Okresný súd Žilina Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina

Na súde pracuje 39 sudcov.

Pre súd evidujeme 51 925 pojednávaní a 60 586 rozhodnutí.

Celkovo 3. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 264 428€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 7. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 13 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 20,8 mesiaca

Celkovo 16. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 15,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,3 mesiaca

Celkovo 5. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,6 mesiaca

Celkovo 22. až 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421418851111
Fax:
+421418851270

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Dudová Záborská
Tel. číslo:
0907 844 596

Adresa

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 59 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
+421418851104, +421418851105
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
+421418851180
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Jaroslav Macek a podpredseda je JUDr. Vladimír Kozáčik.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

384

346

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

241

2 518

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

1 567

109

JUDr. Daniel Béreš

sudca

737

237

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

1 978

1 196

Mgr. Dušan Chamula

sudca

1 918

991

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

2 015

1 588

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

5

320

Mgr. Richard Golis

sudca

112

134

Mgr. Ladislav Halla

sudca

1 846

1 199

JUDr. Peter Hrnčiar

sudca

94

171

Mgr. Andrej Kekely

sudca

1 966

1 447

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

1 880

1 437

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

353

379

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 919

1 242

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

1 529

203

JUDr. Jaroslav Macek

predseda

346

2 014

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

2 125

1 631

JUDr. Marcela Malatká

sudca

1 353

326

JUDr. Jana Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

1

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

2 302

1 244

JUDr. PhD. Lenka Müllerová

sudkyňa

1 790

1 211

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

5

531

JUDr. Jana Novotná

sudca

0

0

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

59

0

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

2 028

1 339

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

1 389

354

JUDr. Ján Rybárik

sudca

2 335

1 134

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

2 627

976

JUDr. Marek Šenkár

sudca

1 682

121

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

2 283

1 357

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

2 324

970

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

2 073

2 040

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

874

1 078

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

1 536

140

JUDr. Gabriela Tučková

sudkyňa

2 295

2 162

JUDr. Marcela Dolníková Žabková

sudkyňa

244

157

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Augustín

pravdepodobne VSÚ

0

303

JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

384

346

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

241

2 518

Mgr. Marek Bartko

pravdepodobne VSÚ

0

683

JUDr. Róbert Bebčák

sudca

661

1 349

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

1 567

109

Mgr. Dagmar Belobradová

pravdepodobne VSÚ

0

1 116

JUDr. Daniel Béreš

sudca

737

237

Mgr. Martina Bičanovská

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

1 978

1 196

Tajomníčka Katarína Bušovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Jana Čabráková

pravdepodobne VSÚ

0

192

Martina Čečková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

0

163

Mgr. Dušan Chamula

sudca

1 918

991

Mgr. Gabriela Chudovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 213

Mgr. Monika Doležalová

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

2 015

1 588

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

5

320

Mgr. Jana Ďurišová

pravdepodobne VSÚ

0

1 219

Mgr. Katarína Filipovičová

pravdepodobne VSÚ

0

90

Mgr. Michal Frátrik

pravdepodobne VSÚ

0

1 269

JUDr. Martin Gábriš

pravdepodobne VSÚ

0

628

Dajana Galadíková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Miloš Gero

pravdepodobne VSÚ

0

142

Mgr. Richard Golis

sudca

112

134

JUDr. Lenka Gomolová

pravdepodobne VSÚ

0

1 242

Mgr. Michal Haleš

pravdepodobne VSÚ

0

167

Mgr. Naďa Haľková

pravdepodobne VSÚ

0

390

Mgr. Ladislav Halla

sudca

1 846

1 199

Mgr. Jozef Hančák

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Ján Hehejík

sudca

0

0

Mgr. Zita Hehejíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erika Hrabovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Hrnčiar

sudca

94

171

Silvia Isteníková

pravdepodobne VSÚ

0

66

Mgr. Lenka Janíková

pravdepodobne VSÚ

0

256

Mgr. Juraj Kadaši

pravdepodobne VSÚ

2

219

JUDr. Katarína Kopková Karumníková

pravdepodobne VSÚ

0

485

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

62

281

Mgr. Andrej Kekely

sudca

1 966

1 447

Mgr. Monika Knížová

pravdepodobne VSÚ

0

528

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

1 880

1 437

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

353

379

Mgr. Patrik Kremeň

pravdepodobne VSÚ

0

1 121

Mgr. Monika Kremeňová

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Mária Kypusová

pravdepodobne VSÚ

0

23

Mgr. Jaroslav Láštic

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 919

1 242

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

1 529

203

JUDr. Jaroslav Macek

predseda

346

2 014

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

2 125

1 631

JUDr. Marcela Malatká

sudca

1 353

326

JUDr. Martin Maliar

pravdepodobne VSÚ

0

12

Silvia Martoníková

pravdepodobne VSÚ

0

22

JUDr. Michal Masár

pravdepodobne VSÚ

0

973

Andrea Maxianová

pravdepodobne VSÚ

0

27

Mgr. Peter Maxinčák

pravdepodobne VSÚ

0

465

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

1 160

701

Mgr. Svetlana Mihálková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Monika Mikulová

pravdepodobne VSÚ

0

234

Tajomníčka Helena Morvayová

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

2 302

1 244

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

5

531

JUDr. Jana Novotná

sudca

0

0

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

59

0

Mgr. Martina Ondrušková

pravdepodobne VSÚ

0

4

Bc. Zuzana Palárcová

pravdepodobne VSÚ

0

23

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

2 028

1 339

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

1 389

354

JUDr. Ivica Pittnerová

neznáma pracovníčka

0

159

Proforma Proforma

pravdepodobne VSÚ

0

21

Monika Radvaňová

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Ján Rybárik

sudca

2 335

1 134

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

2 627

976

JUDr. Marek Šenkár

sudca

1 682

121

Eva Šidlíková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Denisa Šlacká

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Jana Šmehýlová

pravdepodobne VSÚ

0

796

Mgr. Peter Staríček

pravdepodobne VSÚ

0

474

Mgr. Mária Šterdasová

pravdepodobne VSÚ

1

1 897

Mgr. Lucia Subjaková

pravdepodobne VSÚ

0

135

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

2 283

1 357

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

2 324

970

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

2 073

2 040

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

874

1 078

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

1 536

140

JUDr. Gabriela Tučková

sudkyňa

2 295

2 162

Mgr. Mária Tvrdá

pravdepodobne VSÚ

0

57

Tajomníčka Mária Zemiaková

pravdepodobne VSÚ

0

8

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, predbežné opatrenie Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, na úpravu práv a povinností rodičov k… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného pre mal. dieťa Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie + návrh na zverenie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na úpravu práv a povinností voči… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úpravu práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 20 946,64 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .