Okresný súd Žilina Hviezdoslavova ul. 28, 010 01 Žilina

Na súde pracuje 37 sudcov.

Pre súd evidujeme 49 179 pojednávaní a 57 913 rozhodnutí.

Celkovo 3. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 264 428€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 7. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 13 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 20,8 mesiaca

Celkovo 16. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 15,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,3 mesiaca

Celkovo 5. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,6 mesiaca

Celkovo 22. až 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421418851111
Fax:
+421418851270

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Michňa
Tel. číslo:
0907 844 596

Adresa

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 01 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
+421418851104, +421418851105
Otváracie hodiny
pondelok: 0:00 - 7:00, 11:30 - 0:00, 12:30 - 15:00
utorok: 0:00 - 7:00, 11:30 - 0:00, 12:30 - 15:00
streda: 0:00 - 7:00, 11:30 - 0:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 0:00 - 7:00, 11:30 - 0:00, 12:30 - 15:00
piatok: 0:00 - 7:00, 11:30 - 0:00, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
+421418851180
Otváracie hodiny
pondelok: 0:00 - 7:00, 11:30 - 0:00, 12:30 - 15:00
utorok: 0:00 - 7:00, 11:30 - 0:00, 12:30 - 15:00
streda: 0:00 - 7:00, 11:30 - 0:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 0:00 - 7:00, 11:30 - 0:00, 12:30 - 15:00
piatok: 0:00 - 7:00, 11:30 - 0:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Jaroslav Macek a podpredseda je JUDr. Vladimír Kozáčik.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

295

234

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

227

2 267

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

1 462

108

JUDr. Daniel Béreš

sudca

663

236

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

1 893

1 136

Mgr. Dušan Chamula

sudca

1 826

890

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

1 894

1 490

Mgr. Richard Golis

sudca

106

118

Mgr. Ladislav Halla

sudca

1 846

1 198

JUDr. Peter Hrnčiar

sudca

87

171

Mgr. Andrej Kekely

sudca

1 835

1 288

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

1 817

1 376

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

245

274

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 790

1 101

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

1 434

201

JUDr. Jaroslav Macek

predseda

334

1 812

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

2 049

1 563

JUDr. Marcela Malatká

sudca

1 353

326

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

1 155

614

JUDr. Jana Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

1

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

2 220

1 147

JUDr. PhD. Lenka Müllerová

sudkyňa

1 728

1 115

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Jana Novotná

sudca

0

0

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

1 922

1 298

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

1 300

354

JUDr. Ján Rybárik

sudca

2 267

1 075

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

2 487

964

JUDr. Marek Šenkár

sudca

1 579

119

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

2 147

1 289

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

2 169

927

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

1 961

1 920

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

760

966

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

1 457

116

JUDr. Gabriela Tučková

sudkyňa

2 141

2 046

JUDr. Marcela Dolníková Žabková

sudkyňa

244

157

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Augustín

pravdepodobne VSÚ

0

303

JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

295

234

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

227

2 267

Mgr. Marek Bartko

pravdepodobne VSÚ

0

683

JUDr. Róbert Bebčák

sudca

661

1 349

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

1 462

108

Mgr. Dagmar Belobradová

pravdepodobne VSÚ

0

1 113

JUDr. Daniel Béreš

sudca

663

236

Mgr. Martina Bičanovská

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

1 893

1 136

Tajomníčka Katarína Bušovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Jana Čabráková

pravdepodobne VSÚ

0

192

Martina Čečková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

0

161

Mgr. Dušan Chamula

sudca

1 826

890

Mgr. Gabriela Chudovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 211

Mgr. Monika Doležalová

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

1 894

1 490

Mgr. Antónia Ďuranová

pravdepodobne VSÚ

0

300

Mgr. Jana Ďurišová

pravdepodobne VSÚ

0

1 219

Mgr. Katarína Filipovičová

pravdepodobne VSÚ

0

90

Mgr. Michal Frátrik

pravdepodobne VSÚ

0

1 257

JUDr. Martin Gábriš

pravdepodobne VSÚ

0

618

Dajana Galadíková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Miloš Gero

pravdepodobne VSÚ

0

142

Mgr. Richard Golis

sudca

106

118

JUDr. Lenka Gomolová

pravdepodobne VSÚ

0

1 233

Mgr. Michal Haleš

pravdepodobne VSÚ

0

167

Mgr. Naďa Haľková

pravdepodobne VSÚ

0

371

Mgr. Ladislav Halla

sudca

1 846

1 198

Mgr. Jozef Hančák

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Ján Hehejík

sudca

0

0

Mgr. Zita Hehejíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erika Hrabovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Hrnčiar

sudca

87

171

Silvia Isteníková

pravdepodobne VSÚ

0

65

Mgr. Lenka Janíková

pravdepodobne VSÚ

0

251

Mgr. Juraj Kadaši

pravdepodobne VSÚ

2

219

JUDr. Katarína Kopková Karumníková

pravdepodobne VSÚ

0

485

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

62

280

Mgr. Andrej Kekely

sudca

1 835

1 288

Mgr. Monika Knížová

pravdepodobne VSÚ

0

524

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

1 817

1 376

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

245

274

Mgr. Patrik Kremeň

pravdepodobne VSÚ

0

1 114

Mgr. Monika Kremeňová

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Mária Kypusová

pravdepodobne VSÚ

0

23

Mgr. Jaroslav Láštic

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 790

1 101

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

1 434

201

JUDr. Jaroslav Macek

predseda

334

1 812

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

2 049

1 563

JUDr. Marcela Malatká

sudca

1 353

326

JUDr. Martin Maliar

pravdepodobne VSÚ

0

12

Silvia Martoníková

pravdepodobne VSÚ

0

22

JUDr. Michal Masár

pravdepodobne VSÚ

0

973

Andrea Maxianová

pravdepodobne VSÚ

0

27

Mgr. Peter Maxinčák

pravdepodobne VSÚ

0

465

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

1 155

614

Mgr. Svetlana Mihálková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Monika Mikulová

pravdepodobne VSÚ

0

229

Tajomníčka Helena Morvayová

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

2 220

1 147

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

neznáma pracovníčka

0

343

JUDr. Jana Novotná

sudca

0

0

Mgr. Martina Ondrušková

pravdepodobne VSÚ

0

4

Bc. Zuzana Palárcová

pravdepodobne VSÚ

0

23

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

1 922

1 298

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

1 300

354

JUDr. Ivica Pittnerová

neznáma pracovníčka

0

159

Proforma Proforma

pravdepodobne VSÚ

0

21

Monika Radvaňová

pravdepodobne VSÚ

0

15

JUDr. Ján Rybárik

sudca

2 267

1 075

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

2 487

964

JUDr. Marek Šenkár

sudca

1 579

119

Eva Šidlíková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Denisa Šlacká

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Jana Šmehýlová

pravdepodobne VSÚ

0

794

Mgr. Peter Staríček

pravdepodobne VSÚ

0

474

Mgr. Mária Šterdasová

pravdepodobne VSÚ

1

1 896

Mgr. Lucia Subjaková

pravdepodobne VSÚ

0

135

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

2 147

1 289

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

2 169

927

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

1 961

1 920

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

760

966

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

1 457

116

JUDr. Gabriela Tučková

sudkyňa

2 141

2 046

Mgr. Mária Tvrdá

pravdepodobne VSÚ

0

52

Tajomníčka Mária Zemiaková

pravdepodobne VSÚ

0

8

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Obchodné spoločnosti Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úpravu práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací obzvlášť závažný… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin usmrtenia § 149 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Monika Liptáková
  Obžalovaný – Milan Gašperák
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací obzvlášť závažný… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin skrátenia dane a poistného… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Bebčáková
  Obžalovaný – Igor Nesselmann
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin sexuálneho zneužívania §… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že nehnuteľnosť patrí do BSM Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací zločin skrátenia… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Monika Liptáková
  Obžalovaný – Jozef Košút
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody spôsobenú pri výkone… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .