Okresný súd Vranov nad Topľou M. R. Štefánika 874, 093 32 Vranov n/T

Na súde pracuje 17 sudcov.

Pre súd evidujeme 46 641 pojednávaní a 48 039 rozhodnutí.

Celkovo 1. až 2. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 0€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 17. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,1 mesiaca

Celkovo 24. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 12,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,8 mesiaca

Celkovo 8. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3 mesiaca

Celkovo 15. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová

Adresa

Okresný súd Vranov nad Topľou
M. R. Štefánika 874
093 32 Vranov n/T
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 13:30

Podateľňa

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 13:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Iveta Mihóková a podpredseda je JUDr. Andrea Zolotová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Gabriela Dubová

sudkyňa

999

777

JUDr. Jaroslava Tóthová Gederová

sudkyňa

62

10

JUDr. Andrea Havírová

sudkyňa

2 298

1 524

Mgr. Marcela Holubová

sudkyňa

884

469

JUDr. Jozef Hrindák

sudca

2

0

JUDr. Matúš Kalanin

sudca

2 136

2 029

JUDr. Martin Kopina

sudca

3 277

2 826

JUDr. Barbora Kovaliková

sudkyňa

626

308

JUDr. Ján Kozenko

sudca

3 909

2 683

JUDr. Martina Melníková

sudkyňa

4 240

2 634

JUDr. Iveta Mihóková

predseda

2 854

2 089

Mgr. Anna Monoková

sudkyňa

3 290

2 846

JUDr. Jaroslava Tóthová

sudkyňa

0

0

JUDr. Milan Vaľuš

sudca

4 923

3 756

JUDr. Ružena Vašková

sudkyňa

2 391

2 145

JUDr. Andrea Zolotová

podpredseda

5 776

4 433

JUDr. Silvia Šviderská

sudkyňa

6 827

4 673

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Tomáš Alušík

pravdepodobne VSÚ

0

267

Mgr. Martin Bialý

pravdepodobne VSÚ

0

97

Mgr. Janka Byncová

pravdepodobne VSÚ

0

127

JUDr. Eva Bérešová

sudkyňa

47

497

JUDr. Zora Chudová

pravdepodobne VSÚ

0

55

Mgr. Mário Donič

pravdepodobne VSÚ

0

876

JUDr. Gabriela Dubová

sudkyňa

999

777

JUDr. PhD. Gabriela Dubová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jaroslava Tóthová Gederová

sudkyňa

62

10

JUDr. Michal Gedor

pravdepodobne VSÚ

0

546

JUDr. Andrea Havírová

sudkyňa

2 298

1 524

Mgr. Marcela Holubová

sudkyňa

884

469

JUDr. Jozef Hrindák

sudca

2

0

Mgr. Tatiana Hurtová

pravdepodobne VSÚ

0

83

Mgr. Jaroslav Jevčák

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Matúš Kalanin

sudca

2 136

2 029

JUDr. Martin Kopina

sudca

3 277

2 826

JUDr. Barbora Kovaliková

sudkyňa

626

308

JUDr. Ján Kozenko

sudca

3 909

2 683

JUDr. Martina Melníková

sudkyňa

4 240

2 634

JUDr. Iveta Mihóková

predseda

2 854

2 089

Mgr. Anna Monoková

sudkyňa

3 290

2 846

JUDr. Miroslav Novák

sudca

467

579

Mgr. Anna Revajová

pravdepodobne VSÚ

0

141

JUDr. Jana Tomášová

neznáma pracovníčka

0

645

JUDr. Jaroslava Tóthová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubov Vargová

sudkyňa

1 531

1 449

JUDr. Milan Vaľuš

sudca

4 923

3 756

JUDr. Ružena Vašková

sudkyňa

2 391

2 145

Mgr. Štefan Veliký

pravdepodobne VSÚ

0

112

JUDr. Andrea Zolotová

podpredseda

5 776

4 433

Mgr. Martin Šaffa

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Valéria Špitaliková

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Jaroslav Špička

pravdepodobne VSÚ

0

543

JUDr. Silvia Šviderská

sudkyňa

6 827

4 673

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 214 ods.1, ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 276 ods. 1, ods. 4)… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 289 ods.1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 207 ods.1, ods.3… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 156 ods.1 Tr.zák. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1, ods. 3… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1, ods. 3… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §326 ods.l písm.a… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 344 ods.1 písm.a)… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .