Okresný súd Žilina Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina

Na súde pracuje 40 sudcov.

Pre súd evidujeme 61 717 pojednávaní a 71 089 rozhodnutí.

Celkovo 3. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 264 428€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 7. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 13 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 20,8 mesiaca

Celkovo 16. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 15,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,3 mesiaca

Celkovo 5. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,6 mesiaca

Celkovo 22. až 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421418851111
Fax:
+421418851270

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Belavá
Tel. číslo:
0907 844 596

Adresa

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 59 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
+421418851104, +421418851105
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
+421418851180
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Jaroslav Macek a podpredseda je JUDr. Vladimír Kozáčik.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

715

660

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

297

3 871

JUDr. Marek Bartko

sudca

0

0

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

1 871

124

JUDr. Daniel Béreš

sudca

1 058

243

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

2 306

1 598

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

2 397

1 914

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

96

755

Mgr. Richard Golis

sudca

135

452

JUDr. Peter Hrnčiar

sudca

109

175

JUDr. Silvia Hrnčiariková

sudkyňa

136

0

Mgr. Andrej Kekely

sudca

2 363

1 795

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

2 167

1 664

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

321

330

JUDr. Eva Kráľová

sudkyňa

287

295

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 833

1 212

JUDr. Helena Tőre Janíčková M

sudkyňa

0

0

JUDr. Jaroslav Macek

predseda

391

2 556

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

2 517

1 834

JUDr. Margaréta Milecová

sudkyňa

3

0

JUDr. Jana Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

1

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

2 496

1 360

JUDr. PhD. Lenka Müllerová

sudkyňa

2 026

1 487

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

53

1 412

JUDr. Jana Novotná

sudca

0

0

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

172

90

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

2 451

1 573

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

1 631

357

JUDr. Mgr. Michaela Priesolová

sudkyňa

411

174

JUDr. Ján Rybárik

sudca

2 652

1 436

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

3 090

982

JUDr. Marek Šenkár

sudca

2 137

121

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

2 728

1 583

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

2 808

1 336

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

2 493

2 487

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

1 332

1 573

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

1 900

198

JUDr. Marcela Dolníková Žabková

sudkyňa

358

165

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Augustín

pravdepodobne VSÚ

0

303

JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

715

660

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

297

3 871

Mgr. Marek Bartko

pravdepodobne VSÚ

0

676

JUDr. Marek Bartko

sudca

0

0

JUDr. Róbert Bebčák

sudca

661

1 355

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

1 871

124

Mgr. Dagmar Belobradová

pravdepodobne VSÚ

0

1 121

JUDr. Daniel Béreš

sudca

1 058

243

Mgr. Martina Bičanovská

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

2 306

1 598

Tajomníčka Katarína Bušovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Jana Čabráková

pravdepodobne VSÚ

0

192

Martina Čečková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

0

166

Mgr. Dušan Chamula

sudca

1 914

1 186

Mgr. Gabriela Chudovská

neznáma pracovníčka

0

1 217

Mgr. Monika Doležalová

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

2 397

1 914

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

96

755

Mgr. Jana Ďurišová

pravdepodobne VSÚ

0

1 219

Mgr. Katarína Filipovičová

pravdepodobne VSÚ

0

88

Mgr. Michal Frátrik

neznámy pracovník

0

1 330

JUDr. Martin Gábriš

pravdepodobne VSÚ

0

642

Dajana Galadíková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Miloš Gero

pravdepodobne VSÚ

0

142

Mgr. Richard Golis

sudca

135

452

JUDr. Lenka Gomolová

pravdepodobne VSÚ

0

1 291

Mgr. Michal Haleš

pravdepodobne VSÚ

0

167

Mgr. Naďa Haľková

pravdepodobne VSÚ

0

422

Mgr. Ladislav Halla

sudca

1 846

1 205

Mgr. Jozef Hančák

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Ján Hehejík

sudca

0

0

Mgr. Zita Hehejíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erika Hrabovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Hrnčiar

sudca

109

175

JUDr. Silvia Hrnčiariková

sudkyňa

136

0

Silvia Isteníková

pravdepodobne VSÚ

0

67

Mgr. Lenka Janíková

pravdepodobne VSÚ

0

275

Mgr. Juraj Kadaši

pravdepodobne VSÚ

2

220

JUDr. Katarína Kopková Karumníková

pravdepodobne VSÚ

0

525

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

62

283

Mgr. Andrej Kekely

sudca

2 363

1 795

Mgr. Monika Knížová

pravdepodobne VSÚ

0

536

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

2 167

1 664

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

321

330

JUDr. Eva Kráľová

sudkyňa

287

295

Mgr. Patrik Kremeň

pravdepodobne VSÚ

0

1 155

Mgr. Monika Kremeňová

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Mária Kypusová

pravdepodobne VSÚ

0

23

Mgr. Jaroslav Láštic

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 833

1 212

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

1 683

213

JUDr. Helena Tőre Janíčková M

sudkyňa

0

0

JUDr. Jaroslav Macek

predseda

391

2 556

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

2 517

1 834

JUDr. Marcela Malatká

sudca

1 353

333

JUDr. Martin Maliar

pravdepodobne VSÚ

0

12

Silvia Martoníková

pravdepodobne VSÚ

0

22

JUDr. Michal Masár

pravdepodobne VSÚ

0

985

Andrea Maxianová

pravdepodobne VSÚ

0

27

Mgr. Peter Maxinčák

pravdepodobne VSÚ

0

452

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

1 160

783

Mgr. Svetlana Mihálková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Monika Mikulová

pravdepodobne VSÚ

0

244

JUDr. Margaréta Milecová

sudkyňa

3

0

Tajomníčka Helena Morvayová

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

2 496

1 360

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

53

1 412

JUDr. Jana Novotná

sudca

0

0

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

172

90

Mgr. Martina Ondrušková

pravdepodobne VSÚ

0

4

Bc. Zuzana Palárcová

pravdepodobne VSÚ

0

23

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

2 451

1 573

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

1 631

357

JUDr. Ivica Pittnerová

neznáma pracovníčka

0

159

JUDr. Mgr. Michaela Priesolová

sudkyňa

411

174

Proforma Proforma

pravdepodobne VSÚ

0

21

Monika Radvaňová

pravdepodobne VSÚ

0

24

JUDr. Ján Rybárik

sudca

2 652

1 436

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

3 090

982

JUDr. Marek Šenkár

sudca

2 137

121

Eva Šidlíková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Denisa Šlacká

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Jana Šmehýlová

pravdepodobne VSÚ

0

816

Mgr. Peter Staríček

pravdepodobne VSÚ

0

475

Mgr. Mária Šterdasová

pravdepodobne VSÚ

1

1 914

Mgr. Lucia Subjaková

pravdepodobne VSÚ

0

135

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

2 728

1 583

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

2 808

1 336

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

2 493

2 487

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

1 332

1 573

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

1 900

198

JUDr. Gabriela Tučková

sudkyňa

2 586

2 437

Mgr. Mária Tvrdá

pravdepodobne VSÚ

0

64

Tajomníčka Mária Zemiaková

pravdepodobne VSÚ

0

8

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na zdraví § 156… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – Miroslav Martikán
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh o rozvod manželstva Návrh o… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie neúčinnosti právnych… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh o rozvod manželstva Návrh o… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie neodkladného opatrenia Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy práv a povinností… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedbania povinnej výživy… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Daniel Béreš
  Obžalovaný – Martin Chupek
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin krádeže podľa § 212 ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Daniel Béreš
  Obžalovaný – Milan Kramar
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací obzvlášť závažný… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin skrátenia dane a poistného… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Daniel Béreš
  Obžalovaný – Marian Tomaníček
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .