Okresný súd Veľký Krtíš SNP 2, 990 14 Veľký Krtíš

Na súde pracuje 8 sudcov.

Pre súd evidujeme 14 345 pojednávaní a 30 294 rozhodnutí.

Celkovo 5. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 255€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 5. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7 mesiaca

Celkovo 9. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,7 mesiaca

Celkovo 10. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca

Celkovo 25. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,5 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421478862111
Fax:
+421478862191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Spurná
Tel. číslo:
048/8 860 222, 0905 482 924

Adresa

Okresný súd Veľký Krtíš
SNP 2
990 14 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
047/8 862 200
Poznámka:
Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny dňa 27. 02. 2018 od 7:30 h do 15:30 h bude Okresný súd Veľký Krtíš vrátane podateľne a informačného centra pracovať v obmedzenom režime. V dňoch 29.3.2018, 21.12.2018 a 28.12.2018 budú úradné hodiny informačného centra súdu: 8:00 - 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
047/8 862 111
Poznámka:
Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny dňa 27. 02. 2018 od 7:30 h do 15:30 h bude Okresný súd Veľký Krtíš vrátane podateľne a informačného centra pracovať v obmedzenom režime. V dňoch 29.3.2018, 21.12.2018 a 28.12.2018 budú úradné hodiny podateľne súdu: 8:00 - 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:30
utorok: 7:30 - 15:30
streda: 7:30 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 15:30
piatok: 7:30 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ľuboš Murgaš.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Slavomír Cimerman

sudca

2 410

1 924

JUDr. Marta Kamenská

sudkyňa

1 791

1 463

Mgr. Andrej Maukš

sudca

109

16

JUDr. Tomáš Minárik

sudca

83

8

JUDr. Ľuboš Murgaš

predseda

889

760

JUDr. Zoltán Orlai

sudca

641

2 661

JUDr. Elena Petrusová

sudkyňa

2 128

1 799

JUDr. Ján Šulgan

sudca

1 466

1 364

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Jana Chlpošová

pravdepodobne VSÚ

0

84

JUDr. Slavomír Cimerman

sudca

2 410

1 924

Jana Dohnáleková

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Ladislav Dubán

sudca

0

0

JUDr. Peter Ďurica

pravdepodobne VSÚ

0

183

JUDr. Jana Fabianová

pravdepodobne VSÚ

0

4 120

Mgr. Erika Gemerová

pravdepodobne VSÚ

0

761

JUDr. Drahomíra Hrončeková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Milan Hruška

pravdepodobne VSÚ

0

1 243

Mgr. Marek Janák

pravdepodobne VSÚ

0

179

Denisa Juhászová

pravdepodobne VSÚ

0

144

JUDr. Marta Kamenská

sudkyňa

1 791

1 463

JUDr. Dagmar Komadová

sudkyňa

2 377

1 874

Anna Králiková

pravdepodobne VSÚ

0

20

Mgr. Ján Kyseľ

pravdepodobne VSÚ

0

1 914

Ľubica Marčoková

pravdepodobne VSÚ

0

64

Mgr. Andrej Maukš

sudca

109

16

JUDr. Tomáš Minárik

sudca

83

8

JUDr. Ľuboš Murgaš

predseda

889

760

JUDr. Zoltán Orlai

sudca

641

2 661

JUDr. Elena Petrusová

sudkyňa

2 128

1 799

JUDr. Milan Růžička

sudca

178

297

Mgr. Eva Strašková

sudkyňa

1 707

1 026

JUDr. Ján Šulgan

sudca

1 466

1 364

Beáta Tomová

pravdepodobne VSÚ

0

64

Mgr. Milan Varga

sudca

541

463

JUDr. Marián Vladovič

sudca

0

10

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok bez odôvodnenia – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok bez odôvodnenia – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zmenu úpravy styku Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, učenie výživného pre plnoleté dieťa Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zverenie do osobnej starostlivosti Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zmenu rozhodnutia o osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .