Krajský súd Nitra Štúrova 9, 949 68 Nitra

Na súde pracuje 45 sudcov.

Pre súd evidujeme 23 924 pojednávaní a 28 348 rozhodnutí.

Celkovo 4. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 243€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Lenka Kiradžiev Hovorca

Adresa

Krajský súd Nitra
Štúrova 9
949 68 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Faxové číslo trestného oddelenia 037/8840191
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ján Vanko a podpredseda je JUDr. Ingrid Doležajová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Martina Balegová

sudkyňa

0

30

JUDr. Ján Bzdúšek

sudca

1 814

1 885

JUDr. Ingrid Doležajová

podpredseda

3

717

JUDr. Lýdia Gálisová

sudkyňa

1 241

1 085

JUDr. Roman Greguš

podpredseda

3

295

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

0

0

JUDr. Štefan Hrvola

sudca

426

248

JUDr. PhD. Adriana Kálmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Kálnayová

sudkyňa

1 603

2 605

JUDr. Petr Kaňa

sudca

95

51

JUDr. Dr. Ingrid Kišacová

sudkyňa

0

0

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

0

0

JUDr. Lenka Kováčová

sudkyňa

41

25

JUDr. Oľga Kováčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomíra Kubáňová

sudkyňa

1 699

380

JUDr. Stanislav Libant

sudca

1 676

369

Mgr. Pavel Lukáč

sudca

0

0

JUDr. Erika Madarászová

sudkyňa

735

474

JUDr. Mária Malíková

sudkyňa

7

514

JUDr. Katarína Marčeková

sudkyňa

6

1 153

JUDr. Zita Matyóová

sudkyňa

1 670

344

JUDr. PhD. Ľubica Medvecká

sudca

33

2

JUDr. Boris Minks

sudca

16

885

JUDr. Marta Molnárová

sudkyňa

1 095

1 491

Mgr. Erik Németh

sudca

7

506

Mgr. Adriana Némethová

sudkyňa

377

300

JUDr. Vladimír Novotný

sudca

1 455

980

JUDr. Renáta Pátrovičová

sudkyňa

2

487

JUDr. Pavol Pilek

sudca

1 089

1 278

JUDr. Dagmar Podhorcová

sudkyňa

672

536

JUDr. Jarmila Pogranová

sudkyňa

1

250

Mgr. Andrea Szombathová Poláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Polyaková

sudkyňa

0

306

JUDr. Vladimír Pribula

sudca

1 969

1 005

Mgr. Ingrid Vallová Radošická

sudkyňa

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

0

1

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

113

213

JUDr. Sidónia Sládečková

sudkyňa

15

929

Mgr. Andrea Szombathová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudkyňa

0

124

JUDr. Soňa Vacková

sudkyňa

0

60

Mgr. Ingrid Radošická Vallová

sudkyňa

38

18

Mgr. Ingrid Vallová

sudkyňa

910

746

JUDr. Ján Vanko

predseda

381

89

JUDr. Darina Vargová

sudkyňa

714

1 414

JUDr. Soňa Zmeková

sudkyňa

248

624

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Zuzana Babínová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martina Balegová

sudkyňa

0

30

JUDr. Ján Bernát

sudca

400

114

JUDr. Ján Bzdúšek

sudca

1 814

1 885

JUDr. Ingrid Doležajová

podpredseda

3

717

JUDr. Lýdia Gálisová

sudkyňa

1 241

1 085

JUDr. Roman Greguš

podpredseda

3

295

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dušan Harbuta

sudca

684

761

JUDr. Eva Hritzová

sudkyňa

0

532

JUDr. Štefan Hrvola

sudca

426

248

JUDr. Mária Hušeková

sudkyňa

306

296

JUDr. PhD. Adriana Kálmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Kálnayová

sudkyňa

1 603

2 605

JUDr. Petr Kaňa

sudca

95

51

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

0

0

JUDr. Lenka Kováčová

sudkyňa

41

25

JUDr. Oľga Kováčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomíra Kubáňová

sudkyňa

1 699

380

JUDr. Stanislav Libant

sudca

1 676

369

Mgr. Pavel Lukáč

sudca

0

0

JUDr. Erika Madarászová

sudkyňa

735

474

JUDr. Mária Malíková

sudkyňa

7

514

JUDr. Katarína Marčeková

sudkyňa

6

1 153

JUDr. Zita Matyóová

sudkyňa

1 670

344

JUDr. PhD. Ľubica Medvecká

sudca

33

2

JUDr. Boris Minks

sudca

16

885

JUDr. Marta Molnárová

sudkyňa

1 095

1 491

Mgr. Erik Németh

sudca

7

506

Mgr. Adriana Némethová

sudkyňa

377

300

JUDr. Vladimír Novotný

sudca

1 455

980

JUDr. Bernard Oláš

sudca

0

0

JUDr. Renáta Pátrovičová

sudkyňa

2

487

JUDr. Pavol Pilek

sudca

1 089

1 278

JUDr. Dagmar Podhorcová

sudkyňa

672

536

JUDr. Jarmila Pogranová

sudkyňa

1

250

Mgr. Andrea Szombathová Poláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Polyaková

sudkyňa

0

306

JUDr. Vladimír Pribula

sudca

1 969

1 005

Mgr. Ingrid Vallová Radošická

sudkyňa

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

0

1

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

113

213

JUDr. Sidónia Sládečková

sudkyňa

15

929

JUDr. Miroslav Šupa

sudca

0

0

JUDr. Veronika Svoradová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrea Szombathová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Viola Takáčová

sudkyňa

1 151

1 409

JUDr. Soňa Vacková

sudkyňa

0

60

Mgr. Ingrid Radošická Vallová

sudkyňa

38

18

Mgr. Ingrid Vallová

sudkyňa

910

746

JUDr. Ján Vanko

predseda

381

89

JUDr. Darina Vargová

sudkyňa

714

1 414

PhD. Gabriela Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Soňa Zmeková

sudkyňa

248

624

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Život a zdravie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, sťažnosť odsúdeného Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Zita Matyóová
  Obžalovaný – Jozef Chudják
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – GARANCIA AUTO s.r.o.
  Odporca – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – Roman Cerulík
  Odporca – Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – DIANA Flower House s.r.o.
  Odporca – Slovenská obchodná inšpekcia , Bratislava
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – A.T. - REALITY s.r.o.
  Odporca – Slovenská obchodná inšpekcia-Ústredný inšpektorát
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – Renáta Chamajová
  Odporca – Okresný úrad Nitra, odbor opravn. prostriedkov
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .