Okresný súd Žilina Hviezdoslavova ul. 28, 010 01 Žilina

Na súde pracuje 40 sudcov.

Pre súd evidujeme 50 482 pojednávaní a 59 174 rozhodnutí.

Celkovo 3. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 264 428€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 7. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 13 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 20,8 mesiaca

Celkovo 16. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 15,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,3 mesiaca

Celkovo 5. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,6 mesiaca

Celkovo 22. až 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421418851111
Fax:
+421418851270

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Dudová Záborská
Tel. číslo:
0907 844 596

Adresa

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 01 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
+421418851104, +421418851105
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
+421418851180
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Jaroslav Macek a podpredseda je JUDr. Vladimír Kozáčik.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

325

283

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

233

2 388

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

1 514

108

JUDr. Daniel Béreš

sudca

706

236

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

1 945

1 163

Mgr. Dušan Chamula

sudca

1 879

935

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

1 935

1 543

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

0

300

Mgr. Richard Golis

sudca

107

128

Mgr. Ladislav Halla

sudca

1 846

1 198

JUDr. Peter Hrnčiar

sudca

91

171

Mgr. Andrej Kekely

sudca

1 895

1 381

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

1 850

1 409

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

291

314

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 849

1 165

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

1 479

201

JUDr. Jaroslav Macek

predseda

341

1 922

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

2 086

1 607

JUDr. Marcela Malatká

sudca

1 353

326

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

1 196

634

JUDr. Jana Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

1

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

2 257

1 147

JUDr. PhD. Lenka Müllerová

sudkyňa

1 757

1 161

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

1

399

JUDr. Jana Novotná

sudca

0

0

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

1 965

1 315

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

1 336

354

JUDr. Ján Rybárik

sudca

2 297

1 093

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

2 555

971

JUDr. Marek Šenkár

sudca

1 656

120

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

2 194

1 332

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

2 231

957

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

2 012

1 980

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

804

1 024

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

1 504

134

JUDr. Gabriela Tučková

sudkyňa

2 230

2 145

JUDr. Marcela Dolníková Žabková

sudkyňa

244

157

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Augustín

pravdepodobne VSÚ

0

303

JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

325

283

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

233

2 388

Mgr. Marek Bartko

pravdepodobne VSÚ

0

683

JUDr. Róbert Bebčák

sudca

661

1 349

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

1 514

108

Mgr. Dagmar Belobradová

pravdepodobne VSÚ

0

1 115

JUDr. Daniel Béreš

sudca

706

236

Mgr. Martina Bičanovská

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

1 945

1 163

Tajomníčka Katarína Bušovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Jana Čabráková

pravdepodobne VSÚ

0

192

Martina Čečková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

0

162

Mgr. Dušan Chamula

sudca

1 879

935

Mgr. Gabriela Chudovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 213

Mgr. Monika Doležalová

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

1 935

1 543

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

0

300

Mgr. Jana Ďurišová

pravdepodobne VSÚ

0

1 219

Mgr. Katarína Filipovičová

pravdepodobne VSÚ

0

90

Mgr. Michal Frátrik

pravdepodobne VSÚ

0

1 262

JUDr. Martin Gábriš

pravdepodobne VSÚ

0

624

Dajana Galadíková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Miloš Gero

pravdepodobne VSÚ

0

142

Mgr. Richard Golis

sudca

107

128

JUDr. Lenka Gomolová

pravdepodobne VSÚ

0

1 233

Mgr. Michal Haleš

pravdepodobne VSÚ

0

167

Mgr. Naďa Haľková

pravdepodobne VSÚ

0

377

Mgr. Ladislav Halla

sudca

1 846

1 198

Mgr. Jozef Hančák

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Ján Hehejík

sudca

0

0

Mgr. Zita Hehejíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erika Hrabovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Hrnčiar

sudca

91

171

Silvia Isteníková

pravdepodobne VSÚ

0

66

Mgr. Lenka Janíková

pravdepodobne VSÚ

0

255

Mgr. Juraj Kadaši

pravdepodobne VSÚ

2

219

JUDr. Katarína Kopková Karumníková

pravdepodobne VSÚ

0

485

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

62

280

Mgr. Andrej Kekely

sudca

1 895

1 381

Mgr. Monika Knížová

pravdepodobne VSÚ

0

525

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

1 850

1 409

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

291

314

Mgr. Patrik Kremeň

pravdepodobne VSÚ

0

1 121

Mgr. Monika Kremeňová

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Mária Kypusová

pravdepodobne VSÚ

0

23

Mgr. Jaroslav Láštic

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 849

1 165

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

1 479

201

JUDr. Jaroslav Macek

predseda

341

1 922

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

2 086

1 607

JUDr. Marcela Malatká

sudca

1 353

326

JUDr. Martin Maliar

pravdepodobne VSÚ

0

12

Silvia Martoníková

pravdepodobne VSÚ

0

22

JUDr. Michal Masár

pravdepodobne VSÚ

0

973

Andrea Maxianová

pravdepodobne VSÚ

0

27

Mgr. Peter Maxinčák

pravdepodobne VSÚ

0

465

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

1 196

634

Mgr. Svetlana Mihálková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Monika Mikulová

pravdepodobne VSÚ

0

232

Tajomníčka Helena Morvayová

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

2 257

1 147

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

1

399

JUDr. Jana Novotná

sudca

0

0

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

0

0

Mgr. Martina Ondrušková

pravdepodobne VSÚ

0

4

Bc. Zuzana Palárcová

pravdepodobne VSÚ

0

23

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

1 965

1 315

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

1 336

354

JUDr. Ivica Pittnerová

neznáma pracovníčka

0

159

Proforma Proforma

pravdepodobne VSÚ

0

21

Monika Radvaňová

pravdepodobne VSÚ

0

17

JUDr. Ján Rybárik

sudca

2 297

1 093

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

2 555

971

JUDr. Marek Šenkár

sudca

1 656

120

Eva Šidlíková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Denisa Šlacká

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Jana Šmehýlová

pravdepodobne VSÚ

0

794

Mgr. Peter Staríček

pravdepodobne VSÚ

0

474

Mgr. Mária Šterdasová

pravdepodobne VSÚ

1

1 897

Mgr. Lucia Subjaková

pravdepodobne VSÚ

0

135

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

2 194

1 332

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

2 231

957

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

2 012

1 980

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

804

1 024

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

1 504

134

JUDr. Gabriela Tučková

sudkyňa

2 230

2 145

Mgr. Mária Tvrdá

pravdepodobne VSÚ

0

53

Tajomníčka Mária Zemiaková

pravdepodobne VSÚ

0

8

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, predbežné opatrenie Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úpravu práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zapl. 42.888,42 Sk s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací obzvlášť závažný… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokr. prečin podvodu § 221 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obzvlášť závažný zločin podvodu §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Daniel Béreš
  Obžalovaný – Patrik Divinec
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 71,59 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie mal. do osob. starostlivosti… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .