Krajský súd Trenčín Nám. sv. Anny č. 28, 911 50 Trenčín

Na súde pracuje 61 sudcov.

Pre súd evidujeme 22 659 pojednávaní a 33 422 rozhodnutí.

Celkovo 3. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 13 303€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Trenčín
Nám. sv. Anny č. 28
911 50 Trenčín
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ing. Miroslav Manďák a podpredseda je JUDr. Beáta Čupková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Iveta Anderlová

sudkyňa

73

86

JUDr. Michal Antala

sudca

124

0

JUDr. Ľubica Bajzová

sudkyňa

637

673

JUDr. Alica Beňová

sudkyňa

76

413

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

40

0

JUDr. Beáta Čupková

podpredseda

1 674

1 808

JUDr. Roman Hargaš

sudca

521

451

Mgr. Zuzana Holúbková

sudkyňa

40

2

JUDr. Gabriela Janáková

sudkyňa

901

560

JUDr. Jozef Janík

sudca

1 991

817

JUDr. Beáta Javorková

sudkyňa

186

89

JUDr. František Kováč

sudca

830

880

JUDr. Dušan Krč

sudca

0

0

JUDr. Dušan Krč - Šebera

sudca

127

271

Mgr. Ivan Kubínyi

sudca

45

403

JUDr. Darina Legerská

sudkyňa

756

1 303

JUDr. Oľga Lichnerová

sudkyňa

2 360

2 259

JUDr. Ing. Miroslav Manďák

predseda

963

1 190

JUDr. Miroslav Manďák

predseda

0

0

JUDr. Iveta Martináková

sudkyňa

2

150

Mgr. Stanislava Miklánková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Patrik Príbelský

sudca

52

180

JUDr. Mária Prikrylová

sudkyňa

1 368

2 612

JUDr. Alena Radičová

sudkyňa

696

1 212

JUDr. Ondrej Samaš

sudca

2 182

916

JUDr. Viera Škultétyová

sudkyňa

26

801

Mgr. Ivana Šlesarová

sudkyňa

20

0

JUDr. Iveta Sopková

sudkyňa

37

0

JUDr. Milan Straka

sudca

174

159

JUDr. Jozef Šulek

sudca

0

0

JUDr. PhD. Radoslav Svitana

sudca

25

2

JUDr. Peter Tóth

sudca

604

814

Mgr. Martina Trnavská

sudkyňa

37

1

JUDr. Denis Vékony

sudca

34

248

JUDr. Eva Vékonyová

sudkyňa

225

234

JUDr. Mária Vrtochová

sudkyňa

38

250

JUDr. Alena Záhumenská

sudkyňa

41

329

JUDr. Erika Zajacová

sudkyňa

1 594

1 834

JUDr. Iveta Záleská

sudkyňa

50

0

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Iveta Anderlová

sudkyňa

73

86

JUDr. Michal Antala

sudca

124

0

JUDr. Ľubica Bajzová

sudkyňa

637

673

JUDr. Alica Beňová

sudkyňa

76

413

Mgr. Marta Božková

pravdepodobne VSÚ

0

59

JUDr. Natália Čekanová

sudkyňa

241

789

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

40

0

JUDr. Beáta Čupková

podpredseda

1 674

1 808

JUDr. Rastislav Dlugoš

sudca

0

0

JUDr. Ľubomír Dobrík

sudca

0

0

JUDr. Dušan Ecker

sudca

529

302

JUDr. Juraj Florovič

sudca

962

1 602

JUDr. Ondrej Gáborík

sudca

560

376

JUDr. Stanislav Hajiček

sudca

307

0

JUDr. Roman Hargaš

sudca

521

451

JUDr. Oľga Hlucháňová

sudkyňa

0

0

Mgr. Zuzana Holúbková

sudkyňa

40

2

JUDr. Viera Hrnčárová

sudkyňa

6

117

JUDr. Gabriela Janáková

sudkyňa

901

560

JUDr. Jozef Janík

sudca

1 991

817

JUDr. Monika Jankovská

sudkyňa

0

5

JUDr. Beáta Javorková

sudkyňa

186

89

Mgr. Lukáš Kolarovský

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. František Kováč

sudca

830

880

JUDr. Dušan Krč

sudca

0

0

Mgr. Ivan Kubínyi

sudca

45

403

JUDr. Anna Kubrická

sudca

0

0

JUDr. Jozef Kutiš

sudca

0

0

JUDr. Darina Legerská

sudkyňa

756

1 303

JUDr. Oľga Lichnerová

sudkyňa

2 360

2 259

JUDr. Alica Lukáčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Manďák

predseda

0

0

JUDr. Stanislava Marková

sudkyňa

1 317

2 355

JUDr. Iveta Martináková

sudkyňa

2

150

JUDr. Jozef Mészáros

sudca

529

227

Mgr. Stanislava Miklánková

sudkyňa

0

0

Mária Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Patrik Príbelský

sudca

52

180

JUDr. Mária Prikrylová

sudkyňa

1 368

2 612

JUDr. Alena Radičová

sudkyňa

696

1 212

JUDr. Ján Roháček

sudca

0

0

JUDr. Ondrej Samaš

sudca

2 182

916

JUDr. Viera Škultétyová

sudkyňa

26

801

Mgr. Ivana Šlesarová

sudkyňa

20

0

JUDr. Iveta Sopková

sudkyňa

37

0

JUDr. Milan Straka

sudca

174

159

JUDr. Jozef Šulek

sudca

0

0

JUDr. PhD. Radoslav Svitana

sudca

25

2

JUDr. Peter Tóth

sudca

604

814

Mgr. Martina Trnavská

sudkyňa

37

1

JUDr. Eva Vašková

sudkyňa

407

700

JUDr. Denis Vékony

sudca

34

248

JUDr. Eva Vékonyová

sudkyňa

225

234

JUDr. Rastislav Vranka

sudca

1 378

448

JUDr. Mária Vrtochová

sudkyňa

38

250

Mária Zacková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alena Záhumenská

sudkyňa

41

329

JUDr. Erika Zajacová

sudkyňa

1 594

1 834

JUDr. Iveta Záleská

sudkyňa

50

0

JUDr. Elena Zaťková

sudkyňa

942

1 619

JUDr. Emília Zimová

sudkyňa

1 076

2 317

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Správna žaloba v sociálnej veci… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vékonyová
  Navrhovateľ – ["K", "N"]
  Odporca – ["X", "P"]
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 12.000,-EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie hnuteľnej veci Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 207 ods. 1, ods. 3… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 207 ods. 2, ods. 3… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, pokračovací zločin… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena rozhodnutia o osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Vyhlásenie rozsudku, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 3.242,97 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .