Okresný súd Žilina Hviezdoslavova ul. 28, 010 01 Žilina

Na súde pracuje 46 sudcov.

Pre súd evidujeme 75 672 pojednávaní a 78 653 rozhodnutí.

Celkovo 3. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 264 428€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 7. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 13 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 20,8 mesiaca

Celkovo 16. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 15,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,3 mesiaca

Celkovo 5. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,6 mesiaca

Celkovo 22. až 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Dudová Záborská
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 59 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Jaroslav Macek a podpredseda je JUDr. Vladimír Kozáčik.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

1 261

1 052

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

377

5 425

JUDr. Marek Bartko

sudca

411

708

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

2 339

134

JUDr. Daniel Béreš

sudca

1 430

261

Mgr. Dušan Chamula

sudca

1 914

1 118

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

2 829

2 098

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

228

1 620

Mgr. Richard Golis

sudca

139

583

JUDr. Andrea Gulčiková

sudkyňa

5

10

Mgr. Ladislav Halla

sudca

1 846

1 183

Mgr. Ján Hehejík

sudca

0

0

Mgr. Zita Hehejíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erika Hrabovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Hrnčiar

sudca

113

169

JUDr. Silvia Hrnčiariková

sudkyňa

634

19

JUDr. Helena Tőre Janíčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

2 527

1 790

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

321

257

JUDr. Eva Kráľová

sudkyňa

787

727

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 833

1 113

JUDr. Helena Tőre Janíčková M

sudkyňa

249

76

JUDr. Jaroslav Macek

predseda

515

2 802

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

3 044

2 020

JUDr. Margaréta Milecová

sudkyňa

407

264

JUDr. Jana Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

1

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

3 062

1 793

JUDr. PhD. Lenka Müllerová

podpredseda

2 302

1 575

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

98

1 933

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

172

75

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

2 969

1 728

JUDr. Michaela Perďochová

sudkyňa

2

3

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

2 017

346

JUDr. Mgr. Michaela Priesolová

sudkyňa

974

579

JUDr. Michal Repkovský

sudca

0

0

JUDr. Ján Rybárik

sudca

3 029

1 418

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

3 699

1 028

JUDr. Marek Šenkár

sudca

2 763

121

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

3 350

1 943

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

3 495

1 524

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

3 102

3 023

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

1 875

1 906

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

2 429

207

JUDr. Marcela Dolníková Žabková

sudkyňa

1 049

415

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Augustín

pravdepodobne VSÚ

0

294

JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

1 261

1 052

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

377

5 425

Mgr. Marek Bartko

pravdepodobne VSÚ

0

662

JUDr. Marek Bartko

sudca

411

708

JUDr. Róbert Bebčák

sudca

661

1 348

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

2 339

134

Mgr. Dagmar Belobradová

pravdepodobne VSÚ

0

1 018

JUDr. Daniel Béreš

sudca

1 430

261

Mgr. Martina Bičanovská

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

2 466

1 672

Tajomníčka Katarína Bušovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Jana Čabráková

pravdepodobne VSÚ

0

190

Martina Čečková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

0

163

Mgr. Dušan Chamula

sudca

1 914

1 118

Mgr. Gabriela Chudovská

neznáma pracovníčka

0

1 100

Mgr. Monika Doležalová

pravdepodobne VSÚ

0

24

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

2 829

2 098

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

228

1 620

Mgr. Jana Ďurišová

pravdepodobne VSÚ

0

1 159

Mgr. Katarína Filipovičová

pravdepodobne VSÚ

0

85

Mgr. Michal Frátrik

neznámy pracovník

0

1 272

JUDr. Martin Gábriš

pravdepodobne VSÚ

0

616

Dajana Galadíková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Miloš Gero

pravdepodobne VSÚ

0

142

Mgr. Richard Golis

sudca

139

583

JUDr. Lenka Gomolová

pravdepodobne VSÚ

0

1 262

JUDr. Andrea Gulčiková

sudkyňa

5

10

Mgr. Michal Haleš

pravdepodobne VSÚ

0

167

Mgr. Naďa Haľková

pravdepodobne VSÚ

0

366

Mgr. Ladislav Halla

sudca

1 846

1 183

Mgr. Jozef Hančák

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Ján Hehejík

sudca

0

0

Mgr. Zita Hehejíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erika Hrabovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Hrnčiar

sudca

113

169

JUDr. Silvia Hrnčiariková

sudkyňa

634

19

Silvia Isteníková

pravdepodobne VSÚ

0

66

JUDr. Helena Tőre Janíčková

sudkyňa

0

0

Mgr. Lenka Janíková

neznáma pracovníčka

0

282

Mgr. Juraj Kadaši

pravdepodobne VSÚ

2

217

JUDr. Katarína Kopková Karumníková

pravdepodobne VSÚ

0

515

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

62

265

Mgr. Andrej Kekely

sudca

2 561

2 009

Mgr. Monika Knížová

pravdepodobne VSÚ

0

527

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

2 527

1 790

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

321

257

JUDr. Eva Kráľová

sudkyňa

787

727

Mgr. Patrik Kremeň

pravdepodobne VSÚ

0

1 030

Mgr. Monika Kremeňová

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Mária Kypusová

pravdepodobne VSÚ

0

23

Mgr. Jaroslav Láštic

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 833

1 113

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

1 683

221

JUDr. Helena Tőre Janíčková M

sudkyňa

249

76

JUDr. Jaroslav Macek

predseda

515

2 802

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

3 044

2 020

JUDr. Marcela Malatká

sudca

1 353

332

JUDr. Martin Maliar

pravdepodobne VSÚ

0

12

Silvia Martoníková

pravdepodobne VSÚ

0

19

JUDr. Michal Masár

pravdepodobne VSÚ

0

968

Andrea Maxianová

pravdepodobne VSÚ

0

26

Mgr. Peter Maxinčák

pravdepodobne VSÚ

0

440

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

1 160

736

Mgr. Svetlana Mihálková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Monika Mikulová

pravdepodobne VSÚ

0

244

JUDr. Margaréta Milecová

sudkyňa

407

264

JUDr. Jana Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

1

Tajomníčka Helena Morvayová

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

3 062

1 793

JUDr. PhD. Lenka Müllerová

podpredseda

2 302

1 575

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

98

1 933

JUDr. Jana Novotná

sudca

0

0

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

172

75

Mgr. Martina Ondrušková

pravdepodobne VSÚ

0

3

Bc. Zuzana Palárcová

pravdepodobne VSÚ

0

23

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

2 969

1 728

JUDr. Michaela Perďochová

sudkyňa

2

3

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

2 017

346

JUDr. Ivica Pittnerová

neznáma pracovníčka

0

156

JUDr. Mgr. Michaela Priesolová

sudkyňa

974

579

Proforma Proforma

pravdepodobne VSÚ

0

21

Monika Radvaňová

pravdepodobne VSÚ

0

27

JUDr. Michal Repkovský

sudca

0

0

JUDr. Ján Rybárik

sudca

3 029

1 418

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

3 699

1 028

JUDr. Marek Šenkár

sudca

2 763

121

Eva Šidlíková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Denisa Šlacká

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Jana Šmehýlová

pravdepodobne VSÚ

0

788

Mgr. Peter Staríček

pravdepodobne VSÚ

0

457

Mgr. Mária Šterdasová

pravdepodobne VSÚ

1

1 868

Mgr. Lucia Subjaková

pravdepodobne VSÚ

0

133

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

3 350

1 943

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

3 495

1 524

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

3 102

3 023

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

1 875

1 906

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

2 429

207

JUDr. Gabriela Tučková

sudkyňa

2 586

2 330

Mgr. Mária Tvrdá

pravdepodobne VSÚ

0

63

Tajomníčka Mária Zemiaková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 17246,21 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 115,69 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 528,96 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 146,92 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1192,28 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5141,76 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti odstúpenia… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .