Okresný súd Žilina Hviezdoslavova ul. 28, 010 01 Žilina

Na súde pracuje 45 sudcov.

Pre súd evidujeme 75 112 pojednávaní a 78 272 rozhodnutí.

Celkovo 3. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 264 428€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 7. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 13 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 20,8 mesiaca

Celkovo 16. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 15,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,3 mesiaca

Celkovo 5. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,6 mesiaca

Celkovo 22. až 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Dudová Záborská
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 01 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Jaroslav Macek a podpredseda je JUDr. Vladimír Kozáčik.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

1 240

1 031

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

372

5 375

JUDr. Marek Bartko

sudca

394

706

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

2 327

134

JUDr. Daniel Béreš

sudca

1 430

261

Mgr. Dušan Chamula

sudca

1 914

1 117

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

2 819

2 092

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

227

1 604

Mgr. Richard Golis

sudca

139

583

JUDr. Andrea Gulčiková

sudkyňa

2

1

Mgr. Ladislav Halla

sudca

1 846

1 183

Mgr. Ján Hehejík

sudca

0

0

Mgr. Zita Hehejíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erika Hrabovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Hrnčiar

sudca

110

169

JUDr. Silvia Hrnčiariková

sudkyňa

615

19

JUDr. Helena Tőre Janíčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

2 521

1 783

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

321

257

JUDr. Eva Kráľová

sudkyňa

766

717

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 833

1 113

JUDr. Helena Tőre Janíčková M

sudkyňa

219

63

JUDr. Jaroslav Macek

predseda

509

2 783

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

3 035

2 012

JUDr. Margaréta Milecová

sudkyňa

388

254

JUDr. Jana Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

1

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

3 047

1 789

JUDr. PhD. Lenka Müllerová

podpredseda

2 293

1 570

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

98

1 924

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

172

75

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

2 950

1 725

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

1 998

346

JUDr. Mgr. Michaela Priesolová

sudkyňa

949

569

JUDr. Michal Repkovský

sudca

0

0

JUDr. Ján Rybárik

sudca

3 018

1 411

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

3 693

1 015

JUDr. Marek Šenkár

sudca

2 745

121

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

3 336

1 938

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

3 477

1 520

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

3 084

2 996

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

1 856

1 876

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

2 415

207

JUDr. Marcela Dolníková Žabková

sudkyňa

1 019

398

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Augustín

pravdepodobne VSÚ

0

294

JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

1 240

1 031

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

372

5 375

Mgr. Marek Bartko

pravdepodobne VSÚ

0

664

JUDr. Marek Bartko

sudca

394

706

JUDr. Róbert Bebčák

sudca

661

1 348

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

2 327

134

Mgr. Dagmar Belobradová

pravdepodobne VSÚ

0

1 018

JUDr. Daniel Béreš

sudca

1 430

261

Mgr. Martina Bičanovská

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

2 466

1 668

Tajomníčka Katarína Bušovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Jana Čabráková

pravdepodobne VSÚ

0

190

Martina Čečková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

0

163

Mgr. Dušan Chamula

sudca

1 914

1 117

Mgr. Gabriela Chudovská

neznáma pracovníčka

0

1 100

Mgr. Monika Doležalová

pravdepodobne VSÚ

0

24

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

2 819

2 092

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

227

1 604

Mgr. Jana Ďurišová

pravdepodobne VSÚ

0

1 159

Mgr. Katarína Filipovičová

pravdepodobne VSÚ

0

85

Mgr. Michal Frátrik

neznámy pracovník

0

1 272

JUDr. Martin Gábriš

pravdepodobne VSÚ

0

615

Dajana Galadíková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Miloš Gero

pravdepodobne VSÚ

0

142

Mgr. Richard Golis

sudca

139

583

JUDr. Lenka Gomolová

pravdepodobne VSÚ

0

1 262

JUDr. Andrea Gulčiková

sudkyňa

2

1

Mgr. Michal Haleš

pravdepodobne VSÚ

0

167

Mgr. Naďa Haľková

pravdepodobne VSÚ

0

366

Mgr. Ladislav Halla

sudca

1 846

1 183

Mgr. Jozef Hančák

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Ján Hehejík

sudca

0

0

Mgr. Zita Hehejíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erika Hrabovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Hrnčiar

sudca

110

169

JUDr. Silvia Hrnčiariková

sudkyňa

615

19

Silvia Isteníková

pravdepodobne VSÚ

0

66

JUDr. Helena Tőre Janíčková

sudkyňa

0

0

Mgr. Lenka Janíková

neznáma pracovníčka

0

282

Mgr. Juraj Kadaši

pravdepodobne VSÚ

2

217

JUDr. Katarína Kopková Karumníková

pravdepodobne VSÚ

0

515

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

62

265

Mgr. Andrej Kekely

sudca

2 561

2 007

Mgr. Monika Knížová

pravdepodobne VSÚ

0

526

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

2 521

1 783

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

321

257

JUDr. Eva Kráľová

sudkyňa

766

717

Mgr. Patrik Kremeň

pravdepodobne VSÚ

0

1 030

Mgr. Monika Kremeňová

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Mária Kypusová

pravdepodobne VSÚ

0

23

Mgr. Jaroslav Láštic

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 833

1 113

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

1 683

221

JUDr. Helena Tőre Janíčková M

sudkyňa

219

63

JUDr. Jaroslav Macek

predseda

509

2 783

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

3 035

2 012

JUDr. Marcela Malatká

sudca

1 353

332

JUDr. Martin Maliar

pravdepodobne VSÚ

0

12

Silvia Martoníková

pravdepodobne VSÚ

0

19

JUDr. Michal Masár

pravdepodobne VSÚ

0

968

Andrea Maxianová

pravdepodobne VSÚ

0

26

Mgr. Peter Maxinčák

pravdepodobne VSÚ

0

440

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

1 160

736

Mgr. Svetlana Mihálková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Monika Mikulová

pravdepodobne VSÚ

0

244

JUDr. Margaréta Milecová

sudkyňa

388

254

JUDr. Jana Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

1

Tajomníčka Helena Morvayová

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

3 047

1 789

JUDr. PhD. Lenka Müllerová

podpredseda

2 293

1 570

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

98

1 924

JUDr. Jana Novotná

sudca

0

0

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

172

75

Mgr. Martina Ondrušková

pravdepodobne VSÚ

0

3

Bc. Zuzana Palárcová

pravdepodobne VSÚ

0

23

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

2 950

1 725

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

1 998

346

JUDr. Ivica Pittnerová

neznáma pracovníčka

0

156

JUDr. Mgr. Michaela Priesolová

sudkyňa

949

569

Proforma Proforma

pravdepodobne VSÚ

0

21

Monika Radvaňová

pravdepodobne VSÚ

0

27

JUDr. Michal Repkovský

sudca

0

0

JUDr. Ján Rybárik

sudca

3 018

1 411

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

3 693

1 015

JUDr. Marek Šenkár

sudca

2 745

121

Eva Šidlíková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Denisa Šlacká

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Jana Šmehýlová

pravdepodobne VSÚ

0

788

Mgr. Peter Staríček

pravdepodobne VSÚ

0

457

Mgr. Mária Šterdasová

pravdepodobne VSÚ

1

1 868

Mgr. Lucia Subjaková

pravdepodobne VSÚ

0

133

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

3 336

1 938

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

3 477

1 520

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

3 084

2 996

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

1 856

1 876

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

2 415

207

JUDr. Gabriela Tučková

sudkyňa

2 586

2 330

Mgr. Mária Tvrdá

pravdepodobne VSÚ

0

63

Tajomníčka Mária Zemiaková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadenie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vylúčenie z užívania… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zriadenie vecného… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, na určenie, že nehnuteľnosť… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .