Okresný súd Žilina Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina

Na súde pracuje 46 sudcov.

Pre súd evidujeme 77 161 pojednávaní a 79 404 rozhodnutí.

Celkovo 3. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 264 428€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 7. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 13 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 20,8 mesiaca

Celkovo 16. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 15,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,3 mesiaca

Celkovo 5. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,6 mesiaca

Celkovo 22. až 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Dudová Záborská
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 59 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Jaroslav Macek a podpredseda je JUDr. Vladimír Kozáčik.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

1 315

1 066

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

381

5 511

JUDr. Marek Bartko

sudca

477

710

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

2 339

134

JUDr. Daniel Béreš

sudca

1 430

261

Mgr. Dušan Chamula

sudca

1 914

1 118

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

2 854

2 133

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

240

1 670

Mgr. Richard Golis

sudca

140

584

JUDr. Andrea Gulčiková

sudkyňa

15

28

Mgr. Ladislav Halla

sudca

1 846

1 185

Mgr. Ján Hehejík

sudca

0

0

Mgr. Zita Hehejíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erika Hrabovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Hrnčiar

sudca

113

169

JUDr. Silvia Hrnčiariková

sudkyňa

675

19

JUDr. Helena Tőre Janíčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

2 551

1 800

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

321

257

JUDr. Eva Kráľová

sudkyňa

840

749

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 833

1 113

JUDr. Helena Tőre Janíčková M

sudkyňa

315

121

JUDr. Jaroslav Macek

predseda

519

2 832

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

3 082

2 050

JUDr. Margaréta Milecová

sudkyňa

493

281

JUDr. Jana Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

1

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

3 130

1 825

JUDr. PhD. Lenka Müllerová

podpredseda

2 345

1 592

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

103

1 954

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

172

75

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

3 038

1 757

JUDr. Michaela Perďochová

sudkyňa

50

18

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

2 077

346

JUDr. Mgr. Michaela Priesolová

sudkyňa

1 036

604

JUDr. Michal Repkovský

sudca

0

0

JUDr. Ján Rybárik

sudca

3 073

1 455

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

3 807

1 047

JUDr. Marek Šenkár

sudca

2 819

122

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

3 402

1 945

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

3 509

1 530

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

3 194

3 092

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

1 934

1 932

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

2 509

225

JUDr. Marcela Dolníková Žabková

sudkyňa

1 102

420

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Augustín

pravdepodobne VSÚ

0

294

JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

1 315

1 066

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

381

5 511

Mgr. Marek Bartko

pravdepodobne VSÚ

0

660

JUDr. Marek Bartko

sudca

477

710

JUDr. Róbert Bebčák

sudca

661

1 348

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

2 339

134

Mgr. Dagmar Belobradová

pravdepodobne VSÚ

0

1 018

JUDr. Daniel Béreš

sudca

1 430

261

Mgr. Martina Bičanovská

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

2 466

1 677

Tajomníčka Katarína Bušovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Jana Čabráková

pravdepodobne VSÚ

0

190

Martina Čečková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

0

163

Mgr. Dušan Chamula

sudca

1 914

1 118

Mgr. Gabriela Chudovská

neznáma pracovníčka

0

1 100

Mgr. Monika Doležalová

pravdepodobne VSÚ

0

24

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

2 854

2 133

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

240

1 670

Mgr. Jana Ďurišová

pravdepodobne VSÚ

0

1 159

Mgr. Katarína Filipovičová

pravdepodobne VSÚ

0

85

Mgr. Michal Frátrik

neznámy pracovník

0

1 272

JUDr. Martin Gábriš

pravdepodobne VSÚ

0

617

Dajana Galadíková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Miloš Gero

pravdepodobne VSÚ

0

142

Mgr. Richard Golis

sudca

140

584

JUDr. Lenka Gomolová

pravdepodobne VSÚ

0

1 267

JUDr. Andrea Gulčiková

sudkyňa

15

28

Mgr. Michal Haleš

pravdepodobne VSÚ

0

167

Mgr. Naďa Haľková

pravdepodobne VSÚ

0

366

Mgr. Ladislav Halla

sudca

1 846

1 185

Mgr. Jozef Hančák

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Ján Hehejík

sudca

0

0

Mgr. Zita Hehejíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erika Hrabovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Hrnčiar

sudca

113

169

JUDr. Silvia Hrnčiariková

sudkyňa

675

19

Silvia Isteníková

pravdepodobne VSÚ

0

66

JUDr. Helena Tőre Janíčková

sudkyňa

0

0

Mgr. Lenka Janíková

neznáma pracovníčka

0

282

Mgr. Juraj Kadaši

pravdepodobne VSÚ

2

217

JUDr. Katarína Kopková Karumníková

pravdepodobne VSÚ

0

515

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

62

265

Mgr. Andrej Kekely

sudca

2 561

2 011

Mgr. Monika Knížová

pravdepodobne VSÚ

0

527

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

2 551

1 800

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

321

257

JUDr. Eva Kráľová

sudkyňa

840

749

Mgr. Patrik Kremeň

pravdepodobne VSÚ

0

1 030

Mgr. Monika Kremeňová

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Mária Kypusová

pravdepodobne VSÚ

0

23

Mgr. Jaroslav Láštic

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 833

1 113

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

1 683

221

JUDr. Helena Tőre Janíčková M

sudkyňa

315

121

JUDr. Jaroslav Macek

predseda

519

2 832

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

3 082

2 050

JUDr. Marcela Malatká

sudca

1 353

332

JUDr. Martin Maliar

pravdepodobne VSÚ

0

12

Silvia Martoníková

pravdepodobne VSÚ

0

19

JUDr. Michal Masár

pravdepodobne VSÚ

0

970

Andrea Maxianová

pravdepodobne VSÚ

0

26

Mgr. Peter Maxinčák

pravdepodobne VSÚ

0

440

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

1 160

736

Mgr. Svetlana Mihálková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Monika Mikulová

pravdepodobne VSÚ

0

249

JUDr. Margaréta Milecová

sudkyňa

493

281

JUDr. Jana Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

1

Tajomníčka Helena Morvayová

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

3 130

1 825

JUDr. PhD. Lenka Müllerová

podpredseda

2 345

1 592

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

103

1 954

JUDr. Jana Novotná

sudca

0

0

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

172

75

Mgr. Martina Ondrušková

pravdepodobne VSÚ

0

3

Bc. Zuzana Palárcová

pravdepodobne VSÚ

0

23

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

3 038

1 757

JUDr. Michaela Perďochová

sudkyňa

50

18

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

2 077

346

JUDr. Ivica Pittnerová

neznáma pracovníčka

0

156

JUDr. Mgr. Michaela Priesolová

sudkyňa

1 036

604

Proforma Proforma

pravdepodobne VSÚ

0

21

Monika Radvaňová

pravdepodobne VSÚ

0

29

JUDr. Michal Repkovský

sudca

0

0

JUDr. Ján Rybárik

sudca

3 073

1 455

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

3 807

1 047

JUDr. Marek Šenkár

sudca

2 819

122

Eva Šidlíková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Denisa Šlacká

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Jana Šmehýlová

pravdepodobne VSÚ

0

788

Mgr. Peter Staríček

pravdepodobne VSÚ

0

457

Mgr. Mária Šterdasová

pravdepodobne VSÚ

1

1 868

Mgr. Lucia Subjaková

pravdepodobne VSÚ

0

133

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

3 402

1 945

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

3 509

1 530

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

3 194

3 092

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

1 934

1 932

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

2 509

225

JUDr. Gabriela Tučková

sudkyňa

2 586

2 332

Mgr. Mária Tvrdá

pravdepodobne VSÚ

0

63

Tajomníčka Mária Zemiaková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie právneho dôvodu… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti závetu Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapl. náhrady škody vo výške… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 58828,12 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zvýšenie výživného… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Predbežné prejednanie sporu, zaplatenie 95.836,80 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť práv. úkonov… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti dohody o… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie úveru za bezúročný… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .