Okresný súd Žilina Hviezdoslavova ul. 28, 010 01 Žilina

At the court there are 43 judges working.

For the court we register 73,876 hearings and 77,460 judgements.

Overall 3rd at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 264,428€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 7th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 13 months
 • Average duration for year 2012 is 14.7 months
 • Average duration for year 2011 is 14 months
 • Average duration for year 2010 is 20.8 months

Overall 16th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 14.9 months
 • Average duration for year 2012 is 15.3 months
 • Average duration for year 2011 is 13.5 months
 • Average duration for year 2010 is 13.3 months

Overall 5th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 10.7 months
 • Average duration for year 2012 is 10.2 months
 • Average duration for year 2011 is 9.8 months
 • Average duration for year 2010 is 9.6 months

Overall 22nd to 23rd slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 4.6 months
 • Average duration for year 2012 is 4.1 months
 • Average duration for year 2011 is 5.4 months
 • Average duration for year 2010 is 5.1 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Dudová Záborská
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 01 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Jaroslav Macek a podpredseda je JUDr. Vladimír Kozáčik.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

1 213

995

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

371

5 259

JUDr. Marek Bartko

sudca

351

704

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

2 272

134

JUDr. Daniel Béreš

sudca

1 430

261

Mgr. Dušan Chamula

sudca

1 914

1 116

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

2 802

2 068

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

221

1 553

Mgr. Richard Golis

sudca

139

582

Mgr. Ladislav Halla

sudca

1 846

1 183

Mgr. Ján Hehejík

sudca

0

0

Mgr. Zita Hehejíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erika Hrabovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Hrnčiar

sudca

110

169

JUDr. Silvia Hrnčiariková

sudkyňa

564

19

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

2 505

1 766

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

321

257

JUDr. Eva Kráľová

sudkyňa

719

685

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 833

1 113

JUDr. Helena Tőre Janíčková M

sudkyňa

156

32

JUDr. Jaroslav Macek

predseda

498

2 746

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

2 972

1 985

JUDr. Margaréta Milecová

sudkyňa

347

239

JUDr. Jana Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

1

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

2 987

1 766

JUDr. PhD. Lenka Müllerová

podpredseda

2 255

1 561

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

96

1 889

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

172

73

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

2 883

1 703

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

1 970

346

JUDr. Mgr. Michaela Priesolová

sudkyňa

901

542

JUDr. Michal Repkovský

sudca

0

0

JUDr. Ján Rybárik

sudca

2 953

1 401

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

3 647

1 008

JUDr. Marek Šenkár

sudca

2 701

121

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

3 284

1 919

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

3 421

1 516

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

3 049

2 952

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

1 810

1 843

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

2 364

207

JUDr. Marcela Dolníková Žabková

sudkyňa

954

343

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Augustín

pravdepodobne VSÚ

0

294

JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

1 213

995

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

371

5 259

Mgr. Marek Bartko

pravdepodobne VSÚ

0

666

JUDr. Marek Bartko

sudca

351

704

JUDr. Róbert Bebčák

sudca

661

1 348

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

2 272

134

Mgr. Dagmar Belobradová

pravdepodobne VSÚ

0

1 018

JUDr. Daniel Béreš

sudca

1 430

261

Mgr. Martina Bičanovská

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

2 466

1 667

Tajomníčka Katarína Bušovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Jana Čabráková

pravdepodobne VSÚ

0

190

Martina Čečková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

0

162

Mgr. Dušan Chamula

sudca

1 914

1 116

Mgr. Gabriela Chudovská

neznáma pracovníčka

0

1 100

Mgr. Monika Doležalová

pravdepodobne VSÚ

0

24

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

2 802

2 068

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

221

1 553

Mgr. Jana Ďurišová

pravdepodobne VSÚ

0

1 159

Mgr. Katarína Filipovičová

pravdepodobne VSÚ

0

85

Mgr. Michal Frátrik

neznámy pracovník

0

1 272

JUDr. Martin Gábriš

pravdepodobne VSÚ

0

613

Dajana Galadíková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Miloš Gero

pravdepodobne VSÚ

0

142

Mgr. Richard Golis

sudca

139

582

JUDr. Lenka Gomolová

pravdepodobne VSÚ

0

1 261

Mgr. Michal Haleš

pravdepodobne VSÚ

0

167

Mgr. Naďa Haľková

pravdepodobne VSÚ

0

366

Mgr. Ladislav Halla

sudca

1 846

1 183

Mgr. Jozef Hančák

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Ján Hehejík

sudca

0

0

Mgr. Zita Hehejíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erika Hrabovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Hrnčiar

sudca

110

169

JUDr. Silvia Hrnčiariková

sudkyňa

564

19

Silvia Isteníková

pravdepodobne VSÚ

0

66

Mgr. Lenka Janíková

neznáma pracovníčka

0

282

Mgr. Juraj Kadaši

pravdepodobne VSÚ

2

217

JUDr. Katarína Kopková Karumníková

pravdepodobne VSÚ

0

515

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

62

265

Mgr. Andrej Kekely

sudca

2 561

2 001

Mgr. Monika Knížová

pravdepodobne VSÚ

0

526

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

2 505

1 766

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

321

257

JUDr. Eva Kráľová

sudkyňa

719

685

Mgr. Patrik Kremeň

pravdepodobne VSÚ

0

1 030

Mgr. Monika Kremeňová

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Mária Kypusová

pravdepodobne VSÚ

0

23

Mgr. Jaroslav Láštic

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 833

1 113

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

1 683

221

JUDr. Helena Tőre Janíčková M

sudkyňa

156

32

JUDr. Jaroslav Macek

predseda

498

2 746

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

2 972

1 985

JUDr. Marcela Malatká

sudca

1 353

332

JUDr. Martin Maliar

pravdepodobne VSÚ

0

12

Silvia Martoníková

pravdepodobne VSÚ

0

19

JUDr. Michal Masár

pravdepodobne VSÚ

0

967

Andrea Maxianová

pravdepodobne VSÚ

0

26

Mgr. Peter Maxinčák

pravdepodobne VSÚ

0

441

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

1 160

736

Mgr. Svetlana Mihálková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Monika Mikulová

pravdepodobne VSÚ

0

241

JUDr. Margaréta Milecová

sudkyňa

347

239

JUDr. Jana Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

1

Tajomníčka Helena Morvayová

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

2 987

1 766

JUDr. PhD. Lenka Müllerová

podpredseda

2 255

1 561

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

96

1 889

JUDr. Jana Novotná

sudca

0

0

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

172

73

Mgr. Martina Ondrušková

pravdepodobne VSÚ

0

3

Bc. Zuzana Palárcová

pravdepodobne VSÚ

0

23

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

2 883

1 703

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

1 970

346

JUDr. Ivica Pittnerová

neznáma pracovníčka

0

156

JUDr. Mgr. Michaela Priesolová

sudkyňa

901

542

Proforma Proforma

pravdepodobne VSÚ

0

21

Monika Radvaňová

pravdepodobne VSÚ

0

27

JUDr. Michal Repkovský

sudca

0

0

JUDr. Ján Rybárik

sudca

2 953

1 401

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

3 647

1 008

JUDr. Marek Šenkár

sudca

2 701

121

Eva Šidlíková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Denisa Šlacká

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Jana Šmehýlová

pravdepodobne VSÚ

0

788

Mgr. Peter Staríček

pravdepodobne VSÚ

0

457

Mgr. Mária Šterdasová

pravdepodobne VSÚ

1

1 868

Mgr. Lucia Subjaková

pravdepodobne VSÚ

0

133

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

3 284

1 919

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

3 421

1 516

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

3 049

2 952

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

1 810

1 843

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

2 364

207

JUDr. Gabriela Tučková

sudkyňa

2 586

2 327

Mgr. Mária Tvrdá

pravdepodobne VSÚ

0

62

Tajomníčka Mária Zemiaková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 999,- € Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie, že… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod manželstva a… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 49 322,71 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o neplatnosť uznesenia… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 70,7 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 22042,51 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zapretia otcovstva… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .