Okresný súd Vranov nad Topľou M. R. Štefánika 874, 093 32 Vranov n/T

Na súde pracuje 12 sudcov.

Pre súd evidujeme 33 906 pojednávaní a 33 100 rozhodnutí.

Celkovo 1. až 2. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 0€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 17. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,1 mesiaca

Celkovo 24. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 12,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,8 mesiaca

Celkovo 8. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3 mesiaca

Celkovo 15. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová

Adresa

Okresný súd Vranov nad Topľou
M. R. Štefánika 874
093 32 Vranov n/T
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:15 - 14:30
utorok: 8:00 - 11:30
streda: 8:00 - 11:30, 12:15 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:15 - 14:30
piatok: 8:00 - 11:30, 12:15 - 13:30

Podateľňa

Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:00, 12:15 - 15:30
utorok: 7:30 - 11:00, 12:15 - 15:30
streda: 7:30 - 11:00, 12:15 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:00, 12:15 - 15:30
piatok: 7:30 - 11:00, 12:15 - 13:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Iveta Mihóková a podpredseda je JUDr. Andrea Zolotová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Gabriela Dubová

sudkyňa

399

234

JUDr. Andrea Havírová

sudkyňa

1 868

1 274

Mgr. Marcela Holubová

sudkyňa

5

0

JUDr. Matúš Kalanin

sudca

830

1 166

JUDr. Martin Kopina

sudca

1 996

1 559

JUDr. Ján Kozenko

sudca

3 909

2 585

JUDr. Martina Melníková

sudkyňa

3 095

1 830

JUDr. Iveta Mihóková

predseda

1 700

1 061

Mgr. Anna Monoková

sudkyňa

2 227

2 059

JUDr. Silvia Šviderská

sudkyňa

4 862

3 237

JUDr. Milan Vaľuš

sudca

3 685

2 332

JUDr. Andrea Zolotová

podpredseda

4 420

3 042

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Tomáš Alušík

pravdepodobne VSÚ

0

249

JUDr. Eva Bérešová

sudkyňa

47

479

Mgr. Martin Bialý

pravdepodobne VSÚ

0

95

Mgr. Janka Byncová

pravdepodobne VSÚ

0

123

JUDr. Zora Chudová

pravdepodobne VSÚ

0

50

Mgr. Mário Donič

pravdepodobne VSÚ

0

839

JUDr. Gabriela Dubová

sudkyňa

399

234

JUDr. Michal Gedor

pravdepodobne VSÚ

0

421

JUDr. Andrea Havírová

sudkyňa

1 868

1 274

Mgr. Marcela Holubová

sudkyňa

5

0

JUDr. Jozef Hrindák

sudca

2

0

Mgr. Tatiana Hurtová

pravdepodobne VSÚ

0

82

Mgr. Jaroslav Jevčák

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Matúš Kalanin

sudca

830

1 166

JUDr. Martin Kopina

sudca

1 996

1 559

JUDr. Ján Kozenko

sudca

3 909

2 585

JUDr. Martina Melníková

sudkyňa

3 095

1 830

JUDr. Iveta Mihóková

predseda

1 700

1 061

Mgr. Anna Monoková

sudkyňa

2 227

2 059

JUDr. Miroslav Novák

sudca

467

554

Mgr. Anna Revajová

pravdepodobne VSÚ

0

121

Mgr. Martin Šaffa

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jaroslav Špička

pravdepodobne VSÚ

0

526

JUDr. Valéria Špitaliková

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Silvia Šviderská

sudkyňa

4 862

3 237

JUDr. Jana Tomášová

neznáma pracovníčka

0

622

JUDr. Milan Vaľuš

sudca

3 685

2 332

JUDr. Ľubov Vargová

sudkyňa

1 531

1 378

JUDr. Ružena Vašková

sudkyňa

2 391

2 054

Mgr. Štefan Veliký

pravdepodobne VSÚ

0

108

JUDr. Andrea Zolotová

podpredseda

4 420

3 042

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 211 ods.1, písm. b… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 211 ods. 1 písm. b… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, O rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 22.530,57,-Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 11.743,98 €ur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 194 ods.l Tr.zák. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.950,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 212 ods.2 písm. f , ods.3… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 217 ods.1 Tr.zák. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 212 ods.1 Tr.zák. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .