Krajský súd Žilina Orolská 3, 010 01 Žilina

At the court there are 48 judges working.

For the court we register 24,374 hearings and 26,001 judgements.

Overall 3rd at least fined court out of 8 regional courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 6,164€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Dudová Záborská
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Žilina
Orolská 3
010 01 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Kyselová a podpredseda je JUDr. Róbert Bebčák.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Róbert Bebčák

podpredseda

229

192

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

344

591

JUDr. Štefan Bjalončík

sudca

0

1

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

135

4

JUDr. Elena Brozmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Burik

sudca

1 883

895

JUDr. Dagmar Cabadajová

podpredseda

142

656

JUDr. Milan Cíbik

sudca

0

0

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

1 012

567

Mgr. František Dulačka

sudca

1 890

978

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

1 418

863

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

631

133

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

140

59

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 378

1 684

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

170

518

Mgr. Andrej Kekely

sudca

55

0

JUDr. Jana Koniarova

sudca

0

0

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

222

824

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

195

52

JUDr. Eva Kyselová

predseda

1 244

80

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

149

13

JUDr. Marcela Malatká

sudca

69

15

JUDr. Eva Malíková

sudkyňa

1 213

925

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

1 043

1 463

Mgr. Miroslav Mazúch

sudca

205

15

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

135

841

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

175

1

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

195

435

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

155

852

JUDr. Elena Paulovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

1 154

1 213

JUDr. Pavol Polka

sudca

1 551

148

Irena Porubčanská

sudkyňa

0

0

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

1 330

1 281

JUDr. Milan Repáň

sudca

546

118

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

106

408

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

117

602

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

1 399

177

JUDr. Ľubomír Tekel

sudca

0

0

JUDr. Roman Tichý

sudca

108

243

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 579

1 848

JUDr. Jozef Turza

sudca

131

217

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 802

906

JUDr. Jana Urbanová

sudkyňa

110

843

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

355

101

JUDr. Erik Varga

sudca

166

372

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

233

109

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

154

16

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Martin Bargel

sudca

404

64

JUDr. Róbert Bebčák

podpredseda

229

192

JUDr. Oľga Belková

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

344

591

JUDr. Štefan Bjalončík

sudca

0

1

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

135

4

JUDr. Elena Brozmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Burik

sudca

1 883

895

JUDr. Dagmar Cabadajová

podpredseda

142

656

JUDr. Erika Čanádyová

sudkyňa

514

904

JUDr. Milan Cibík

neznámy pracovník

0

0

JUDr. Milan Cíbik

sudca

0

0

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

1 012

567

Mgr. František Dulačka

sudca

1 890

978

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

1 418

863

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

631

133

Otto Gáťa

sudca

0

0

Mgr. Kazimíra Hallová

sudkyňa

0

8

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

140

59

JUDr. Miroslav Jamrich

sudca

2 001

1 641

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 378

1 684

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

170

518

Mgr. Andrej Kekely

sudca

55

0

JUDr. Jana Koniarova

sudca

0

0

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

222

824

Juraj Krupa

sudca

871

94

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

195

52

JUDr. Eva Kyselová

predseda

1 244

80

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

149

13

JUDr. Marcela Malatká

sudca

69

15

JUDr. Eva Malíková

sudkyňa

1 213

925

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

1 043

1 463

Mgr. Miroslav Mazúch

sudca

205

15

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

135

841

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

175

1

JUDr. Anna Močková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivana Nemčeková

podpredseda

552

288

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

195

435

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

155

852

JUDr. Elena Paulovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

1 154

1 213

JUDr. Pavol Polka

sudca

1 551

148

Irena Porubčanská

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Potocká

sudca

0

0

JUDr. František Potocký

sudca

1

639

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

1 330

1 281

JUDr. Milan Repáň

sudca

546

118

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

106

408

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

641

859

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

117

602

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

1 399

177

JUDr. Ľubomír Tekel

sudca

0

0

JUDr. Roman Tichý

sudca

108

243

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 579

1 848

JUDr. Jozef Turza

sudca

131

217

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 802

906

JUDr. Jana Urbanová

sudkyňa

110

843

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

355

101

JUDr. Erik Varga

sudca

166

372

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

233

109

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

154

16

JUDr. Dana Wänkeová

sudkyňa

403

72

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Poistenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. č.: 418707/2019… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, sirotský dôchodok Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – D. Z.
  Odporca – L. V.
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozhod. č.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .