Okresný súd Žilina Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina

Na súde pracuje 43 sudcov.

Pre súd evidujeme 71 198 pojednávaní a 73 281 rozhodnutí.

Celkovo 3. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 264 428€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 7. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 13 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 20,8 mesiaca

Celkovo 16. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 15,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,3 mesiaca

Celkovo 5. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,6 mesiaca

Celkovo 22. až 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Belavá
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 59 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Jaroslav Macek a podpredseda je JUDr. Vladimír Kozáčik.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

1 015

799

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

336

4 247

JUDr. Marek Bartko

sudca

203

7

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

2 094

126

JUDr. Daniel Béreš

sudca

1 254

249

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

2 466

1 573

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

2 619

1 907

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

174

1 100

Mgr. Richard Golis

sudca

136

548

JUDr. Peter Hrnčiar

sudca

110

166

JUDr. Silvia Hrnčiariková

sudkyňa

373

9

Mgr. Andrej Kekely

sudca

2 554

1 902

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

2 358

1 616

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

321

258

JUDr. Eva Kráľová

sudkyňa

531

520

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 833

1 096

JUDr. Helena Tőre Janíčková M

sudkyňa

0

0

JUDr. Jaroslav Macek

predseda

462

2 367

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

2 778

1 826

JUDr. Margaréta Milecová

sudkyňa

174

150

JUDr. Jana Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

1

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

2 796

1 546

JUDr. PhD. Lenka Müllerová

sudkyňa

2 153

1 426

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

92

1 839

JUDr. Jana Novotná

sudca

0

0

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

172

72

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

2 671

1 526

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

1 810

338

JUDr. Mgr. Michaela Priesolová

sudkyňa

726

400

JUDr. Ján Rybárik

sudca

2 826

1 311

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

3 379

937

JUDr. Marek Šenkár

sudca

2 492

120

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

3 048

1 731

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

3 187

1 433

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

2 829

2 675

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

1 595

1 676

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

2 178

203

JUDr. Marcela Dolníková Žabková

sudkyňa

679

244

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Augustín

pravdepodobne VSÚ

0

288

JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

1 015

799

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

336

4 247

Mgr. Marek Bartko

pravdepodobne VSÚ

0

657

JUDr. Marek Bartko

sudca

203

7

JUDr. Róbert Bebčák

sudca

661

1 311

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

2 094

126

Mgr. Dagmar Belobradová

pravdepodobne VSÚ

0

989

JUDr. Daniel Béreš

sudca

1 254

249

Mgr. Martina Bičanovská

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

2 466

1 573

Tajomníčka Katarína Bušovská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jana Čabráková

pravdepodobne VSÚ

0

183

Martina Čečková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

0

156

Mgr. Dušan Chamula

sudca

1 914

1 076

Mgr. Gabriela Chudovská

neznáma pracovníčka

0

1 075

Mgr. Monika Doležalová

pravdepodobne VSÚ

0

24

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

2 619

1 907

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

174

1 100

Mgr. Jana Ďurišová

pravdepodobne VSÚ

0

1 118

Mgr. Katarína Filipovičová

pravdepodobne VSÚ

0

82

Mgr. Michal Frátrik

neznámy pracovník

0

1 232

JUDr. Martin Gábriš

pravdepodobne VSÚ

0

570

Dajana Galadíková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Miloš Gero

pravdepodobne VSÚ

0

139

Mgr. Richard Golis

sudca

136

548

JUDr. Lenka Gomolová

pravdepodobne VSÚ

0

1 219

Mgr. Michal Haleš

pravdepodobne VSÚ

0

165

Mgr. Naďa Haľková

pravdepodobne VSÚ

0

361

Mgr. Ladislav Halla

sudca

1 846

1 129

Mgr. Jozef Hančák

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Ján Hehejík

sudca

0

0

Mgr. Zita Hehejíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erika Hrabovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Hrnčiar

sudca

110

166

JUDr. Silvia Hrnčiariková

sudkyňa

373

9

Silvia Isteníková

pravdepodobne VSÚ

0

63

Mgr. Lenka Janíková

neznáma pracovníčka

0

269

Mgr. Juraj Kadaši

pravdepodobne VSÚ

2

209

JUDr. Katarína Kopková Karumníková

pravdepodobne VSÚ

0

500

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

62

255

Mgr. Andrej Kekely

sudca

2 554

1 902

Mgr. Monika Knížová

pravdepodobne VSÚ

0

510

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

2 358

1 616

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

321

258

JUDr. Eva Kráľová

sudkyňa

531

520

Mgr. Patrik Kremeň

pravdepodobne VSÚ

0

1 008

Mgr. Monika Kremeňová

pravdepodobne VSÚ

0

10

Mgr. Mária Kypusová

pravdepodobne VSÚ

0

23

Mgr. Jaroslav Láštic

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 833

1 096

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

1 683

217

JUDr. Helena Tőre Janíčková M

sudkyňa

0

0

JUDr. Jaroslav Macek

predseda

462

2 367

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

2 778

1 826

JUDr. Marcela Malatká

sudca

1 353

323

JUDr. Martin Maliar

pravdepodobne VSÚ

0

12

Silvia Martoníková

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Michal Masár

pravdepodobne VSÚ

0

923

Andrea Maxianová

pravdepodobne VSÚ

0

24

Mgr. Peter Maxinčák

pravdepodobne VSÚ

0

437

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

1 160

714

Mgr. Svetlana Mihálková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Monika Mikulová

pravdepodobne VSÚ

0

222

JUDr. Margaréta Milecová

sudkyňa

174

150

JUDr. Jana Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

1

Tajomníčka Helena Morvayová

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

2 796

1 546

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

92

1 839

JUDr. Jana Novotná

sudca

0

0

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

172

72

Mgr. Martina Ondrušková

pravdepodobne VSÚ

0

3

Bc. Zuzana Palárcová

pravdepodobne VSÚ

0

23

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

2 671

1 526

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

1 810

338

JUDr. Ivica Pittnerová

neznáma pracovníčka

0

153

JUDr. Mgr. Michaela Priesolová

sudkyňa

726

400

Proforma Proforma

pravdepodobne VSÚ

0

20

Monika Radvaňová

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Ján Rybárik

sudca

2 826

1 311

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

3 379

937

JUDr. Marek Šenkár

sudca

2 492

120

Eva Šidlíková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Denisa Šlacká

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Jana Šmehýlová

pravdepodobne VSÚ

0

763

Mgr. Peter Staríček

pravdepodobne VSÚ

0

434

Mgr. Mária Šterdasová

pravdepodobne VSÚ

1

1 824

Mgr. Lucia Subjaková

pravdepodobne VSÚ

0

127

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

3 048

1 731

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

3 187

1 433

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

2 829

2 675

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

1 595

1 676

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

2 178

203

JUDr. Gabriela Tučková

sudkyňa

2 586

2 250

Mgr. Mária Tvrdá

pravdepodobne VSÚ

0

56

Tajomníčka Mária Zemiaková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 9.964,10 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 100.000,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zvýšenie výživného… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 12.801,01 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin skrátenia dane a… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Daniel Béreš
  Obžalovaný – ["P", "Z"]
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, na určenie, že nehnuteľnosť… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Daniel Béreš
  Obžalovaný – ["U", "B"]
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .