Krajský súd Prešov Hlavná 22, 080 01 Prešov

At the court there are 53 judges working.

For the court we register 34,886 hearings and 41,970 judgements.

Overall 2nd at least fined court out of 8 regional courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 5,393€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová

Adresa

Krajský súd Prešov
Hlavná 22
080 01 Prešov
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 13:00

Podateľňa

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anna Kovaľová a podpredseda je JUDr. Milan Majerník.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Angelovič

sudca

877

1 173

JUDr. Daniela Babinová

sudkyňa

1 292

1 347

JUDr. Martin Baran

sudca

531

359

JUDr. Branislav Breza

sudca

1 436

1 670

JUDr. Jana Burešová

sudkyňa

1 134

1 544

JUDr. Emil Dubňanský

sudca

736

263

JUDr. Peter Farkaš

sudca

700

262

JUDr. Martin Fiľakovský

sudca

1 071

1 596

JUDr. Monika Halkociová

sudkyňa

777

183

JUDr. Marianna Hirková

sudkyňa

3

0

JUDr. PhD. Marian Hoffmann

sudca

328

250

JUDr. Anna Ilčinová

sudkyňa

853

974

JUDr. Monika Jusková

sudkyňa

613

671

JUDr. Ingrid Kalináková

sudkyňa

501

90

JUDr. Antónia Kandravá

sudca

1 400

1 589

JUDr. Viera Kandriková

sudkyňa

464

440

JUDr. PhD. Gabriela Klenková

sudkyňa

460

426

JUDr. Gabriela Klenková

sudkyňa

101

864

JUDr. Marek Kohút

sudca

755

698

Mgr. Miloš Kolek

sudca

1 041

994

JUDr. Anna Kovaľová

predseda

612

741

JUDr. Karol Krochta

sudca

416

339

JUDr. Mária Kupková

sudkyňa

20

230

JUDr. Marián Mačura

sudca

174

0

JUDr. Milan Majerník

podpredseda

861

919

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

296

54

JUDr. Vladimír Monok

sudca

454

151

JUDr. Katarína Morozová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľuboslava Mruškovičová

sudkyňa

1 036

1 267

JUDr. Mariana Muránska

sudca

1 480

1 693

JUDr. Katarína Morozová Nemcová

sudkyňa

1 469

1 408

JUDr. Anton Oriňák

sudca

0

0

JUDr. Eva Pirkovská

sudkyňa

509

219

JUDr. Andrej Radomský

sudca

357

0

JUDr. Eva Rešatková

sudkyňa

705

252

JUDr. Peter Revák

sudca

1

0

JUDr. Peter Šamo

sudca

786

824

JUDr. Viera Schmotzerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zlata Simková

sudkyňa

1 139

1 612

JUDr. Jozef Škrab

sudca

1 149

900

JUDr. Eva Sláviková

sudkyňa

1 130

1 199

JUDr. Marián Sninský

sudca

491

130

JUDr. Eva Šofranková

sudkyňa

1 302

1 793

JUDr. Peter Straka

sudca

1 096

1 595

JUDr. Ján Tkáč

sudca

0

0

JUDr. Peter Tobiaš

podpredseda

613

129

JUDr. Monika Tobiašová

sudkyňa

1 103

1 183

JUDr. Roman Tóth

sudca

972

1 101

JUDr. Rastislav Varga

sudca

0

0

JUDr. Gabriela Világiová

sudkyňa

1 174

1 674

JUDr. Eliška Wagshalová

sudkyňa

832

682

Mgr. Magdaléna Želinská

sudkyňa

844

1 147

JUDr. Viera Zoľáková

sudkyňa

1 459

1 599

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Angelovič

sudca

877

1 173

JUDr. Daniela Babinová

sudkyňa

1 292

1 347

JUDr. Martin Baran

sudca

531

359

JUDr. Milan Benovič

sudca

0

0

JUDr. Michal Boroň

sudca

1 447

1 770

JUDr. Branislav Breza

sudca

1 436

1 670

JUDr. Jaroslav Bugeľ

sudca

457

206

JUDr. Jana Burešová

sudkyňa

1 134

1 544

JUDr. Irena Dobňáková

sudkyňa

154

361

JUDr. Emil Dubňanský

sudca

736

263

JUDr. Jozef Engel

sudca

0

0

JUDr. Peter Farkaš

sudca

700

262

JUDr. Martin Fiľakovský

sudca

1 071

1 596

JUDr. Monika Halkociová

sudkyňa

777

183

JUDr. Marianna Hirková

sudkyňa

3

0

JUDr. PhD. Marian Hoffmann

sudca

328

250

JUDr. Anna Ilčinová

sudkyňa

853

974

Mgr. Ivana Jacková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Monika Jusková

sudkyňa

613

671

JUDr. Ingrid Kalináková

sudkyňa

501

90

JUDr. Antónia Kandravá

sudca

1 400

1 589

JUDr. Viera Kandriková

sudkyňa

464

440

JUDr. PhD. Gabriela Klenková

sudkyňa

460

426

JUDr. Gabriela Klenková

sudkyňa

101

864

JUDr. Marek Kohút

sudca

755

698

Mgr. Miloš Kolek

sudca

1 041

994

JUDr. Martin Kopina

sudca

0

0

JUDr. Marek Koščo

sudca

459

419

JUDr. Anna Kovaľová

predseda

612

741

JUDr. Karol Krochta

sudca

416

339

JUDr. Mária Kupková

sudkyňa

20

230

JUDr. Anton Lukáč

sudca

67

25

JUDr. MBA Rastislav Varga M

sudca

0

0

JUDr. Marián Mačura

sudca

174

0

JUDr. Milan Majerník

podpredseda

861

919

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

296

54

Mgr. Robert Mitro

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Vladimír Monok

sudca

454

151

JUDr. Katarína Morozová

sudkyňa

0

0

JUDr. František Mozner

sudca

199

81

JUDr. Ľuboslava Mruškovičová

sudkyňa

1 036

1 267

JUDr. Mariana Muránska

sudca

1 480

1 693

JUDr. Anton Oriňák

sudca

0

0

JUDr. Eva Pirkovská

sudkyňa

509

219

JUDr. Andrej Radomský

sudca

357

0

JUDr. Eva Rešatková

sudkyňa

705

252

JUDr. Peter Revák

sudca

1

0

JUDr. Peter Šamo

sudca

786

824

JUDr. Viera Schmotzerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Milan Šebeň

sudca

448

604

Mgr. Jozef Seman

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Zlata Simková

sudkyňa

1 139

1 612

JUDr. Jozef Škrab

sudca

1 149

900

JUDr. Eva Sláviková

sudkyňa

1 130

1 199

JUDr. Marián Sninský

sudca

491

130

JUDr. Eva Šofranková

sudkyňa

1 302

1 793

JUDr. Peter Straka

sudca

1 096

1 595

JUDr. Ján Tkáč

sudca

0

0

JUDr. Peter Tobiaš

podpredseda

613

129

JUDr. Monika Tobiašová

sudkyňa

1 103

1 183

JUDr. Roman Tóth

sudca

972

1 101

JUDr. Rastislav Varga

sudca

0

0

JUDr. Gabriela Világiová

sudkyňa

1 174

1 674

JUDr. Diana Vlčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eliška Wagshalová

sudkyňa

832

682

JUDr. Martina Zeleňaková

sudkyňa

137

0

Mgr. Magdaléna Želinská

sudkyňa

844

1 147

JUDr. Viera Zoľáková

sudkyňa

1 459

1 599

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 213 ods.1,2… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 2.088,35 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, č. 102414228/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, č.102413098/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, č.102413531/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.102413259/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č.102413922/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, č.102412732/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č.102412421/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody 1.000,- eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .