Okresný súd Žilina Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina

Na súde pracuje 40 sudcov.

Pre súd evidujeme 65 516 pojednávaní a 67 271 rozhodnutí.

Celkovo 3. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 264 428€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 7. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 13 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 20,8 mesiaca

Celkovo 16. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 15,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,3 mesiaca

Celkovo 5. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,6 mesiaca

Celkovo 22. až 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,1 mesiaca

Contact

Phone number:

For media

Contact person:
Mgr. Lenka Belavá
Phone number:

Address

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 59 Žilina
Slovak Republic

Information center

Opening hours
Monday: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
Tuesday: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
Thursday: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
Wednesday: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
Friday: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Registry

Phone:
Opening hours
Monday: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
Tuesday: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
Thursday: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
Wednesday: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
Friday: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Information center of business register

Opening hours
Monday: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
Tuesday: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
Thursday: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
Wednesday: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
Friday: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Chairmen

Chairman of the court is JUDr. Jaroslav Macek and vice chairman is JUDr. Vladimír Kozáčik.

Judges

List of judges currently working at the court.

A Title Name Position Hearings Judgements
JUDr. Lenka Augustínová

judge

893

680

JUDr. Gabriela Bargelová

judge

314

3,630

JUDr. Marek Bartko

judge

84

2

JUDr. Erika Bebčáková

judge

1,993

123

JUDr. Daniel Béreš

judge

1,160

245

JUDr. Martina Brniaková

judge

2,406

1,506

JUDr. Marcela Dolníková

judge

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

judge

2,537

1,788

Mgr. Antónia Ďuranová

judge

133

829

Mgr. Richard Golis

judge

135

471

JUDr. Peter Hrnčiar

judge

109

166

JUDr. Silvia Hrnčiariková

judge

240

9

Mgr. Andrej Kekely

judge

2,457

1,745

JUDr. Vladimír Kozáčik

vice chairman

2,264

1,564

Mgr. Eva Kráľová

judge

321

272

JUDr. Eva Kráľová

judge

403

320

JUDr. Branislav Lečko

judge

1,833

1,108

JUDr. Helena Tőre Janíčková M

judge

0

0

JUDr. Jaroslav Macek

chairman

437

2,132

JUDr. Anna Majeriková

judge

2,654

1,716

JUDr. Margaréta Milecová

judge

66

30

JUDr. Jana Novotná Mlinárcsiková

judge

0

1

JUDr. Drahomír Mrva

judge

2,636

1,347

JUDr. PhD. Lenka Müllerová

judge

2,103

1,380

JUDr. Lenka Müllerová

vice chairman

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

judge

79

1,520

JUDr. Jana Novotná

judge

0

0

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

judge

172

71

JUDr. Gabriela Panáková

judge

2,565

1,454

JUDr. Zuzana Pilátová

judge

1,706

338

JUDr. Mgr. Michaela Priesolová

judge

556

268

JUDr. Ján Rybárik

judge

2,718

1,292

JUDr. Jana Scholtzová

judge

3,241

925

JUDr. Marek Šenkár

judge

2,324

121

JUDr. Beáta Svediaková

judge

2,887

1,555

JUDr. Iveta Sýkorová

judge

2,989

1,344

JUDr. Renáta Sýkorová

judge

2,665

2,435

Mgr. Silvia Tisová

judge

1,448

1,508

JUDr. Štefan Tomáš

judge

2,045

198

JUDr. Marcela Dolníková Žabková

judge

505

182

List of judges who worked at the court and other officials whose names were found in hearings or judgements.

A Title Name Position Hearings Judgements
JUDr. Jozef Augustín

probably HCO

0

289

JUDr. Lenka Augustínová

judge

893

680

JUDr. Gabriela Bargelová

judge

314

3,630

Mgr. Marek Bartko

probably HCO

0

660

JUDr. Marek Bartko

judge

84

2

JUDr. Róbert Bebčák

judge

661

1,317

JUDr. Erika Bebčáková

judge

1,993

123

Mgr. Dagmar Belobradová

probably HCO

0

990

JUDr. Daniel Béreš

judge

1,160

245

Mgr. Martina Bičanovská

probably HCO

0

4

JUDr. Martina Brniaková

judge

2,406

1,506

Tajomníčka Katarína Bušovská

probably HCO

0

1

JUDr. Jana Čabráková

probably HCO

0

184

Martina Čečková

probably HCO

0

3

JUDr. Ivica Čelková

judge

0

156

Mgr. Dušan Chamula

judge

1,914

1,065

Mgr. Gabriela Chudovská

unknown employee

0

1,087

Mgr. Monika Doležalová

probably HCO

0

24

JUDr. Marcela Dolníková

judge

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

judge

2,537

1,788

Mgr. Antónia Ďuranová

judge

133

829

Mgr. Jana Ďurišová

probably HCO

0

1,126

Mgr. Katarína Filipovičová

probably HCO

0

84

Mgr. Michal Frátrik

unknown employee

0

1,232

JUDr. Martin Gábriš

probably HCO

0

567

Dajana Galadíková

probably HCO

0

6

Mgr. Miloš Gero

probably HCO

0

139

Mgr. Richard Golis

judge

135

471

JUDr. Lenka Gomolová

probably HCO

0

1,214

Mgr. Michal Haleš

probably HCO

0

166

Mgr. Naďa Haľková

probably HCO

0

358

Mgr. Ladislav Halla

judge

1,846

1,128

Mgr. Jozef Hančák

probably HCO

0

2

Mgr. Ján Hehejík

judge

0

0

Mgr. Zita Hehejíková

judge

0

0

JUDr. Erika Hrabovská

judge

0

0

JUDr. Peter Hrnčiar

judge

109

166

JUDr. Silvia Hrnčiariková

judge

240

9

Silvia Isteníková

probably HCO

0

64

Mgr. Lenka Janíková

unknown employee

0

263

Mgr. Juraj Kadaši

probably HCO

2

212

JUDr. Katarína Kopková Karumníková

probably HCO

0

498

Mgr. Mária Kašíková

judge

62

254

Mgr. Andrej Kekely

judge

2,457

1,745

Mgr. Monika Knížová

probably HCO

0

510

JUDr. Vladimír Kozáčik

vice chairman

2,264

1,564

Mgr. Eva Kráľová

judge

321

272

JUDr. Eva Kráľová

judge

403

320

Mgr. Patrik Kremeň

probably HCO

0

1,008

Mgr. Monika Kremeňová

probably HCO

0

10

Mgr. Mária Kypusová

probably HCO

0

23

Mgr. Jaroslav Láštic

probably HCO

0

2

JUDr. Branislav Lečko

judge

1,833

1,108

JUDr. Monika Liptáková

judge

1,683

217

JUDr. Helena Tőre Janíčková M

judge

0

0

JUDr. Jaroslav Macek

chairman

437

2,132

JUDr. Anna Majeriková

judge

2,654

1,716

JUDr. Marcela Malatká

judge

1,353

324

JUDr. Martin Maliar

probably HCO

0

12

Silvia Martoníková

probably HCO

0

18

JUDr. Michal Masár

probably HCO

0

922

Andrea Maxianová

probably HCO

0

24

Mgr. Peter Maxinčák

probably HCO

0

437

Mgr. Anna Miháliková

judge

1,160

701

Mgr. Svetlana Mihálková

probably HCO

0

1

Mgr. Monika Mikulová

probably HCO

0

218

JUDr. Margaréta Milecová

judge

66

30

Tajomníčka Helena Morvayová

probably HCO

0

10

JUDr. Drahomír Mrva

judge

2,636

1,347

JUDr. Lenka Müllerová

vice chairman

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

judge

79

1,520

JUDr. Jana Novotná

judge

0

0

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

judge

172

71

Mgr. Martina Ondrušková

probably HCO

0

3

Bc. Zuzana Palárcová

probably HCO

0

23

JUDr. Gabriela Panáková

judge

2,565

1,454

JUDr. Zuzana Pilátová

judge

1,706

338

JUDr. Ivica Pittnerová

unknown employee

0

153

JUDr. Mgr. Michaela Priesolová

judge

556

268

Proforma Proforma

probably HCO

0

20

Monika Radvaňová

probably HCO

0

23

JUDr. Ján Rybárik

judge

2,718

1,292

JUDr. Jana Scholtzová

judge

3,241

925

JUDr. Marek Šenkár

judge

2,324

121

Eva Šidlíková

probably HCO

0

17

Mgr. Denisa Šlacká

probably HCO

0

1

Mgr. Jana Šmehýlová

probably HCO

0

763

Mgr. Peter Staríček

probably HCO

0

433

Mgr. Mária Šterdasová

probably HCO

1

1,840

Mgr. Lucia Subjaková

probably HCO

0

127

JUDr. Beáta Svediaková

judge

2,887

1,555

JUDr. Iveta Sýkorová

judge

2,989

1,344

JUDr. Renáta Sýkorová

judge

2,665

2,435

Mgr. Silvia Tisová

judge

1,448

1,508

JUDr. Štefan Tomáš

judge

2,045

198

JUDr. Gabriela Tučková

judge

2,586

2,252

Mgr. Mária Tvrdá

probably HCO

0

58

Tajomníčka Mária Zemiaková

probably HCO

0

6

Published judgements

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Announced hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin daňového… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Erika Bebčáková
  Defendant – Jozef Tamáši
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin daňového… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Erika Bebčáková
  Defendant – Jozef Tamáši
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Marek Šenkár
  Defendant – Miroslav Martikán
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Daniel Béreš
  Defendant – Jozef Poplanúch
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obzvlášť závažný… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Zuzana Pilátová
  Defendant – Peter Habšuda
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5.5.636,76 € s… Hearing will be held on

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin krádeže formou… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Daniel Béreš
  Defendant – Tomáš Remek
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin pytliactva podľa… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Daniel Béreš
  Defendant – Ľubomír Pijak
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.168,48 Eur s… Hearing will be held on

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Daniel Béreš
  Defendant – Milan Petrovič Bodinger
More hearings

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .