Okresný súd Veľký Krtíš SNP 2, 990 14 Veľký Krtíš

Na súde pracuje 14 sudcov.

Pre súd evidujeme 15 988 pojednávaní a 30 442 rozhodnutí.

Celkovo 5. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 255€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 5. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7 mesiaca

Celkovo 9. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,7 mesiaca

Celkovo 10. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca

Celkovo 25. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,5 mesiaca

Contact

Phone number:

For media

Contact person:
JUDr. Mgr. Nina Spurná

Address

Okresný súd Veľký Krtíš
SNP 2
990 14 Veľký Krtíš
Slovak Republic

Information center

Note:
Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny dňa 27. 02. 2018 od 7:30 h do 15:30 h bude Okresný súd Veľký Krtíš vrátane podateľne a informačného centra pracovať v obmedzenom režime. V dňoch 29.3.2018, 21.12.2018 a 28.12.2018 budú úradné hodiny informačného centra súdu: 8:00 - 12:00 hod.
Opening hours
Monday: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Tuesday: 8:00 - 12:00
Thursday: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Wednesday: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Friday: 8:00 - 12:00

Registry

Note:
Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny dňa 27. 02. 2018 od 7:30 h do 15:30 h bude Okresný súd Veľký Krtíš vrátane podateľne a informačného centra pracovať v obmedzenom režime. V dňoch 29.3.2018, 21.12.2018 a 28.12.2018 budú úradné hodiny podateľne súdu: 8:00 - 12:00 hod.
Opening hours
Monday: 7:30 - 15:30
Tuesday: 7:30 - 15:30
Thursday: 7:30 - 15:30
Wednesday: 7:30 - 15:30
Friday: 7:30 - 15:30

Information center of business register

Opening hours
Monday:
Tuesday:
Thursday:
Wednesday:
Friday:

Chairmen

Chairman of the court is JUDr. Ľuboš Murgaš and vice chairman is JUDr. Tomáš Minárik.

Judges

List of judges currently working at the court.

A Title Name Position Hearings Judgements
JUDr. Slavomír Cimerman

judge

2,617

2,077

JUDr. Marta Kamenská

judge

1,796

1,306

Mgr. Andrej Maukš

judge

241

232

JUDr. Tomáš Minárik

vice chairman

244

148

JUDr. Ľuboš Murgaš

chairman

1,027

772

JUDr. Zoltán Orlai

judge

762

2,516

JUDr. Elena Petrusová

judge

2,276

1,759

JUDr. Ján Šulgan

judge

1,713

1,185

List of judges who worked at the court and other officials whose names were found in hearings or judgements.

A Title Name Position Hearings Judgements
Jana Chlpošová

probably HCO

0

68

JUDr. Slavomír Cimerman

judge

2,617

2,077

Jana Dohnáleková

probably HCO

0

4

JUDr. Ladislav Dubán

judge

0

0

JUDr. Peter Ďurica

probably HCO

0

180

JUDr. Jana Fabianová

probably HCO

0

3,986

Mgr. Erika Gemerová

probably HCO

0

739

JUDr. Drahomíra Hrončeková

probably HCO

0

4

JUDr. Milan Hruška

probably HCO

0

1,040

Mgr. Marek Janák

probably HCO

0

178

Denisa Juhászová

probably HCO

0

132

JUDr. Marta Kamenská

judge

1,796

1,306

JUDr. Dagmar Komadová

judge

2,381

1,696

Anna Králiková

probably HCO

0

14

Mgr. Ján Kyseľ

probably HCO

0

1,778

Ľubica Marčoková

probably HCO

0

39

Mgr. Andrej Maukš

judge

241

232

JUDr. Tomáš Minárik

vice chairman

244

148

JUDr. Ľuboš Murgaš

chairman

1,027

772

JUDr. Zoltán Orlai

judge

762

2,516

JUDr. Elena Petrusová

judge

2,276

1,759

JUDr. Milan Růžička

judge

178

278

Mgr. Eva Strašková

judge

1,707

925

JUDr. Ján Šulgan

judge

1,713

1,185

Beáta Tomová

probably HCO

0

62

Mgr. Milan Varga

judge

541

434

JUDr. Marián Vladovič

judge

0

10

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Announced hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie dedičstva Hearing will be held on

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, P348/1 Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Veľký Krtíš
  Judge – JUDr. Slavomír Cimerman
  Defendant – ["Q", "U"]
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, P212/2 písm.a, ods.3… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Veľký Krtíš
  Judge – JUDr. Slavomír Cimerman
  Defendant – ["C", "E"]
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §194/1, § 360/1,2a Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Veľký Krtíš
  Judge – JUDr. Ján Šulgan
  Defendant – ["K", "F"]
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P212/2 Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Veľký Krtíš
  Judge – JUDr. Ján Šulgan
  Defendant – ["F", "U"]
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vydanie bezdôvodného… Hearing will be held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, schválenie dohody o vine… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Veľký Krtíš
  Judge – JUDr. Ján Šulgan
  Defendant – ["Z", "V"]
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Veľký Krtíš
  Judge – JUDr. Ján Šulgan
  Defendant – ["C", "G"]
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie mal. dieťaťa do… Hearing will be held on

More hearings

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .