Okresný súd Trenčín Piaristická 27, 911 80 Trenčín

Na súde pracuje 57 sudcov.

Pre súd evidujeme 70 491 pojednávaní a 82 293 rozhodnutí.

Celkovo 14. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 80 592€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 6. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 15,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 21,4 mesiaca

Celkovo 8. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 16,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 16,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18 mesiaca

Celkovo 11. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,4 mesiaca

Celkovo 2. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,8 mesiaca

Adresa

Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 80 Trenčín
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Predsedovia

Podpredseda súdu je JUDr. Katarína Krivulčíková a podpredseda je Mgr. Peter Hvizdoš.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Balalová

sudkyňa

4 124

3 332

JUDr. Mária Bačová

sudkyňa

252

183

JUDr. Alena Bieliková

sudkyňa

4 411

2 752

Mgr. Alena Búliková

sudkyňa

0

0

Mgr. Gabriela Chudovská

sudkyňa

1 213

745

JUDr. Martina Dubovcová

sudkyňa

1 121

744

JUDr. Andrea Vojteková Fejérová

sudkyňa

0

0

JUDr. Michal Fiala

sudca

3 366

2 965

Mgr. Andrea Fraňová

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Frátrik

sudca

2 112

1 220

JUDr. Ivo Hlucháň

sudca

0

0

JUDr. Hana Hubináková

sudkyňa

683

4 846

JUDr. Alena Hudecová

sudkyňa

89

35

Mgr. Peter Hvizdoš

podpredseda

2 939

1 837

JUDr. Daniel Jakubovič

sudca

0

4

JUDr. Róbert Jankovský

sudca

0

0

JUDr. Milina Jánošková

sudkyňa

3 030

2 450

JUDr. Erik Kačmár

sudca

2 689

1 722

JUDr. Marcela Kačmárová

sudkyňa

1 898

1 363

Mgr. Patricie Kepeňová

predseda

64

4 023

Mgr. Patrície Kepeňová

sudkyňa

0

0

JUDr. Judita Knociková

sudkyňa

3 280

1 986

JUDr. Lucia Kovačinová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Krivulčíková

podpredseda

0

0

JUDr. Viera Kumová

sudkyňa

3 897

2 526

Mgr. Lenka Kvasnicová

sudkyňa

3 186

1 810

Mgr. Silvia Kysucká

sudca

0

0

Mgr. Libor Kysucký

sudca

0

0

JUDr. Eva Macúchová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marián Manduch

podpredseda

2 005

1 975

Mgr. Beata Matušková

sudkyňa

0

25

JUDr. Dagmar Mišúnová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ján Odnoga

sudca

0

0

JUDr. Marcela Ostrihoňová

sudkyňa

778

377

JUDr. Ivan Pavlovič

podpredseda

0

0

JUDr. Lenka Pavlovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Pavlíková

sudkyňa

0

968

JUDr. Barbara Plaskurová

sudkyňa

0

7

Mgr. Júlia Stuhlmann Podobová

sudkyňa

0

0

JUDr. Tatiana Porubänová

sudkyňa

2 665

1 817

JUDr. Júlia Prikrylová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Rybárová

sudkyňa

1 904

2 037

JUDr. Beáta Schmidtová

sudkyňa

3 852

2 442

JUDr. Ing. PhD. Gabriela Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Iveta Sopková

sudkyňa

1 519

936

JUDr. Milan Srogoň

sudca

0

0

JUDr. Andrej Stachovič

sudca

0

0

JUDr. Marta Szántaiová

sudkyňa

654

398

JUDr. Renáta Topolčanská

sudkyňa

3 947

3 405

JUDr. Ing. Erika Trtalová

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Tóthová

sudkyňa

1 958

2 417

JUDr. Alena Vidová

sudkyňa

81

124

JUDr. Barbora Čavojská

sudkyňa

593

557

JUDr. Miroslava Šibíková

sudkyňa

0

306

Mgr. Katarína Šimková

sudkyňa

3 329

2 995

JUDr. Eva Širilová

sudkyňa

1 300

927

JUDr. Barbora Štefanová

sudkyňa

511

1 402

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Michal Antala

sudca

1 023

1 482

JUDr. Kristína Bagínová

pravdepodobne VSÚ

0

229

JUDr. Ľubica Balalová

sudkyňa

4 124

3 332

JUDr. Mária Bačová

sudkyňa

252

183

Mgr. František Berec

sudca

2

227

JUDr. Alena Bieliková

sudkyňa

4 411

2 752

Mgr. Andrea Bučencová

pravdepodobne VSÚ

0

410

Mgr. Alena Búliková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Chochlíková

pravdepodobne VSÚ

0

496

Mgr. Gabriela Chudovská

sudkyňa

1 213

745

Mgr. Martin Daško

pravdepodobne VSÚ

0

1 029

JUDr. Martina Dubovcová

sudkyňa

1 121

744

Mgr. Marián Dunčko

pravdepodobne VSÚ

0

395

JUDr. Andrea Vojteková Fejérová

sudkyňa

0

0

JUDr. Michal Fiala

sudca

3 366

2 965

Mgr. Andrea Fraňová

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Frátrik

sudca

2 112

1 220

Mgr. Miriam Grellová

pravdepodobne VSÚ

0

267

Mgr. Andrea Gáboríková

pravdepodobne VSÚ

0

314

Mgr. Martin Halač

pravdepodobne VSÚ

0

179

JUDr. Ivo Hlucháň

sudca

0

0

JUDr. Hana Hubináková

sudkyňa

683

4 846

JUDr. Alena Hudecová

sudkyňa

89

35

Henrieta Hupková

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Peter Hvizdoš

podpredseda

2 939

1 837

JUDr. Daniel Jakubovič

sudca

0

4

JUDr. Róbert Jankovský

sudca

0

0

JUDr. Milina Jánošková

sudkyňa

3 030

2 450

JUDr. Erik Kačmár

sudca

2 689

1 722

JUDr. Marcela Kačmárová

sudkyňa

1 898

1 363

Mgr. Patricie Kepeňová

predseda

64

4 023

Mgr. Patrície Kepeňová

sudkyňa

0

0

JUDr. Judita Knociková

sudkyňa

3 280

1 986

JUDr. Lucia Konečná

pravdepodobne VSÚ

0

358

Mgr. Miroslava Kosibová

pravdepodobne VSÚ

0

173

JUDr. Lucia Kovačinová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Krivulčíková

podpredseda

0

0

JUDr. Viera Kumová

sudkyňa

3 897

2 526

Mgr. Lenka Kvasnicová

sudkyňa

3 186

1 810

Mgr. Silvia Kysucká

sudca

0

0

Mgr. Libor Kysucký

sudca

0

0

Mgr. Vladimíra Livinková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Eva Macúchová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marián Manduch

podpredseda

2 005

1 975

Mgr. Helena Matkulčíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 179

Mgr. Beata Matušková

sudkyňa

0

25

Mgr. Elena Mazúchová

pravdepodobne VSÚ

0

427

Mgr. Zdenka Michalcová

pravdepodobne VSÚ

0

70

JUDr. Dagmar Mišúnová

sudkyňa

0

0

JUDr. Daniela Mončeková

pravdepodobne VSÚ

0

177

Mgr. Ján Odnoga

sudca

0

0

JUDr. Soňa Olišová

pravdepodobne VSÚ

0

538

JUDr. Jana Orlovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Jozef Oslej

sudca

0

0

Mgr. Jana Palková

pravdepodobne VSÚ

0

95

JUDr. Ivan Pavlovič

podpredseda

0

0

JUDr. Lenka Pavlovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Pavlíková

sudkyňa

0

968

JUDr. Barbara Plaskurová

sudkyňa

0

7

Mgr. Júlia Stuhlmann Podobová

sudkyňa

0

0

Ing. Lenka Poleková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Tatiana Porubänová

sudkyňa

2 665

1 817

Dagmar Poušová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Júlia Prikrylová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Rybárová

sudkyňa

1 904

2 037

Mgr. Jana Sadloňová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beáta Schmidtová

sudkyňa

3 852

2 442

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

988

1 170

JUDr. Ing. PhD. Gabriela Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Iveta Sopková

sudkyňa

1 519

936

JUDr. Milan Srogoň

sudca

0

0

JUDr. Andrej Stachovič

sudca

0

0

Martina Stopková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Milan Straka

sudca

509

1 066

Mgr. Dominika Suchá

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Soňa Suchánová

pravdepodobne VSÚ

0

187

JUDr. Marta Szántaiová

sudkyňa

654

398

JUDr. Renáta Topolčanská

sudkyňa

3 947

3 405

Mgr. Martina Trnavská

sudkyňa

98

300

JUDr. Ing. Erika Trtalová

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Tóthová

sudkyňa

1 958

2 417

JUDr. Mária Tóthová

sudkyňa

270

577

JUDr. Alena Vidová

sudkyňa

81

124

Mgr. Boris Vittek

sudca

694

2 348

Mgr. Ján Vojtek

pravdepodobne VSÚ

0

395

JUDr. Denis Vékony

sudca

688

765

JUDr. Eva Vékonyová

sudkyňa

227

552

Mgr. Natália Záhorová

pravdepodobne VSÚ

0

12

JUDr. Barbora Čavojská

sudkyňa

593

557

Mgr. Natália Čulenová

pravdepodobne VSÚ

0

51

JUDr. Mária Ďuricová

sudkyňa

796

502

Mgr. Ivana Šebeňová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Miroslava Šibíková

sudkyňa

0

306

Mgr. Katarína Šimková

sudkyňa

3 329

2 995

JUDr. Eva Širilová

sudkyňa

1 300

927

Mgr. Juraj Škripec

pravdepodobne VSÚ

0

850

JUDr. Barbora Štefanová

sudkyňa

511

1 402

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 13.000,- € Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 26.272,46 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti uznesení… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin týrania blízkej… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – Mgr. Michal Frátrik
  Obžalovaný – O. L.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že právo užívať… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 26.512,20 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 19.262,90 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie existencie práva… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 9.833,75 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .