Krajský súd Nitra Štúrova 9, 949 68 Nitra

Na súde pracuje 55 sudcov.

Pre súd evidujeme 27 021 pojednávaní a 34 097 rozhodnutí.

Celkovo 4. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 243€

Kontakt

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Patrícia Mišovič Hovorca

Adresa

Krajský súd Nitra
Štúrova 9
949 68 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Roman Greguš a podpredseda je JUDr. Ingrid Doležajová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Zuzana Babínová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martina Balegová

sudkyňa

143

161

JUDr. Ján Bernát

sudca

401

117

JUDr. Ján Bzdúšek

sudca

1 980

2 069

JUDr. Filip Demo

sudca

0

0

JUDr. Ingrid Doležajová

podpredseda

129

824

JUDr. Dana Gáborová

sudkyňa

0

0

JUDr. Lýdia Gálisová

sudkyňa

1 437

1 283

JUDr. Roman Greguš

predseda

123

340

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

151

16

JUDr. Eva Hritzová

sudkyňa

2

558

JUDr. Štefan Hrvola

sudca

677

319

JUDr. PhD. Adriana Kálmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Kálnayová

sudkyňa

1 752

2 861

JUDr. Petr Kaňa

sudca

299

105

JUDr. Dr. Ingrid Kišacová

sudkyňa

32

0

JUDr. PhD. Ingrid Kišacová

sudkyňa

2

0

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

196

13

JUDr. Viera Koscelanská

sudkyňa

27

0

JUDr. Lenka Kováčová

podpredseda

235

85

JUDr. Ľubomíra Kubáňová

sudkyňa

1 996

434

JUDr. Stanislav Libant

sudca

1 998

431

Mgr. Pavel Lukáč

sudca

0

0

JUDr. Erika Madarászová

sudkyňa

905

736

JUDr. Mária Malíková

sudkyňa

165

655

JUDr. Katarína Marčeková

sudkyňa

192

1 341

JUDr. Zita Matyóová

sudkyňa

1 975

433

JUDr. PhD. Ľubica Medvecká

sudca

33

2

JUDr. Boris Minks

sudca

218

1 098

JUDr. Marta Molnárová

sudkyňa

1 373

1 630

Mgr. Erik Németh

sudca

120

669

Mgr. Adriana Némethová

sudkyňa

586

368

JUDr. Vladimír Novotný

sudca

1 687

1 140

JUDr. Bernard Oláš

sudca

0

0

JUDr. Vlasta Ondrejková

sudkyňa

13

0

JUDr. Renáta Pátrovičová

sudkyňa

150

646

JUDr. Pavol Pilek

sudca

1 224

1 451

JUDr. Dagmar Podhorcová

sudkyňa

849

682

JUDr. Jarmila Pogranová

sudkyňa

149

390

Mgr. Andrea Szombathová Poláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Polyaková

sudkyňa

0

318

JUDr. Vladimír Pribula

sudca

2 235

1 271

Mgr. Ingrid Vallová Radošická

sudkyňa

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

146

15

JUDr. Boris Šiška

sudca

0

0

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

575

416

JUDr. Sidónia Sládečková

sudkyňa

144

1 105

JUDr. Miroslav Šupa

sudca

0

0

Mgr. Andrea Szombathová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudkyňa

186

300

JUDr. Soňa Vacková

sudkyňa

149

213

Mgr. Ingrid Radošická Vallová

sudkyňa

290

364

Mgr. Ingrid Vallová

sudkyňa

910

765

JUDr. Darina Vargová

sudkyňa

1 022

1 680

JUDr. Soňa Zmeková

sudkyňa

441

865

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Zuzana Babínová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martina Balegová

sudkyňa

143

161

JUDr. Ján Bernát

sudca

401

117

JUDr. Ján Bzdúšek

sudca

1 980

2 069

JUDr. Filip Demo

sudca

0

0

JUDr. Ingrid Doležajová

podpredseda

129

824

JUDr. Dana Gáborová

sudkyňa

0

0

JUDr. Lýdia Gálisová

sudkyňa

1 437

1 283

JUDr. Roman Greguš

predseda

123

340

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

151

16

JUDr. Dušan Harbuta

sudca

684

796

JUDr. Eva Hritzová

sudkyňa

2

558

JUDr. Štefan Hrvola

sudca

677

319

JUDr. Mária Hušeková

sudkyňa

306

312

JUDr. PhD. Adriana Kálmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Kálnayová

sudkyňa

1 752

2 861

JUDr. Petr Kaňa

sudca

299

105

JUDr. PhD. Ingrid Kišacová

sudkyňa

2

0

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

196

13

JUDr. Viera Koscelanská

sudkyňa

27

0

JUDr. Lenka Kostolanská

sudkyňa

25

0

JUDr. Lenka Kováčová

podpredseda

235

85

JUDr. Oľga Kováčová

sudkyňa

106

0

JUDr. Ľubomíra Kubáňová

sudkyňa

1 996

434

JUDr. Stanislav Libant

sudca

1 998

431

Mgr. Pavel Lukáč

sudca

0

0

JUDr. Erika Madarászová

sudkyňa

905

736

JUDr. Mária Malíková

sudkyňa

165

655

JUDr. Katarína Marčeková

sudkyňa

192

1 341

JUDr. Zita Matyóová

sudkyňa

1 975

433

JUDr. PhD. Ľubica Medvecká

sudca

33

2

JUDr. Boris Minks

sudca

218

1 098

JUDr. Marta Molnárová

sudkyňa

1 373

1 630

Mgr. Erik Németh

sudca

120

669

Mgr. Adriana Némethová

sudkyňa

586

368

JUDr. Vladimír Novotný

sudca

1 687

1 140

JUDr. Bernard Oláš

sudca

0

0

JUDr. Vlasta Ondrejková

sudkyňa

13

0

JUDr. Renáta Pátrovičová

sudkyňa

150

646

JUDr. Pavol Pilek

sudca

1 224

1 451

JUDr. Dagmar Podhorcová

sudkyňa

849

682

JUDr. Jarmila Pogranová

sudkyňa

149

390

Mgr. Andrea Szombathová Poláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Polyaková

sudkyňa

0

318

JUDr. Vladimír Pribula

sudca

2 235

1 271

Mgr. Ingrid Vallová Radošická

sudkyňa

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

146

15

JUDr. Boris Šiška

sudca

0

0

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

575

416

JUDr. Sidónia Sládečková

sudkyňa

144

1 105

JUDr. Miroslav Šupa

sudca

0

0

JUDr. Veronika Svoradová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrea Szombathová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Viola Takáčová

sudkyňa

1 158

1 447

JUDr. Soňa Vacková

sudkyňa

149

213

Mgr. Ingrid Radošická Vallová

sudkyňa

290

364

Mgr. Ingrid Vallová

sudkyňa

910

765

JUDr. Ján Vanko

sudca

577

129

JUDr. Darina Vargová

sudkyňa

1 022

1 680

PhD. Gabriela Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Soňa Zmeková

sudkyňa

441

865

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, sťažnosť odsúdeného Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Zita Matyóová
  Obžalovaný – ["G", "H"]
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Marta Molnárová, JUDr. Eva Šišková a JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – U. Y.
  Odporca – A. M.
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Marta Molnárová, JUDr. Eva Šišková a JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – Z. J.
  Odporca – L. G.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Dana Kálnayová a JUDr. Eva Šišková
  Navrhovateľ – M. V.
  Odporca – A. Z.
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Marta Molnárová, JUDr. Eva Šišková a JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – Y. Q.
  Odporca – L. D.
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Marta Molnárová, JUDr. Eva Šišková a JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – G. P.
  Odporca – A. C.
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Marta Molnárová, JUDr. Eva Šišková a JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – A. V.
  Odporca – G. A.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .