Krajský súd Žilina Orolská 3, 010 59 Žilina

Na súde pracuje 42 sudcov.

Pre súd evidujeme 16 872 pojednávaní a 18 843 rozhodnutí.

Celkovo 3. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 164€

Kontakt

Tel. číslo:
+421418850180
Fax:
041/8 850 198

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Dudová Záborská
Tel. číslo:
0907 844 596

Adresa

Krajský súd Žilina
Orolská 3
010 59 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
+421418850200
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
+421418850203
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Kyselová a podpredseda je JUDr. Ivana Nemčeková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Róbert Bebčák

sudca

15

20

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

177

440

JUDr. Ján Burik

sudca

1 271

641

JUDr. Dagmar Cabadajová

sudkyňa

0

449

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

664

355

Mgr. František Dulačka

sudca

1 231

798

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

1 018

593

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

423

64

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Jamrich

sudca

1 434

1 270

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 088

1 462

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

3

305

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

8

595

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

2

6

JUDr. Eva Kyselová

predseda

896

41

JUDr. Marcela Malatká

sudca

0

0

JUDr. Eva Malíková

sudkyňa

777

723

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

563

903

Mgr. Miroslav Mazúch

sudca

0

0

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

3

597

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivana Nemčeková

podpredseda

351

242

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

28

242

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

3

660

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

730

828

JUDr. Pavol Polka

sudca

904

77

JUDr. František Potocký

sudca

1

565

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

975

1 031

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

1

277

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

548

826

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

7

373

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

826

103

JUDr. Roman Tichý

sudca

3

84

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 283

1 587

JUDr. Jozef Turza

sudca

0

0

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 119

639

JUDr. Jana Urbanová

sudkyňa

2

566

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

352

85

JUDr. Erik Varga

sudca

8

132

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

0

15

JUDr. Dana Wänkeová

podpredseda

403

70

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Martin Bargel

sudca

404

63

JUDr. Róbert Bebčák

sudca

15

20

JUDr. Oľga Belková

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

177

440

JUDr. Štefan Bjalončík

sudca

0

1

JUDr. Elena Brozmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Burik

sudca

1 271

641

JUDr. Dagmar Cabadajová

sudkyňa

0

449

JUDr. Erika Čanádyová

sudkyňa

508

906

JUDr. Milan Cíbik

sudca

0

0

JUDr. Milan Cibík

neznámy pracovník

0

0

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

664

355

Mgr. František Dulačka

sudca

1 231

798

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

1 018

593

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

423

64

Otto Gáťa

sudca

0

0

Mgr. Kazimíra Hallová

sudkyňa

0

3

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Jamrich

sudca

1 434

1 270

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 088

1 462

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

3

305

JUDr. Jana Koniarova

sudca

0

0

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

8

595

Juraj Krupa

sudca

871

85

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

2

6

JUDr. Eva Kyselová

predseda

896

41

JUDr. Marcela Malatká

sudca

0

0

JUDr. Eva Malíková

sudkyňa

777

723

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

563

903

Mgr. Miroslav Mazúch

sudca

0

0

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

3

597

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Močková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivana Nemčeková

podpredseda

351

242

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

28

242

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

3

660

JUDr. Elena Paulovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

730

828

JUDr. Pavol Polka

sudca

904

77

Irena Porubčanská

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Potocká

sudca

0

0

JUDr. František Potocký

sudca

1

565

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

975

1 031

JUDr. Milan Repáň

sudca

546

116

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

1

277

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

548

826

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

7

373

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

826

103

JUDr. Ľubomír Tekel

sudca

0

0

JUDr. Roman Tichý

sudca

3

84

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 283

1 587

JUDr. Jozef Turza

sudca

0

0

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 119

639

JUDr. Jana Urbanová

sudkyňa

2

566

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

352

85

JUDr. Erik Varga

sudca

8

132

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

0

15

JUDr. Dana Wänkeová

podpredseda

403

70

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Neplatnosť právnych úkonov
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh. 104031660/2016 z 04.10.2016 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – Ing. Pavol Zrník
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č. 1716438/2016 z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – Milan Minárik
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č. Xo-29/2016-Ha zo 16.11.2016 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – IES, s.r.o., Bratislava
  Odporca – Okresný úrad Žilina, odbor opr. prostr., ref. KN
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č. OPS/BEZ/2017/2439 z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – D.A.L., spol. s r.o., Žilina
  Odporca – Národný inšpektorát práce, Košice
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č. Vo-11/2016 z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Veronika Poláčková
  Navrhovateľ – Anna Ďurajová
  Odporca – Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, pr.rozh.č. OPS/BEZ/2016/5873 O-736/2016… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – FINIK, s.r.o., Zubrohlava
  Odporca – Národný inšpektorát práce, Košice
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č. IZA-04-19-2.2/P-B22-17 z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – Obecný technický podnik Staškov
  Odporca – Inšpektorát práce Žilina
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.č. OU-CA-OCDPK-2017/000182 z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – DOPRAVA A SLUŹBY K & T, spol. s r.o., Čadca
  Odporca – Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č. 104321917/2016 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – Ladislav Hollý
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.: 103601797/2016 z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – GBM systém, s.r.o., Žilina
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .