Okresný súd Trenčín Piaristická 27, 911 50 Trenčín

Na súde pracuje 35 sudcov.

Pre súd evidujeme 55 929 pojednávaní a 67 590 rozhodnutí.

Celkovo 14. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 80 592€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 6. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 15,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 21,4 mesiaca

Celkovo 8. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 16,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 16,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18 mesiaca

Celkovo 11. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,4 mesiaca

Celkovo 2. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,8 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 50 Trenčín
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Patricie Kepeňová a podpredseda je Mgr. Peter Hvizdoš.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Bačová

sudkyňa

2

1

JUDr. Ľubica Balalová

sudkyňa

3 404

2 570

JUDr. Alena Bieliková

sudkyňa

3 748

2 315

JUDr. Barbora Čavojská

sudkyňa

86

37

Mgr. Gabriela Chudovská

sudkyňa

731

403

JUDr. Martina Dubovcová

sudkyňa

884

568

JUDr. Mária Ďuricová

sudkyňa

589

346

JUDr. Michal Fiala

sudca

2 278

2 327

Mgr. Michal Frátrik

sudca

1 372

671

JUDr. Hana Hubináková

sudkyňa

523

3 100

JUDr. Alena Hudecová

sudkyňa

89

48

Mgr. Peter Hvizdoš

podpredseda

2 568

1 528

JUDr. Daniel Jakubovič

sudca

0

4

JUDr. Milina Jánošková

sudkyňa

2 612

1 993

JUDr. Erik Kačmár

sudca

2 365

1 383

JUDr. Marcela Kačmárová

sudkyňa

1 331

1 024

Mgr. Patricie Kepeňová

predseda

8

516

Mgr. Patrície Kepeňová

sudkyňa

0

0

JUDr. Judita Knociková

sudkyňa

2 815

1 624

JUDr. Viera Kumová

sudkyňa

3 375

2 124

Mgr. Lenka Kvasnicová

sudkyňa

2 550

1 353

JUDr. Marián Manduch

podpredseda

1 380

1 478

Mgr. Beata Matušková

sudkyňa

0

21

JUDr. Marcela Ostrihoňová

sudkyňa

778

364

JUDr. Tatiana Porubänová

sudkyňa

2 068

1 396

JUDr. Marta Rybárová

sudkyňa

1 904

1 965

JUDr. Beáta Schmidtová

sudkyňa

2 848

1 963

Mgr. Katarína Šimková

sudkyňa

2 650

2 237

JUDr. Eva Širilová

sudkyňa

501

248

JUDr. Milan Srogoň

sudca

0

0

JUDr. Barbora Štefanová

sudkyňa

97

1 147

JUDr. Marta Szántaiová

sudkyňa

156

115

JUDr. Renáta Topolčanská

sudkyňa

3 143

2 635

JUDr. Eva Tóthová

sudkyňa

1 426

1 854

JUDr. Alena Vidová

sudkyňa

79

63

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Michal Antala

sudca

1 023

1 468

JUDr. Mária Bačová

sudkyňa

2

1

JUDr. Kristína Bagínová

pravdepodobne VSÚ

0

211

JUDr. Ľubica Balalová

sudkyňa

3 404

2 570

Mgr. František Berec

sudca

2

192

JUDr. Alena Bieliková

sudkyňa

3 748

2 315

Mgr. Andrea Bučencová

pravdepodobne VSÚ

0

404

JUDr. Barbora Čavojská

sudkyňa

86

37

JUDr. Zuzana Chochlíková

pravdepodobne VSÚ

0

480

Mgr. Gabriela Chudovská

sudkyňa

731

403

Mgr. Natália Čulenová

pravdepodobne VSÚ

0

55

Mgr. Martin Daško

pravdepodobne VSÚ

0

990

JUDr. Martina Dubovcová

sudkyňa

884

568

Mgr. Marián Dunčko

pravdepodobne VSÚ

0

374

JUDr. Mária Ďuricová

sudkyňa

589

346

JUDr. Michal Fiala

sudca

2 278

2 327

Mgr. Michal Frátrik

sudca

1 372

671

Mgr. Andrea Gáboríková

pravdepodobne VSÚ

0

306

Mgr. Miriam Grellová

pravdepodobne VSÚ

0

252

Mgr. Martin Halač

pravdepodobne VSÚ

0

174

JUDr. Hana Hubináková

sudkyňa

523

3 100

JUDr. Alena Hudecová

sudkyňa

89

48

Henrieta Hupková

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Peter Hvizdoš

podpredseda

2 568

1 528

JUDr. Daniel Jakubovič

sudca

0

4

JUDr. Milina Jánošková

sudkyňa

2 612

1 993

JUDr. Erik Kačmár

sudca

2 365

1 383

JUDr. Marcela Kačmárová

sudkyňa

1 331

1 024

Mgr. Patricie Kepeňová

predseda

8

516

Mgr. Patrície Kepeňová

sudkyňa

0

0

JUDr. Judita Knociková

sudkyňa

2 815

1 624

JUDr. Lucia Konečná

pravdepodobne VSÚ

0

337

Mgr. Miroslava Kosibová

pravdepodobne VSÚ

0

172

JUDr. Viera Kumová

sudkyňa

3 375

2 124

Mgr. Lenka Kvasnicová

sudkyňa

2 550

1 353

Mgr. Vladimíra Livinková

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Marián Manduch

podpredseda

1 380

1 478

Mgr. Helena Matkulčíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 128

Mgr. Beata Matušková

sudkyňa

0

21

Mgr. Elena Mazúchová

pravdepodobne VSÚ

0

426

Mgr. Zdenka Michalcová

pravdepodobne VSÚ

0

69

JUDr. Daniela Mončeková

pravdepodobne VSÚ

0

169

JUDr. Soňa Olišová

pravdepodobne VSÚ

0

518

JUDr. Jana Orlovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Jozef Oslej

sudca

0

0

Mgr. Jana Palková

pravdepodobne VSÚ

0

98

Ing. Lenka Poleková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Tatiana Porubänová

sudkyňa

2 068

1 396

Dagmar Poušová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Marta Rybárová

sudkyňa

1 904

1 965

Mgr. Jana Sadloňová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beáta Schmidtová

sudkyňa

2 848

1 963

Mgr. Ivana Šebeňová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Katarína Šimková

sudkyňa

2 650

2 237

JUDr. Eva Širilová

sudkyňa

501

248

Mgr. Juraj Škripec

pravdepodobne VSÚ

0

816

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

988

1 141

JUDr. Iveta Sopková

sudkyňa

1 519

891

JUDr. Milan Srogoň

sudca

0

0

JUDr. Barbora Štefanová

sudkyňa

97

1 147

Martina Stopková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Milan Straka

sudca

509

1 060

Mgr. Dominika Suchá

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Soňa Suchánová

pravdepodobne VSÚ

0

182

JUDr. Marta Szántaiová

sudkyňa

156

115

JUDr. Renáta Topolčanská

sudkyňa

3 143

2 635

JUDr. Eva Tóthová

sudkyňa

1 426

1 854

JUDr. Mária Tóthová

sudkyňa

270

537

Mgr. Martina Trnavská

sudkyňa

98

277

JUDr. Denis Vékony

sudca

688

725

JUDr. Eva Vékonyová

sudkyňa

227

521

JUDr. Alena Vidová

sudkyňa

79

63

Mgr. Boris Vittek

sudca

694

2 240

Mgr. Ján Vojtek

pravdepodobne VSÚ

0

391

Mgr. Natália Záhorová

pravdepodobne VSÚ

0

12

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Predbežné prejednanie sporu, PR zaplatenie 29.334,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Predbežné prejednanie sporu, o zaplatenie 19285,5 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Predbežné prejednanie sporu, PR zaplatenie 67.401,41 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 13.349,27 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Predbežné prejednanie sporu, PR zaplatenie 3.463.798,36 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin krádeže a iné Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – Mgr. Michal Frátrik
  Obžalovaný – D. L.
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o PR zaplatenie 19.161,62 eur… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Predbežné prejednanie sporu, zaplatenie 30.954,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .