169

JUDr. Soňa Olišová

pravdepodobne VSÚ

0

518

JUDr. Jana Orlovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Jozef Oslej

sudca

0

0

Mgr. Jana Palková

pravdepodobne VSÚ

0

98

Ing. Lenka Poleková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Tatiana Porubänová

sudkyňa

1 841

1 321

Dagmar Poušová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Marta Rybárová

sudkyňa

1 904

1 971

Mgr. Jana Sadloňová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beáta Schmidtová

sudkyňa

2 481

1 739

Mgr. Ivana Šebeňová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Katarína Šimková

sudkyňa

2 306

1 944

JUDr. Eva Širilová

sudkyňa

125

13

Mgr. Juraj Škripec

pravdepodobne VSÚ

0

815

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

988

1 125

JUDr. Iveta Sopková

sudkyňa

1 519

889

JUDr. Milan Srogoň

sudca

0

0

JUDr. Barbora Štefanová

sudkyňa

40

1 025

Martina Stopková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Milan Straka

sudca

509

1 059

Mgr. Dominika Suchá

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Soňa Suchánová

pravdepodobne VSÚ

0

186

JUDr. Marta Szántaiová

sudkyňa

5

1

JUDr. Renáta Topolčanská

sudkyňa

2 624

2 369

JUDr. Eva Tóthová

sudkyňa

1 220

1 641

JUDr. Mária Tóthová

sudkyňa

270

536

Mgr. Martina Trnavská

sudkyňa

98

278

JUDr. Denis Vékony

sudca

688

725

JUDr. Eva Vékonyová

sudkyňa

227

525

Mgr. Boris Vittek

sudca

684

2 164

Mgr. Ján Vojtek

pravdepodobne VSÚ

0

391

Mgr. Natália Záhorová

pravdepodobne VSÚ

0

12

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, pokračovací prečin… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Beáta Schmidtová
  Obžalovaný – Ján Líška
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Marián Manduch
  Obžalovaný – Anton Gábor
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 4.001,01 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 2.810,88 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 47.892,30 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Tóthová
  Obžalovaný – Marcel Ševela
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy styku Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.648,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .