Okresný súd Veľký Krtíš SNP 2, 990 14 Veľký Krtíš

Na súde pracuje 9 sudcov.

Pre súd evidujeme 14 034 pojednávaní a 29 398 rozhodnutí.

Celkovo 5. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 255€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 5. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7 mesiaca

Celkovo 9. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,7 mesiaca

Celkovo 10. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca

Celkovo 25. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,5 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421478862111
Fax:
+421478862191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Spurná
Tel. číslo:
048/8 860 222, 0905 482 924

Adresa

Okresný súd Veľký Krtíš
SNP 2
990 14 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
047/8 862 200
Poznámka:
Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny dňa 27. 02. 2018 od 7:30 h do 15:30 h bude Okresný súd Veľký Krtíš vrátane podateľne a informačného centra pracovať v obmedzenom režime. V dňoch 29.3.2018, 21.12.2018 a 28.12.2018 budú úradné hodiny informačného centra súdu: 8:00 - 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
047/8 862 111
Poznámka:
Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny dňa 27. 02. 2018 od 7:30 h do 15:30 h bude Okresný súd Veľký Krtíš vrátane podateľne a informačného centra pracovať v obmedzenom režime. V dňoch 29.3.2018, 21.12.2018 a 28.12.2018 budú úradné hodiny podateľne súdu: 8:00 - 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:30
utorok: 7:30 - 15:30
streda: 7:30 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 15:30
piatok: 7:30 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ľuboš Murgaš.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Slavomír Cimerman

sudca

2 358

1 774

JUDr. Marta Kamenská

sudkyňa

1 784

1 423

JUDr. Dagmar Komadová

sudkyňa

2 415

1 818

Mgr. Andrej Maukš

sudca

19

0

JUDr. Tomáš Minárik

sudca

17

0

JUDr. Ľuboš Murgaš

predseda

872

721

JUDr. Zoltán Orlai

sudca

606

2 637

JUDr. Elena Petrusová

sudkyňa

2 119

1 740

JUDr. Ján Šulgan

sudca

1 399

1 309

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Jana Chlpošová

pravdepodobne VSÚ

0

84

JUDr. Slavomír Cimerman

sudca

2 358

1 774

Jana Dohnáleková

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Ladislav Dubán

sudca

0

0

JUDr. Peter Ďurica

pravdepodobne VSÚ

0

183

JUDr. Jana Fabianová

pravdepodobne VSÚ

0

4 028

Mgr. Erika Gemerová

pravdepodobne VSÚ

0

761

JUDr. Drahomíra Hrončeková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Milan Hruška

pravdepodobne VSÚ

0

1 240

Mgr. Marek Janák

pravdepodobne VSÚ

0

179

Denisa Juhászová

pravdepodobne VSÚ

0

144

JUDr. Marta Kamenská

sudkyňa

1 784

1 423

JUDr. Dagmar Komadová

sudkyňa

2 415

1 818

Anna Králiková

pravdepodobne VSÚ

0

20

Mgr. Ján Kyseľ

pravdepodobne VSÚ

0

1 914

Ľubica Marčoková

pravdepodobne VSÚ

0

64

Mgr. Andrej Maukš

sudca

19

0

JUDr. Tomáš Minárik

sudca

17

0

JUDr. Ľuboš Murgaš

predseda

872

721

JUDr. Zoltán Orlai

sudca

606

2 637

JUDr. Elena Petrusová

sudkyňa

2 119

1 740

JUDr. Milan Růžička

sudca

178

297

Mgr. Eva Strašková

sudkyňa

1 707

1 025

JUDr. Ján Šulgan

sudca

1 399

1 309

Beáta Tomová

pravdepodobne VSÚ

0

64

Mgr. Milan Varga

sudca

541

463

JUDr. Marián Vladovič

sudca

0

10

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, P364/1 písm. a Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Slavomír Cimerman
  Obžalovaný – PhDr. Martin Šaár
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, P194/1,2 písm.a, P360/1 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Ján Šulgan
  Obžalovaný – Jozef Dutka
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Z221/1, 2, 3 písm. c) Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Slavomír Cimerman
  Obžalovaný – Sofia Mercedes Lakatošová
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zverenie do výchovy a určenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Z179/1 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Ján Šulgan
  Obžalovaný – Jaroslav Bihary
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P222/1 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Ján Šulgan
  Obžalovaný – Jozef Berky
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 260,51 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Z212/1,3 písm.a, ods.4 písm.b, P… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Ján Šulgan
  Obžalovaný – Mária Lakatošová
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .