Okresný súd Žilina Hviezdoslavova ul. 28, 010 01 Žilina

Na súde pracuje 46 sudcov.

Pre súd evidujeme 84 711 pojednávaní a 85 375 rozhodnutí.

Celkovo 3. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 264 428€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 7. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 13 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 20,8 mesiaca

Celkovo 16. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 15,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,3 mesiaca

Celkovo 5. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,6 mesiaca

Celkovo 22. až 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Dudová Záborská
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 01 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Peter Hrnčiar a podpredseda je JUDr. Vladimír Kozáčik.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

1 529

1 237

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

404

6 143

JUDr. Marek Bartko

sudca

804

724

JUDr. Daniel Béreš

sudca

1 430

262

Mgr. Dušan Chamula

sudca

1 914

1 124

Mgr. Petra Cipková

sudkyňa

33

0

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

3 059

2 295

Mgr. Richard Golis

sudca

171

609

JUDr. Lenka Gomolová

sudkyňa

98

1 301

JUDr. Andrea Gulčiková

sudkyňa

62

259

Mgr. Ladislav Halla

sudca

1 846

1 185

Mgr. Ján Hehejík

sudca

0

0

Mgr. Zita Hehejíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erika Hrabovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Hrnčiar

predseda

118

169

JUDr. Silvia Hrnčiariková

sudkyňa

1 000

20

JUDr. Helena Tőre Janíčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

2 697

1 906

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

321

255

JUDr. Eva Kráľová

sudkyňa

1 060

954

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 833

1 093

JUDr. Helena Tőre Janíčková M

sudkyňa

624

294

JUDr. Jaroslav Macek

sudca

578

3 133

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

3 305

2 211

JUDr. Margaréta Milecová

sudkyňa

794

499

JUDr. Jana Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

1

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

3 425

2 023

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

112

2 167

JUDr. PhD. Lenka Müllerová

podpredseda

2 478

1 731

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

172

75

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

3 275

1 999

JUDr. Michaela Perďochová

sudkyňa

238

154

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

2 281

358

JUDr. Mgr. Michaela Priesolová

sudkyňa

1 279

778

JUDr. Michal Repkovský

sudca

0

0

JUDr. Ján Rybárik

sudca

3 398

1 592

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

4 105

1 148

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

3 681

2 099

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

3 717

1 647

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

3 559

3 534

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

2 815

281

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

291

1 946

JUDr. Marek Šenkár

sudca

3 199

122

JUDr. Marcela Dolníková Žabková

sudkyňa

1 467

627

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Augustín

pravdepodobne VSÚ

0

295

JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

1 529

1 237

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

404

6 143

Mgr. Marek Bartko

pravdepodobne VSÚ

0

650

JUDr. Marek Bartko

sudca

804

724

JUDr. Róbert Bebčák

sudca

661

1 357

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

2 358

134

Mgr. Dagmar Belobradová

pravdepodobne VSÚ

0

1 019

Mgr. Martina Bičanovská

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

2 466

1 702

Tajomníčka Katarína Bušovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Daniel Béreš

sudca

1 430

262

Mgr. Dušan Chamula

sudca

1 914

1 124

Mgr. Gabriela Chudovská

neznáma pracovníčka

0

1 101

Mgr. Petra Cipková

sudkyňa

33

0

Mgr. Monika Doležalová

pravdepodobne VSÚ

0

24

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

3 059

2 295

Mgr. Katarína Filipovičová

pravdepodobne VSÚ

0

78

Mgr. Michal Frátrik

neznámy pracovník

0

1 273

Dajana Galadíková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Miloš Gero

pravdepodobne VSÚ

0

142

Mgr. Richard Golis

sudca

171

609

JUDr. Lenka Gomolová

sudkyňa

98

1 301

JUDr. Andrea Gulčiková

sudkyňa

62

259

JUDr. Martin Gábriš

pravdepodobne VSÚ

0

631

Mgr. Michal Haleš

pravdepodobne VSÚ

0

167

Mgr. Ladislav Halla

sudca

1 846

1 185

Mgr. Jozef Hančák

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Naďa Haľková

pravdepodobne VSÚ

0

367

Mgr. Ján Hehejík

sudca

0

0

Mgr. Zita Hehejíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erika Hrabovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Hrnčiar

predseda

118

169

JUDr. Silvia Hrnčiariková

sudkyňa

1 000

20

Silvia Isteníková

pravdepodobne VSÚ

0

66

Mgr. Lenka Janíková

neznáma pracovníčka

0

283

JUDr. Helena Tőre Janíčková

sudkyňa

0

0

Mgr. Juraj Kadaši

pravdepodobne VSÚ

2

217

JUDr. Katarína Kopková Karumníková

pravdepodobne VSÚ

0

517

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

62

267

Mgr. Andrej Kekely

sudca

2 561

2 017

Mgr. Monika Knížová

pravdepodobne VSÚ

0

533

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

2 697

1 906

Mgr. Patrik Kremeň

pravdepodobne VSÚ

0

1 030

Mgr. Monika Kremeňová

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

321

255

JUDr. Eva Kráľová

sudkyňa

1 060

954

Mgr. Mária Kypusová

pravdepodobne VSÚ

0

23

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 833

1 093

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

1 683

222

Mgr. Jaroslav Láštic

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Helena Tőre Janíčková M

sudkyňa

624

294

JUDr. Jaroslav Macek

sudca

578

3 133

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

3 305

2 211

JUDr. Marcela Malatká

sudca

1 353

332

JUDr. Martin Maliar

pravdepodobne VSÚ

0

12

Silvia Martoníková

pravdepodobne VSÚ

0

19

JUDr. Michal Masár

pravdepodobne VSÚ

0

971

Andrea Maxianová

pravdepodobne VSÚ

0

26

Mgr. Peter Maxinčák

pravdepodobne VSÚ

0

438

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

1 160

740

Mgr. Svetlana Mihálková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Monika Mikulová

pravdepodobne VSÚ

0

265

JUDr. Margaréta Milecová

sudkyňa

794

499

JUDr. Jana Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

1

Tajomníčka Helena Morvayová

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

3 425

2 023

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

112

2 167

JUDr. PhD. Lenka Müllerová

podpredseda

2 478

1 731

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Jana Novotná

sudca

0

0

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

172

75

Mgr. Martina Ondrušková

pravdepodobne VSÚ

0

3

Bc. Zuzana Palárcová

pravdepodobne VSÚ

0

22

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

3 275

1 999

JUDr. Michaela Perďochová

sudkyňa

238

154

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

2 281

358

JUDr. Ivica Pittnerová

neznáma pracovníčka

0

156

JUDr. Mgr. Michaela Priesolová

sudkyňa

1 279

778

Proforma Proforma

pravdepodobne VSÚ

7

22

Monika Radvaňová

pravdepodobne VSÚ

0

30

JUDr. Michal Repkovský

sudca

0

0

JUDr. Ján Rybárik

sudca

3 398

1 592

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

4 105

1 148

Mgr. Peter Staríček

pravdepodobne VSÚ

0

457

Mgr. Lucia Subjaková

pravdepodobne VSÚ

0

133

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

3 681

2 099

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

3 717

1 647

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

3 559

3 534

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

1 952

2 049

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

2 815

281

JUDr. Gabriela Tučková

sudkyňa

2 586

2 332

Mgr. Mária Tvrdá

pravdepodobne VSÚ

0

64

Tajomníčka Mária Zemiaková

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Jana Čabráková

pravdepodobne VSÚ

0

190

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

0

163

Martina Čečková

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

291

1 946

Mgr. Jana Ďurišová

pravdepodobne VSÚ

0

1 159

JUDr. Marek Šenkár

sudca

3 199

122

Eva Šidlíková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Denisa Šlacká

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Jana Šmehýlová

pravdepodobne VSÚ

0

788

Mgr. Mária Šterdasová

pravdepodobne VSÚ

1

1 870

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Dátum rozhodnutia je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Mgr. Michaela Priesolová
 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zaplatenie 525,20 EUR… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Ž a l o b a na vydanie p l a… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin skrátenia dane… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – O. Q.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin neoprávneného… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – P. T.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin marenia výkonu… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – N. O.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 39.832,70 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin falšovania a… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – X. A.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – W. B.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací obzvlášť… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – E. K.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .