Krajský súd Nitra Štúrova 9, 949 68 Nitra

Na súde pracuje 51 sudcov.

Pre súd evidujeme 26 681 pojednávaní a 32 973 rozhodnutí.

Celkovo 4. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 243€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Lenka Kiradžiev Hovorca

Adresa

Krajský súd Nitra
Štúrova 9
949 68 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Faxové číslo trestného oddelenia 037/8840191
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Roman Greguš a podpredseda je JUDr. Ingrid Doležajová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Zuzana Babínová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martina Balegová

sudkyňa

130

128

JUDr. Ján Bernát

sudca

400

117

JUDr. Ján Bzdúšek

sudca

1 980

2 045

JUDr. Ingrid Doležajová

podpredseda

106

803

JUDr. Lýdia Gálisová

sudkyňa

1 418

1 248

JUDr. Roman Greguš

predseda

104

329

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

123

1

JUDr. Eva Hritzová

sudkyňa

2

555

JUDr. Štefan Hrvola

sudca

628

297

JUDr. PhD. Adriana Kálmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Kálnayová

sudkyňa

1 727

2 805

JUDr. Petr Kaňa

sudca

295

94

JUDr. Dr. Ingrid Kišacová

sudkyňa

2

0

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

175

0

JUDr. Lenka Kostolanská

sudkyňa

20

0

JUDr. Lenka Kováčová

podpredseda

213

72

JUDr. Ľubomíra Kubáňová

sudkyňa

1 964

418

JUDr. Stanislav Libant

sudca

1 957

418

Mgr. Pavel Lukáč

sudca

0

0

JUDr. Erika Madarászová

sudkyňa

879

686

JUDr. Mária Malíková

sudkyňa

144

627

JUDr. Katarína Marčeková

sudkyňa

175

1 302

JUDr. Zita Matyóová

sudkyňa

1 943

420

JUDr. PhD. Ľubica Medvecká

sudca

33

2

JUDr. Boris Minks

sudca

194

1 059

JUDr. Marta Molnárová

sudkyňa

1 301

1 593

Mgr. Erik Németh

sudca

108

638

Mgr. Adriana Némethová

sudkyňa

554

352

JUDr. Vladimír Novotný

sudca

1 680

1 113

JUDr. Bernard Oláš

sudca

0

0

JUDr. Renáta Pátrovičová

sudkyňa

133

602

JUDr. Pavol Pilek

sudca

1 212

1 400

JUDr. Dagmar Podhorcová

sudkyňa

826

646

JUDr. Jarmila Pogranová

sudkyňa

141

360

Mgr. Andrea Szombathová Poláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Polyaková

sudkyňa

0

316

JUDr. Vladimír Pribula

sudca

2 216

1 228

Mgr. Ingrid Vallová Radošická

sudkyňa

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

129

1

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

485

380

JUDr. Sidónia Sládečková

sudkyňa

122

1 089

JUDr. Miroslav Šupa

sudca

0

0

Mgr. Andrea Szombathová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudkyňa

167

269

JUDr. Soňa Vacková

sudkyňa

129

185

Mgr. Ingrid Radošická Vallová

sudkyňa

271

329

Mgr. Ingrid Vallová

sudkyňa

910

765

JUDr. Ján Vanko

sudca

559

117

JUDr. Darina Vargová

sudkyňa

950

1 637

JUDr. Soňa Zmeková

sudkyňa

425

824

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Zuzana Babínová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martina Balegová

sudkyňa

130

128

JUDr. Ján Bernát

sudca

400

117

JUDr. Ján Bzdúšek

sudca

1 980

2 045

JUDr. Ingrid Doležajová

podpredseda

106

803

JUDr. Lýdia Gálisová

sudkyňa

1 418

1 248

JUDr. Roman Greguš

predseda

104

329

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

123

1

JUDr. Dušan Harbuta

sudca

684

792

JUDr. Eva Hritzová

sudkyňa

2

555

JUDr. Štefan Hrvola

sudca

628

297

JUDr. Mária Hušeková

sudkyňa

306

312

JUDr. PhD. Adriana Kálmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Kálnayová

sudkyňa

1 727

2 805

JUDr. Petr Kaňa

sudca

295

94

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

175

0

JUDr. Lenka Kostolanská

sudkyňa

20

0

JUDr. Lenka Kováčová

podpredseda

213

72

JUDr. Oľga Kováčová

sudkyňa

77

0

JUDr. Ľubomíra Kubáňová

sudkyňa

1 964

418

JUDr. Stanislav Libant

sudca

1 957

418

Mgr. Pavel Lukáč

sudca

0

0

JUDr. Erika Madarászová

sudkyňa

879

686

JUDr. Mária Malíková

sudkyňa

144

627

JUDr. Katarína Marčeková

sudkyňa

175

1 302

JUDr. Zita Matyóová

sudkyňa

1 943

420

JUDr. PhD. Ľubica Medvecká

sudca

33

2

JUDr. Boris Minks

sudca

194

1 059

JUDr. Marta Molnárová

sudkyňa

1 301

1 593

Mgr. Erik Németh

sudca

108

638

Mgr. Adriana Némethová

sudkyňa

554

352

JUDr. Vladimír Novotný

sudca

1 680

1 113

JUDr. Bernard Oláš

sudca

0

0

JUDr. Renáta Pátrovičová

sudkyňa

133

602

JUDr. Pavol Pilek

sudca

1 212

1 400

JUDr. Dagmar Podhorcová

sudkyňa

826

646

JUDr. Jarmila Pogranová

sudkyňa

141

360

Mgr. Andrea Szombathová Poláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Polyaková

sudkyňa

0

316

JUDr. Vladimír Pribula

sudca

2 216

1 228

Mgr. Ingrid Vallová Radošická

sudkyňa

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

129

1

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

485

380

JUDr. Sidónia Sládečková

sudkyňa

122

1 089

JUDr. Miroslav Šupa

sudca

0

0

JUDr. Veronika Svoradová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrea Szombathová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Viola Takáčová

sudkyňa

1 152

1 447

JUDr. Soňa Vacková

sudkyňa

129

185

Mgr. Ingrid Radošická Vallová

sudkyňa

271

329

Mgr. Ingrid Vallová

sudkyňa

910

765

JUDr. Ján Vanko

sudca

559

117

JUDr. Darina Vargová

sudkyňa

950

1 637

PhD. Gabriela Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Soňa Zmeková

sudkyňa

425

824

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, sťažnosť odsúdeného Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Zita Matyóová
  Obžalovaný – ["G", "H"]
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Marta Molnárová, JUDr. Eva Šišková a JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – C. E.
  Odporca – H. A.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Marta Molnárová, JUDr. Eva Šišková a JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – U. L.
  Odporca – L. N.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Marta Molnárová, JUDr. Eva Šišková a JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – Q. M.
  Odporca – P. C.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Marta Molnárová, JUDr. Eva Šišková a JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – I. D.
  Odporca – P. B.
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o preskúmanie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, VŠEOBECNÁ SPRÁVNA ŽALOBA o… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Marta Molnárová, JUDr. Eva Šišková a JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – Y. G.
  Odporca – N. L.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Správna žaloba na preskúmanie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Marta Molnárová, JUDr. Eva Šišková a JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – J. L.
  Odporca – H. D.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .