Krajský súd Trenčín Nám. sv. Anny č. 28, 911 80 Trenčín

Na súde pracuje 51 sudcov.

Pre súd evidujeme 27 283 pojednávaní a 41 407 rozhodnutí.

Celkovo 3. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 13 303€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Trenčín
Nám. sv. Anny č. 28
911 80 Trenčín
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
(prestávka - obed, administratíva) od 11:00 hod. do 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
(prestávka - obed, administratíva) od 11:00 hod. do 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Iveta Záleská a podpredseda je JUDr. Alena Radičová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Iveta Anderlová

sudkyňa

400

430

Mgr. Marek Anovčin

sudca

193

0

JUDr. Michal Antala

sudca

1 019

182

JUDr. Ľubica Bajzová

sudkyňa

1 026

977

JUDr. Michaela Bebjaková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alica Beňová

sudkyňa

90

451

JUDr. Rastislav Dlugoš

sudca

0

0

JUDr. Marián Dunčko

sudca

1 106

100

JUDr. Michal Eliaš

sudca

0

0

JUDr. Stanislav Hajiček

sudca

307

0

JUDr. Roman Hargaš

sudca

1 276

684

JUDr. Oľga Hlucháňová

sudkyňa

0

0

Mgr. Zuzana Holúbková

sudkyňa

378

2

JUDr. Lucia Horvátová

sudkyňa

17

0

JUDr. Gabriela Janáková

sudkyňa

1 244

952

JUDr. Jozef Janík

sudca

2 920

1 038

JUDr. Beáta Javorková

sudkyňa

1 314

308

Mgr. Stanislava Kollárová

sudkyňa

405

251

JUDr. Dušan Krč

sudca

0

0

JUDr. Anna Kubrická

sudca

0

0

Mgr. Ivan Kubínyi

sudca

504

821

JUDr. Darina Legerská

sudkyňa

987

1 591

JUDr. Oľga Lichnerová

sudkyňa

2 374

2 355

JUDr. Ivana Macková

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Manďák

sudca

0

0

JUDr. Iveta Martináková

sudkyňa

2

154

Mgr. Stanislava Miklánková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dagmar Mičková

sudkyňa

0

0

Mgr. Ján Odnoga

sudca

183

0

JUDr. Alena Radičová

podpredseda

1 152

1 885

JUDr. Ján Roháček

sudca

0

0

JUDr. Ondrej Samaš

sudca

3 214

1 099

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

398

56

JUDr. Milan Straka

sudca

626

268

JUDr. PhD. Radoslav Svitana

sudca

288

174

Mgr. Martina Trnavská

sudkyňa

353

200

JUDr. Juraj Valášek

sudca

0

0

Mgr. Peter Vojsovič

sudca

0

0

Mgr. Martin Vozár

sudca

0

0

JUDr. Mária Vrtochová

sudkyňa

341

504

JUDr. Denis Vékony

sudca

324

527

JUDr. Eva Vékonyová

sudkyňa

376

385

JUDr. Erika Zajacová

sudkyňa

2 010

2 057

JUDr. Alena Záhumenská

sudkyňa

356

591

JUDr. Iveta Záleská

predseda

325

120

JUDr. Natália Čekanová

sudkyňa

241

816

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

178

48

JUDr. Beáta Čupková

sudkyňa

2 017

2 080

JUDr. Bc. Mária Šadláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Škultétyová

sudkyňa

286

1 078

Mgr. Ivana Šlesarová

sudkyňa

193

54

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Iveta Anderlová

sudkyňa

400

430

Mgr. Marek Anovčin

sudca

193

0

JUDr. Michal Antala

sudca

1 019

182

JUDr. Ľubica Bajzová

sudkyňa

1 026

977

JUDr. Michaela Bebjaková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alica Beňová

sudkyňa

90

451

Mgr. Marta Božková

pravdepodobne VSÚ

0

151

JUDr. Rastislav Dlugoš

sudca

0

0

JUDr. PhD. Rastislav Dlugoš

sudca

73

89

JUDr. Ľubomír Dobrík

sudca

0

0

JUDr. Marián Dunčko

sudca

1 106

100

JUDr. Dušan Ecker

sudca

529

307

JUDr. Michal Eliaš

sudca

0

0

JUDr. Juraj Florovič

sudca

962

1 672

JUDr. Ondrej Gáborík

sudca

560

388

JUDr. Stanislav Hajiček

sudca

307

0

JUDr. Roman Hargaš

sudca

1 276

684

JUDr. Oľga Hlucháňová

sudkyňa

0

0

Mgr. Zuzana Holúbková

sudkyňa

378

2

JUDr. Lucia Horvátová

sudkyňa

17

0

JUDr. Viera Hrnčárová

sudkyňa

6

120

JUDr. Monika Jankovská

sudkyňa

0

5

JUDr. Gabriela Janáková

sudkyňa

1 244

952

JUDr. Jozef Janík

sudca

2 920

1 038

JUDr. Beáta Javorková

sudkyňa

1 314

308

Mgr. Lukáš Kolarovský

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Stanislava Kollárová

sudkyňa

405

251

JUDr. František Kováč

sudca

855

919

JUDr. Dušan Krč

sudca

0

0

JUDr. Dušan Krč - Šebera

sudca

736

380

JUDr. Anna Kubrická

sudca

0

0

Mgr. Ivan Kubínyi

sudca

504

821

JUDr. Jozef Kutiš

sudca

0

0

JUDr. Darina Legerská

sudkyňa

987

1 591

JUDr. Oľga Lichnerová

sudkyňa

2 374

2 355

JUDr. Alica Lukáčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivana Macková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Miroslav Manďák

sudca

1 407

1 921

JUDr. Miroslav Manďák

sudca

0

0

JUDr. Stanislava Marková

sudkyňa

1 317

2 463

JUDr. Iveta Martináková

sudkyňa

2

154

Mgr. Stanislava Miklánková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dagmar Mičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Jozef Mészáros

sudca

529

231

Mgr. Ján Odnoga

sudca

183

0

Mária Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. Mária Prikrylová

sudkyňa

1 388

2 808

JUDr. PhD. Patrik Príbelský

sudca

116

207

JUDr. Alena Radičová

podpredseda

1 152

1 885

JUDr. Ján Roháček

sudca

0

0

JUDr. Ondrej Samaš

sudca

3 214

1 099

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

398

56

JUDr. Iveta Sopková

sudkyňa

285

85

JUDr. Milan Straka

sudca

626

268

JUDr. PhD. Radoslav Svitana

sudca

288

174

Mgr. Martina Trnavská

sudkyňa

353

200

JUDr. Peter Tóth

sudca

1 357

1 005

JUDr. Juraj Valášek

sudca

0

0

JUDr. Eva Vašková

sudkyňa

408

722

Mgr. Peter Vojsovič

sudca

0

0

Mgr. Martin Vozár

sudca

0

0

JUDr. Rastislav Vranka

sudca

1 393

464

JUDr. Mária Vrtochová

sudkyňa

341

504

JUDr. Denis Vékony

sudca

324

527

JUDr. Eva Vékonyová

sudkyňa

376

385

Mária Zacková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erika Zajacová

sudkyňa

2 010

2 057

JUDr. Elena Zaťková

sudkyňa

943

1 676

JUDr. Emília Zimová

sudkyňa

1 076

2 399

JUDr. Alena Záhumenská

sudkyňa

356

591

JUDr. Iveta Záleská

predseda

325

120

JUDr. Natália Čekanová

sudkyňa

241

816

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

178

48

JUDr. Beáta Čupková

sudkyňa

2 017

2 080

JUDr. Bc. Mária Šadláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Škultétyová

sudkyňa

286

1 078

Mgr. Ivana Šlesarová

sudkyňa

193

54

JUDr. Jozef Šulek

sudca

331

46

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Opravné uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obzvlášť závažný zločin… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Roman Hargaš
  Obžalovaný – F. E.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 250 ods. 1, ods. 4 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Jozef Janík
  Obžalovaný – P. V.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin útoku na verejného… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Jozef Janík
  Obžalovaný – A. N.
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin vydierania Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Jozef Janík
  Obžalovaný – E. K.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin poškodzovania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Jozef Janík
  Obžalovaný – Q. M.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin sexuálneho… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Jozef Janík
  Obžalovaný – J. T.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin porušovanie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Michal Antala
  Obžalovaný – J. G.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin krádeže Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 208 ods. 1, pism. a)… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Michal Antala
  Obžalovaný – G. H.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin krádeže… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Michal Antala
  Obžalovaný – J. V.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .