Okresný súd Žilina Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina

Na súde pracuje 40 sudcov.

Pre súd evidujeme 64 159 pojednávaní a 73 386 rozhodnutí.

Celkovo 3. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 264 428€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 7. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 13 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 20,8 mesiaca

Celkovo 16. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 15,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,3 mesiaca

Celkovo 5. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,6 mesiaca

Celkovo 22. až 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421418851111
Fax:
+421418851270

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Belavá
Tel. číslo:
0907 844 596

Adresa

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 59 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
+421418851104, +421418851105
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
+421418851180
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Jaroslav Macek a podpredseda je JUDr. Vladimír Kozáčik.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

836

734

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

308

4 185

JUDr. Marek Bartko

sudca

57

2

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

1 953

129

JUDr. Daniel Béreš

sudca

1 132

255

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

2 376

1 676

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

2 500

1 989

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

123

893

Mgr. Richard Golis

sudca

135

542

JUDr. Peter Hrnčiar

sudca

109

177

JUDr. Silvia Hrnčiariková

sudkyňa

201

10

Mgr. Andrej Kekely

sudca

2 431

1 851

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

2 229

1 707

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

321

328

JUDr. Eva Kráľová

sudkyňa

368

359

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 833

1 198

JUDr. Helena Tőre Janíčková M

sudkyňa

0

0

JUDr. Jaroslav Macek

predseda

428

2 689

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

2 616

1 897

JUDr. Margaréta Milecová

sudkyňa

47

10

JUDr. Jana Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

1

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

2 590

1 452

JUDr. PhD. Lenka Müllerová

sudkyňa

2 075

1 533

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

79

1 654

JUDr. Jana Novotná

sudca

0

0

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

172

93

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

2 531

1 608

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

1 681

357

JUDr. Mgr. Michaela Priesolová

sudkyňa

507

239

JUDr. Ján Rybárik

sudca

2 663

1 440

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

3 197

984

JUDr. Marek Šenkár

sudca

2 264

122

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

2 825

1 662

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

2 949

1 391

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

2 616

2 602

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

1 420

1 659

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

2 009

205

JUDr. Marcela Dolníková Žabková

sudkyňa

455

175

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Augustín

pravdepodobne VSÚ

0

303

JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

836

734

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

308

4 185

Mgr. Marek Bartko

pravdepodobne VSÚ

0

676

JUDr. Marek Bartko

sudca

57

2

JUDr. Róbert Bebčák

sudca

661

1 361

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

1 953

129

Mgr. Dagmar Belobradová

pravdepodobne VSÚ

0

1 121

JUDr. Daniel Béreš

sudca

1 132

255

Mgr. Martina Bičanovská

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

2 376

1 676

Tajomníčka Katarína Bušovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Jana Čabráková

pravdepodobne VSÚ

0

192

Martina Čečková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

0

166

Mgr. Dušan Chamula

sudca

1 914

1 196

Mgr. Gabriela Chudovská

neznáma pracovníčka

0

1 217

Mgr. Monika Doležalová

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

2 500

1 989

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

123

893

Mgr. Jana Ďurišová

pravdepodobne VSÚ

0

1 219

Mgr. Katarína Filipovičová

pravdepodobne VSÚ

0

87

Mgr. Michal Frátrik

neznámy pracovník

0

1 334

JUDr. Martin Gábriš

pravdepodobne VSÚ

0

644

Dajana Galadíková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Miloš Gero

pravdepodobne VSÚ

0

142

Mgr. Richard Golis

sudca

135

542

JUDr. Lenka Gomolová

pravdepodobne VSÚ

0

1 293

Mgr. Michal Haleš

pravdepodobne VSÚ

0

167

Mgr. Naďa Haľková

pravdepodobne VSÚ

0

424

Mgr. Ladislav Halla

sudca

1 846

1 205

Mgr. Jozef Hančák

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Ján Hehejík

sudca

0

0

Mgr. Zita Hehejíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erika Hrabovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Hrnčiar

sudca

109

177

JUDr. Silvia Hrnčiariková

sudkyňa

201

10

Silvia Isteníková

pravdepodobne VSÚ

0

67

Mgr. Lenka Janíková

neznáma pracovníčka

0

280

Mgr. Juraj Kadaši

pravdepodobne VSÚ

2

220

JUDr. Katarína Kopková Karumníková

pravdepodobne VSÚ

0

529

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

62

283

Mgr. Andrej Kekely

sudca

2 431

1 851

Mgr. Monika Knížová

pravdepodobne VSÚ

0

536

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

2 229

1 707

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

321

328

JUDr. Eva Kráľová

sudkyňa

368

359

Mgr. Patrik Kremeň

pravdepodobne VSÚ

0

1 155

Mgr. Monika Kremeňová

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Mária Kypusová

pravdepodobne VSÚ

0

23

Mgr. Jaroslav Láštic

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 833

1 198

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

1 683

218

JUDr. Helena Tőre Janíčková M

sudkyňa

0

0

JUDr. Jaroslav Macek

predseda

428

2 689

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

2 616

1 897

JUDr. Marcela Malatká

sudca

1 353

334

JUDr. Martin Maliar

pravdepodobne VSÚ

0

12

Silvia Martoníková

pravdepodobne VSÚ

0

22

JUDr. Michal Masár

pravdepodobne VSÚ

0

985

Andrea Maxianová

pravdepodobne VSÚ

0

27

Mgr. Peter Maxinčák

pravdepodobne VSÚ

0

451

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

1 160

787

Mgr. Svetlana Mihálková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Monika Mikulová

pravdepodobne VSÚ

0

249

JUDr. Margaréta Milecová

sudkyňa

47

10

Tajomníčka Helena Morvayová

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

2 590

1 452

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

79

1 654

JUDr. Jana Novotná

sudca

0

0

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

172

93

Mgr. Martina Ondrušková

pravdepodobne VSÚ

0

4

Bc. Zuzana Palárcová

pravdepodobne VSÚ

0

23

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

2 531

1 608

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

1 681

357

JUDr. Ivica Pittnerová

neznáma pracovníčka

0

159

JUDr. Mgr. Michaela Priesolová

sudkyňa

507

239

Proforma Proforma

pravdepodobne VSÚ

0

21

Monika Radvaňová

pravdepodobne VSÚ

0

24

JUDr. Ján Rybárik

sudca

2 663

1 440

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

3 197

984

JUDr. Marek Šenkár

sudca

2 264

122

Eva Šidlíková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Denisa Šlacká

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Jana Šmehýlová

pravdepodobne VSÚ

0

816

Mgr. Peter Staríček

pravdepodobne VSÚ

0

475

Mgr. Mária Šterdasová

pravdepodobne VSÚ

1

1 914

Mgr. Lucia Subjaková

pravdepodobne VSÚ

0

135

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

2 825

1 662

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

2 949

1 391

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

2 616

2 602

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

1 420

1 659

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

2 009

205

JUDr. Gabriela Tučková

sudkyňa

2 586

2 442

Mgr. Mária Tvrdá

pravdepodobne VSÚ

0

65

Tajomníčka Mária Zemiaková

pravdepodobne VSÚ

0

8

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na zdraví § 156… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – Miroslav Martikán
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zapretie otcovstva matkou… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úpravu rodičovských… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obzvlášť závažný zločin… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Štefan Tomáš
  Obžalovaný – Ing. Štefan Macášek
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neexistencie záložného práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin nebezpečného… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Štefan Tomáš
  Obžalovaný – Vladimír Ohradka
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na NO o zverení mal. detí do… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin kupliarstva v… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Štefan Tomáš
  Obžalovaný – Michal Krištof
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin zanedbania povinnej… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – Lucia Balážová
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, na vypratanie nehnuteľnosti - pozemku Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .