Krajský súd Trenčín Nám. sv. Anny č. 28, 911 50 Trenčín

Na súde pracuje 50 sudcov.

Pre súd evidujeme 26 006 pojednávaní a 39 319 rozhodnutí.

Celkovo 3. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 13 303€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Trenčín
Nám. sv. Anny č. 28
911 50 Trenčín
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
(prestávka - obed, administratíva) od 11:00 hod. do 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
(prestávka - obed, administratíva) od 11:00 hod. do 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Iveta Záleská a podpredseda je JUDr. Alena Radičová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Iveta Anderlová

sudkyňa

327

367

Mgr. Marek Anovčin

sudca

181

0

JUDr. Michal Antala

sudca

926

119

JUDr. Ľubica Bajzová

sudkyňa

920

904

JUDr. Michaela Bebjaková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alica Beňová

sudkyňa

90

448

JUDr. Rastislav Dlugoš

sudca

0

0

JUDr. Marián Dunčko

sudca

1 040

37

JUDr. Stanislav Hajiček

sudca

307

0

JUDr. Roman Hargaš

sudca

1 161

581

JUDr. Oľga Hlucháňová

sudkyňa

0

0

Mgr. Zuzana Holúbková

sudkyňa

348

2

JUDr. Gabriela Janáková

sudkyňa

1 213

855

JUDr. Jozef Janík

sudca

2 749

979

JUDr. Beáta Javorková

sudkyňa

1 240

228

Mgr. Stanislava Kollárová

sudkyňa

362

161

JUDr. Dušan Krč

sudca

0

0

JUDr. Anna Kubrická

sudca

0

0

Mgr. Ivan Kubínyi

sudca

405

714

JUDr. Darina Legerská

sudkyňa

887

1 539

JUDr. Oľga Lichnerová

sudkyňa

2 374

2 351

JUDr. Ivana Macková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Miroslav Manďák

sudca

1 355

1 813

JUDr. Miroslav Manďák

sudca

0

0

JUDr. Iveta Martináková

sudkyňa

2

152

Mgr. Stanislava Miklánková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alena Radičová

podpredseda

1 043

1 734

JUDr. Ján Roháček

sudca

0

0

JUDr. Ondrej Samaš

sudca

3 213

1 091

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

346

33

JUDr. Iveta Sopková

sudkyňa

261

28

JUDr. Milan Straka

sudca

610

260

JUDr. PhD. Radoslav Svitana

sudca

270

125

Mgr. Martina Trnavská

sudkyňa

321

123

JUDr. Peter Tóth

sudca

1 353

992

Mgr. Peter Vojsovič

sudca

0

0

Mgr. Martin Vozár

sudca

0

0

JUDr. Mária Vrtochová

sudkyňa

302

450

JUDr. Denis Vékony

sudca

291

450

JUDr. Eva Vékonyová

sudkyňa

313

344

JUDr. Erika Zajacová

sudkyňa

1 903

2 000

JUDr. Alena Záhumenská

sudkyňa

325

512

JUDr. Iveta Záleská

predseda

299

106

JUDr. Natália Čekanová

sudkyňa

241

815

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

170

16

JUDr. Beáta Čupková

sudkyňa

1 918

2 016

JUDr. Bc. Mária Šadláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Škultétyová

sudkyňa

269

1 012

Mgr. Ivana Šlesarová

sudkyňa

170

16

JUDr. Jozef Šulek

sudca

293

27

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Iveta Anderlová

sudkyňa

327

367

Mgr. Marek Anovčin

sudca

181

0

JUDr. Michal Antala

sudca

926

119

JUDr. Ľubica Bajzová

sudkyňa

920

904

JUDr. Michaela Bebjaková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alica Beňová

sudkyňa

90

448

Mgr. Marta Božková

pravdepodobne VSÚ

0

123

JUDr. Rastislav Dlugoš

sudca

0

0

JUDr. Ľubomír Dobrík

sudca

0

0

JUDr. Marián Dunčko

sudca

1 040

37

JUDr. Dušan Ecker

sudca

529

306

JUDr. Juraj Florovič

sudca

962

1 672

JUDr. Ondrej Gáborík

sudca

560

388

JUDr. Stanislav Hajiček

sudca

307

0

JUDr. Roman Hargaš

sudca

1 161

581

JUDr. Oľga Hlucháňová

sudkyňa

0

0

Mgr. Zuzana Holúbková

sudkyňa

348

2

JUDr. Viera Hrnčárová

sudkyňa

6

120

JUDr. Monika Jankovská

sudkyňa

0

5

JUDr. Gabriela Janáková

sudkyňa

1 213

855

JUDr. Jozef Janík

sudca

2 749

979

JUDr. Beáta Javorková

sudkyňa

1 240

228

Mgr. Lukáš Kolarovský

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Stanislava Kollárová

sudkyňa

362

161

JUDr. František Kováč

sudca

855

912

JUDr. Dušan Krč

sudca

0

0

JUDr. Dušan Krč - Šebera

sudca

734

374

JUDr. Anna Kubrická

sudca

0

0

Mgr. Ivan Kubínyi

sudca

405

714

JUDr. Jozef Kutiš

sudca

0

0

JUDr. Darina Legerská

sudkyňa

887

1 539

JUDr. Oľga Lichnerová

sudkyňa

2 374

2 351

JUDr. Alica Lukáčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivana Macková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Miroslav Manďák

sudca

1 355

1 813

JUDr. Miroslav Manďák

sudca

0

0

JUDr. Stanislava Marková

sudkyňa

1 317

2 456

JUDr. Iveta Martináková

sudkyňa

2

152

Mgr. Stanislava Miklánková

sudkyňa

0

0

JUDr. Jozef Mészáros

sudca

529

230

Mária Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. Mária Prikrylová

sudkyňa

1 388

2 800

JUDr. PhD. Patrik Príbelský

sudca

116

205

JUDr. Alena Radičová

podpredseda

1 043

1 734

JUDr. Ján Roháček

sudca

0

0

JUDr. Ondrej Samaš

sudca

3 213

1 091

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

346

33

JUDr. Iveta Sopková

sudkyňa

261

28

JUDr. Milan Straka

sudca

610

260

JUDr. PhD. Radoslav Svitana

sudca

270

125

Mgr. Martina Trnavská

sudkyňa

321

123

JUDr. Peter Tóth

sudca

1 353

992

JUDr. Eva Vašková

sudkyňa

408

720

Mgr. Peter Vojsovič

sudca

0

0

Mgr. Martin Vozár

sudca

0

0

JUDr. Rastislav Vranka

sudca

1 393

461

JUDr. Mária Vrtochová

sudkyňa

302

450

JUDr. Denis Vékony

sudca

291

450

JUDr. Eva Vékonyová

sudkyňa

313

344

Mária Zacková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erika Zajacová

sudkyňa

1 903

2 000

JUDr. Elena Zaťková

sudkyňa

943

1 676

JUDr. Emília Zimová

sudkyňa

1 076

2 394

JUDr. Alena Záhumenská

sudkyňa

325

512

JUDr. Iveta Záleská

predseda

299

106

JUDr. Natália Čekanová

sudkyňa

241

815

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

170

16

JUDr. Beáta Čupková

sudkyňa

1 918

2 016

JUDr. Bc. Mária Šadláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Škultétyová

sudkyňa

269

1 012

Mgr. Ivana Šlesarová

sudkyňa

170

16

JUDr. Jozef Šulek

sudca

293

27

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, odstránenie stavby Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, OU-TN-OVBP2-2020/004529-002 z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – S. N.
  Odporca – R. W.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, ochrana osobnosti a náhrada… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, OU-TN-OOP6-2020/003791-001 z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – O. H.
  Odporca – E. V.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin vydierania Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Iné podanie Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin podvodu Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 149 ods.4, § 288 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .