Okresný súd Veľký Krtíš SNP 2, 990 14 Veľký Krtíš

Na súde pracuje 11 sudcov.

Pre súd evidujeme 18 826 pojednávaní a 34 999 rozhodnutí.

Celkovo 5. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 255€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 5. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7 mesiaca

Celkovo 9. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,7 mesiaca

Celkovo 10. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca

Celkovo 25. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,5 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Uhrovičová

Adresa

Okresný súd Veľký Krtíš
SNP 2
990 14 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
Okresný súd Veľký Krtíš oznamuje, že dňa 23. *f e b r u á r a 2022* bude prevádzka Okresného súdu Veľký Krtíš o b m e d z e n á , z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie elektrickej energie. Služby pre verejnosť zabezpečované informačným centrom súdu nebudú k dispozícii, a to z dôvodu, že na Okresný súd Veľký Krtíš nebude dodaná elektrina počas uvedeného dňa v čase od 7:30 h do 14:00 h. ______________________________________________________________________ V dňoch 01. 04. 2021, 23. 12. 2021 a 31. 12. 2021 budú úradné hodiny podateľne a informačného centra súdu: 8.00 – 12.00 V dňoch 14. 04. 2022 a 23. 12. 2022 budú úradné hodiny podateľne a informačného centra súdu: 8.00 – 12.00 h
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
V dňoch 01. 04. 2021, 23. 12. 2021 a 31. 12. 2021 budú úradné hodiny podateľne a informačného centra súdu: 8.00 – 12.00 V dňoch 14. 04. 2022 a 23. 12. 2022 budú úradné hodiny podateľne a informačného centra súdu: 8.00 – 12.00 h
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:30
utorok: 7:30 - 15:30
streda: 7:30 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 15:30
piatok: 7:30 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Podpredseda súdu je JUDr. Tomáš Minárik.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Slavomír Cimerman

sudca

3 138

2 537

JUDr. Ladislav Dubán

sudca

0

0

JUDr. Marta Kamenská

sudkyňa

2 151

1 598

Mgr. Andrej Maukš

sudca

734

697

JUDr. Tomáš Minárik

podpredseda

744

632

JUDr. Ľuboš Murgaš

sudca

1 269

1 045

JUDr. Zoltán Orlai

sudca

1 079

2 942

JUDr. Elena Petrusová

sudkyňa

2 567

2 133

JUDr. Milan Růžička

sudca

178

284

Mgr. Milan Varga

sudca

547

444

JUDr. Ján Šulgan

sudca

2 361

1 598

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Jana Chlpošová

pravdepodobne VSÚ

0

74

JUDr. Slavomír Cimerman

sudca

3 138

2 537

Jana Dohnáleková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Ladislav Dubán

sudca

0

0

JUDr. Jana Fabianová

pravdepodobne VSÚ

0

4 430

Mgr. Erika Gemerová

pravdepodobne VSÚ

0

753

JUDr. Drahomíra Hrončeková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Milan Hruška

pravdepodobne VSÚ

0

1 106

Mgr. Marek Janák

pravdepodobne VSÚ

0

179

Denisa Juhászová

pravdepodobne VSÚ

0

140

JUDr. Marta Kamenská

sudkyňa

2 151

1 598

JUDr. Dagmar Komadová

sudkyňa

2 388

1 778

Anna Králiková

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Ján Kyseľ

pravdepodobne VSÚ

0

1 839

Ľubica Marčoková

pravdepodobne VSÚ

0

40

Mgr. Andrej Maukš

sudca

734

697

JUDr. Tomáš Minárik

podpredseda

744

632

JUDr. Ľuboš Murgaš

sudca

1 269

1 045

JUDr. Zoltán Orlai

sudca

1 079

2 942

JUDr. Elena Petrusová

sudkyňa

2 567

2 133

JUDr. Milan Růžička

sudca

178

284

Mgr. Eva Strašková

sudkyňa

1 707

972

Beáta Tomová

pravdepodobne VSÚ

0

63

Mgr. Milan Varga

sudca

547

444

JUDr. Marián Vladovič

sudca

0

11

JUDr. Peter Ďurica

pravdepodobne VSÚ

0

183

JUDr. Ján Šulgan

sudca

2 361

1 598

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Zmenky
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu práv a povinností k… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, výkon rozhodnutia vo veci… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 29420,91 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 18382,5 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody z ublíženia… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapretie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie do výchovy a… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1590,9 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .