Krajský súd Trenčín Nám. sv. Anny č. 28, 911 50 Trenčín

Na súde pracuje 45 sudcov.

Pre súd evidujeme 23 365 pojednávaní a 34 883 rozhodnutí.

Celkovo 3. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 13 303€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Trenčín
Nám. sv. Anny č. 28
911 50 Trenčín
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ing. Miroslav Manďák.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Iveta Anderlová

sudkyňa

117

156

JUDr. Michal Antala

sudca

399

17

JUDr. Ľubica Bajzová

sudkyňa

719

751

JUDr. Alica Beňová

sudkyňa

90

430

JUDr. Natália Čekanová

sudkyňa

241

793

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

115

0

JUDr. Beáta Čupková

sudkyňa

1 757

1 858

JUDr. Rastislav Dlugoš

sudca

0

0

JUDr. Marián Dunčko

sudca

372

0

JUDr. Stanislav Hajiček

sudca

307

0

JUDr. Roman Hargaš

sudca

796

465

JUDr. Oľga Hlucháňová

sudkyňa

0

0

Mgr. Zuzana Holúbková

sudkyňa

141

2

JUDr. Gabriela Janáková

sudkyňa

1 002

641

JUDr. Jozef Janík

sudca

2 266

852

JUDr. Beáta Javorková

sudkyňa

591

120

Mgr. Stanislava Kollárová

sudkyňa

46

10

JUDr. Dušan Krč

sudca

0

0

JUDr. Dušan Krč - Šebera

sudca

403

295

Mgr. Ivan Kubínyi

sudca

191

474

JUDr. Anna Kubrická

sudca

0

0

JUDr. Darina Legerská

sudkyňa

798

1 370

JUDr. Oľga Lichnerová

sudkyňa

2 374

2 285

JUDr. Ing. Miroslav Manďák

predseda

1 068

1 304

JUDr. Miroslav Manďák

sudca

0

0

JUDr. Iveta Martináková

sudkyňa

2

151

Mgr. Stanislava Miklánková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alena Radičová

sudkyňa

784

1 375

JUDr. Ján Roháček

sudca

0

0

JUDr. Ondrej Samaš

sudca

2 589

953

JUDr. Viera Škultétyová

sudkyňa

109

854

Mgr. Ivana Šlesarová

sudkyňa

72

0

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

43

2

JUDr. Iveta Sopková

sudkyňa

133

1

JUDr. Milan Straka

sudca

287

188

JUDr. Jozef Šulek

sudca

28

0

JUDr. PhD. Radoslav Svitana

sudca

109

13

JUDr. Peter Tóth

sudca

879

854

Mgr. Martina Trnavská

sudkyňa

120

12

JUDr. Denis Vékony

sudca

110

307

JUDr. Eva Vékonyová

sudkyňa

225

238

JUDr. Mária Vrtochová

sudkyňa

117

302

JUDr. Alena Záhumenská

sudkyňa

123

370

JUDr. Erika Zajacová

sudkyňa

1 698

1 863

JUDr. Iveta Záleská

predseda

143

19

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Iveta Anderlová

sudkyňa

117

156

JUDr. Michal Antala

sudca

399

17

JUDr. Ľubica Bajzová

sudkyňa

719

751

JUDr. Alica Beňová

sudkyňa

90

430

Mgr. Marta Božková

pravdepodobne VSÚ

0

81

JUDr. Natália Čekanová

sudkyňa

241

793

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

115

0

JUDr. Beáta Čupková

sudkyňa

1 757

1 858

JUDr. Rastislav Dlugoš

sudca

0

0

JUDr. Ľubomír Dobrík

sudca

0

0

JUDr. Marián Dunčko

sudca

372

0

JUDr. Dušan Ecker

sudca

529

306

JUDr. Juraj Florovič

sudca

962

1 603

JUDr. Ondrej Gáborík

sudca

560

378

JUDr. Stanislav Hajiček

sudca

307

0

JUDr. Roman Hargaš

sudca

796

465

JUDr. Oľga Hlucháňová

sudkyňa

0

0

Mgr. Zuzana Holúbková

sudkyňa

141

2

JUDr. Viera Hrnčárová

sudkyňa

6

117

JUDr. Gabriela Janáková

sudkyňa

1 002

641

JUDr. Jozef Janík

sudca

2 266

852

JUDr. Monika Jankovská

sudkyňa

0

5

JUDr. Beáta Javorková

sudkyňa

591

120

Mgr. Lukáš Kolarovský

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Stanislava Kollárová

sudkyňa

46

10

JUDr. František Kováč

sudca

855

888

JUDr. Dušan Krč

sudca

0

0

Mgr. Ivan Kubínyi

sudca

191

474

JUDr. Anna Kubrická

sudca

0

0

JUDr. Jozef Kutiš

sudca

0

0

JUDr. Darina Legerská

sudkyňa

798

1 370

JUDr. Oľga Lichnerová

sudkyňa

2 374

2 285

JUDr. Alica Lukáčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Manďák

sudca

0

0

JUDr. Stanislava Marková

sudkyňa

1 317

2 367

JUDr. Iveta Martináková

sudkyňa

2

151

JUDr. Jozef Mészáros

sudca

529

227

Mgr. Stanislava Miklánková

sudkyňa

0

0

Mária Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Patrik Príbelský

sudca

117

197

JUDr. Mária Prikrylová

sudkyňa

1 388

2 702

JUDr. Alena Radičová

sudkyňa

784

1 375

JUDr. Ján Roháček

sudca

0

0

JUDr. Ondrej Samaš

sudca

2 589

953

JUDr. Viera Škultétyová

sudkyňa

109

854

Mgr. Ivana Šlesarová

sudkyňa

72

0

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

43

2

JUDr. Iveta Sopková

sudkyňa

133

1

JUDr. Milan Straka

sudca

287

188

JUDr. Jozef Šulek

sudca

28

0

JUDr. PhD. Radoslav Svitana

sudca

109

13

JUDr. Peter Tóth

sudca

879

854

Mgr. Martina Trnavská

sudkyňa

120

12

JUDr. Eva Vašková

sudkyňa

408

702

JUDr. Denis Vékony

sudca

110

307

JUDr. Eva Vékonyová

sudkyňa

225

238

JUDr. Rastislav Vranka

sudca

1 393

451

JUDr. Mária Vrtochová

sudkyňa

117

302

Mária Zacková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alena Záhumenská

sudkyňa

123

370

JUDr. Erika Zajacová

sudkyňa

1 698

1 863

JUDr. Iveta Záleská

predseda

143

19

JUDr. Elena Zaťková

sudkyňa

943

1 621

JUDr. Emília Zimová

sudkyňa

1 076

2 319

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Vojenské trestné činy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 157 ods. 1, 2 písm. a)… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 208 ods.1 písm. a/,b/… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin marenia… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podvodu Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obzvlášť závažný zločin… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 199 ods. 1, 2 písm. b)… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 57915-5/2019-BA z 7.10.2019 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Milan Straka
  Navrhovateľ – Z. I.
  Odporca – V. S.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 39611172700 z 30.9.2019 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Milan Straka
  Navrhovateľ – T. Y.
  Odporca – W. Y.
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 79043071030 z 19.9.2019 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Milan Straka
  Navrhovateľ – D. H.
  Odporca – D. K.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .