Okresný súd Žilina Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina

Na súde pracuje 43 sudcov.

Pre súd evidujeme 73 800 pojednávaní a 76 922 rozhodnutí.

Celkovo 3. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 264 428€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 7. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 13 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 20,8 mesiaca

Celkovo 16. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 15,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,3 mesiaca

Celkovo 5. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,6 mesiaca

Celkovo 22. až 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Belavá
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 59 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Jaroslav Macek a podpredseda je JUDr. Vladimír Kozáčik.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

1 188

939

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

366

4 954

JUDr. Marek Bartko

sudca

330

13

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

2 248

130

JUDr. Daniel Béreš

sudca

1 412

255

Mgr. Dušan Chamula

sudca

1 914

1 077

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

2 776

1 997

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

218

1 407

Mgr. Richard Golis

sudca

138

576

Mgr. Ladislav Halla

sudca

1 846

1 129

Mgr. Ján Hehejík

sudca

0

0

Mgr. Zita Hehejíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erika Hrabovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Hrnčiar

sudca

110

166

JUDr. Silvia Hrnčiariková

sudkyňa

539

16

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

2 498

1 689

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

321

257

JUDr. Eva Kráľová

sudkyňa

690

633

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 833

1 093

JUDr. Helena Tőre Janíčková M

sudkyňa

131

17

JUDr. Jaroslav Macek

predseda

487

2 617

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

2 951

1 920

JUDr. Margaréta Milecová

sudkyňa

323

208

JUDr. Jana Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

1

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

2 958

1 693

JUDr. PhD. Lenka Müllerová

podpredseda

2 241

1 486

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

92

1 866

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

172

72

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

2 859

1 596

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

1 946

338

JUDr. Mgr. Michaela Priesolová

sudkyňa

878

515

JUDr. Michal Repkovský

sudca

0

0

JUDr. Ján Rybárik

sudca

2 909

1 355

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

3 609

955

JUDr. Marek Šenkár

sudca

2 687

120

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

3 243

1 851

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

3 385

1 453

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

3 014

2 836

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

1 786

1 792

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

2 342

205

JUDr. Marcela Dolníková Žabková

sudkyňa

915

287

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Augustín

pravdepodobne VSÚ

0

288

JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

1 188

939

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

366

4 954

Mgr. Marek Bartko

pravdepodobne VSÚ

0

655

JUDr. Marek Bartko

sudca

330

13

JUDr. Róbert Bebčák

sudca

661

1 316

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

2 248

130

Mgr. Dagmar Belobradová

pravdepodobne VSÚ

0

989

JUDr. Daniel Béreš

sudca

1 412

255

Mgr. Martina Bičanovská

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

2 466

1 608

Tajomníčka Katarína Bušovská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jana Čabráková

pravdepodobne VSÚ

0

183

Martina Čečková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

0

157

Mgr. Dušan Chamula

sudca

1 914

1 077

Mgr. Gabriela Chudovská

neznáma pracovníčka

0

1 075

Mgr. Monika Doležalová

pravdepodobne VSÚ

0

24

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

2 776

1 997

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

218

1 407

Mgr. Jana Ďurišová

pravdepodobne VSÚ

0

1 118

Mgr. Katarína Filipovičová

pravdepodobne VSÚ

0

82

Mgr. Michal Frátrik

neznámy pracovník

0

1 235

JUDr. Martin Gábriš

pravdepodobne VSÚ

0

571

Dajana Galadíková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Miloš Gero

pravdepodobne VSÚ

0

139

Mgr. Richard Golis

sudca

138

576

JUDr. Lenka Gomolová

pravdepodobne VSÚ

0

1 224

Mgr. Michal Haleš

pravdepodobne VSÚ

0

166

Mgr. Naďa Haľková

pravdepodobne VSÚ

0

361

Mgr. Ladislav Halla

sudca

1 846

1 129

Mgr. Jozef Hančák

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Ján Hehejík

sudca

0

0

Mgr. Zita Hehejíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erika Hrabovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Hrnčiar

sudca

110

166

JUDr. Silvia Hrnčiariková

sudkyňa

539

16

Silvia Isteníková

pravdepodobne VSÚ

0

65

Mgr. Lenka Janíková

neznáma pracovníčka

0

269

Mgr. Juraj Kadaši

pravdepodobne VSÚ

2

210

JUDr. Katarína Kopková Karumníková

pravdepodobne VSÚ

0

501

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

62

256

Mgr. Andrej Kekely

sudca

2 561

1 963

Mgr. Monika Knížová

pravdepodobne VSÚ

0

510

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

2 498

1 689

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

321

257

JUDr. Eva Kráľová

sudkyňa

690

633

Mgr. Patrik Kremeň

pravdepodobne VSÚ

0

1 008

Mgr. Monika Kremeňová

pravdepodobne VSÚ

0

10

Mgr. Mária Kypusová

pravdepodobne VSÚ

0

23

Mgr. Jaroslav Láštic

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 833

1 093

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

1 683

221

JUDr. Helena Tőre Janíčková M

sudkyňa

131

17

JUDr. Jaroslav Macek

predseda

487

2 617

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

2 951

1 920

JUDr. Marcela Malatká

sudca

1 353

323

JUDr. Martin Maliar

pravdepodobne VSÚ

0

12

Silvia Martoníková

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Michal Masár

pravdepodobne VSÚ

0

925

Andrea Maxianová

pravdepodobne VSÚ

0

24

Mgr. Peter Maxinčák

pravdepodobne VSÚ

0

437

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

1 160

717

Mgr. Svetlana Mihálková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Monika Mikulová

pravdepodobne VSÚ

0

225

JUDr. Margaréta Milecová

sudkyňa

323

208

JUDr. Jana Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

1

Tajomníčka Helena Morvayová

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

2 958

1 693

JUDr. PhD. Lenka Müllerová

podpredseda

2 241

1 486

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

92

1 866

JUDr. Jana Novotná

sudca

0

0

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

172

72

Mgr. Martina Ondrušková

pravdepodobne VSÚ

0

3

Bc. Zuzana Palárcová

pravdepodobne VSÚ

0

23

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

2 859

1 596

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

1 946

338

JUDr. Ivica Pittnerová

neznáma pracovníčka

0

153

JUDr. Mgr. Michaela Priesolová

sudkyňa

878

515

Proforma Proforma

pravdepodobne VSÚ

0

20

Monika Radvaňová

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Michal Repkovský

sudca

0

0

JUDr. Ján Rybárik

sudca

2 909

1 355

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

3 609

955

JUDr. Marek Šenkár

sudca

2 687

120

Eva Šidlíková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Denisa Šlacká

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Jana Šmehýlová

pravdepodobne VSÚ

0

765

Mgr. Peter Staríček

pravdepodobne VSÚ

0

434

Mgr. Mária Šterdasová

pravdepodobne VSÚ

1

1 826

Mgr. Lucia Subjaková

pravdepodobne VSÚ

0

127

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

3 243

1 851

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

3 385

1 453

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

3 014

2 836

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

1 786

1 792

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

2 342

205

JUDr. Gabriela Tučková

sudkyňa

2 586

2 250

Mgr. Mária Tvrdá

pravdepodobne VSÚ

0

57

Tajomníčka Mária Zemiaková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod manželstva a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadenie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací obzvlášť… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o odstránenie stavby Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, na určenie, že nehnuteľnosť… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .