Krajský súd Žilina Orolská 3, 010 59 Žilina

Na súde pracuje 40 sudcov.

Pre súd evidujeme 20 518 pojednávaní a 22 913 rozhodnutí.

Celkovo 3. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 164€

Kontakt

Tel. číslo:
+421418850180
Fax:
041/8 850 198

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Belavá
Tel. číslo:
0907 844 596

Adresa

Krajský súd Žilina
Orolská 3
010 59 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
+421418850200
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
+421418850203
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Kyselová a podpredseda je JUDr. Miroslav Jamrich.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Róbert Bebčák

sudca

17

97

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

182

560

JUDr. Ján Burik

sudca

1 580

814

JUDr. Dagmar Cabadajová

sudkyňa

0

567

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

836

464

Mgr. František Dulačka

sudca

1 555

924

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

1 189

726

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

451

103

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

0

1

JUDr. Miroslav Jamrich

podpredseda

1 717

1 497

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 161

1 559

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

6

423

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

12

727

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

36

22

JUDr. Eva Kyselová

predseda

1 094

55

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

0

2

JUDr. Marcela Malatká

sudca

0

6

JUDr. Eva Malíková

sudkyňa

996

871

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

748

1 196

Mgr. Miroslav Mazúch

sudca

0

7

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

4

742

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivana Nemčeková

podpredseda

430

267

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

77

346

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

3

774

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

899

1 050

JUDr. Pavol Polka

sudca

1 245

112

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

1 151

1 197

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

2

327

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

618

973

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

10

481

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

1 095

140

JUDr. Roman Tichý

sudca

3

141

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 367

1 686

JUDr. Jozef Turza

sudca

0

87

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 453

806

JUDr. Jana Urbanová

sudkyňa

2

697

JUDr. Erik Varga

sudca

11

271

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

30

31

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

0

15

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Martin Bargel

sudca

404

66

JUDr. Róbert Bebčák

sudca

17

97

JUDr. Oľga Belková

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

182

560

JUDr. Štefan Bjalončík

sudca

0

1

JUDr. Elena Brozmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Burik

sudca

1 580

814

JUDr. Dagmar Cabadajová

sudkyňa

0

567

JUDr. Erika Čanádyová

sudkyňa

513

955

JUDr. Milan Cíbik

sudca

0

0

JUDr. Milan Cibík

neznámy pracovník

0

0

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

836

464

Mgr. František Dulačka

sudca

1 555

924

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

1 189

726

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

451

103

Otto Gáťa

sudca

0

0

Mgr. Kazimíra Hallová

sudkyňa

0

3

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

0

1

JUDr. Miroslav Jamrich

podpredseda

1 717

1 497

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 161

1 559

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

6

423

JUDr. Jana Koniarova

sudca

0

0

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

12

727

Juraj Krupa

sudca

871

97

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

36

22

JUDr. Eva Kyselová

predseda

1 094

55

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

0

2

JUDr. Marcela Malatká

sudca

0

6

JUDr. Eva Malíková

sudkyňa

996

871

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

748

1 196

Mgr. Miroslav Mazúch

sudca

0

7

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

4

742

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Močková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivana Nemčeková

podpredseda

430

267

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

77

346

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

3

774

JUDr. Elena Paulovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

899

1 050

JUDr. Pavol Polka

sudca

1 245

112

Irena Porubčanská

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Potocká

sudca

0

0

JUDr. František Potocký

sudca

1

688

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

1 151

1 197

JUDr. Milan Repáň

sudca

546

126

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

2

327

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

618

973

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

10

481

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

1 095

140

JUDr. Ľubomír Tekel

sudca

0

0

JUDr. Roman Tichý

sudca

3

141

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 367

1 686

JUDr. Jozef Turza

sudca

0

87

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 453

806

JUDr. Jana Urbanová

sudkyňa

2

697

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

355

105

JUDr. Erik Varga

sudca

11

271

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

30

31

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

0

15

JUDr. Dana Wänkeová

sudkyňa

403

76

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 240,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – Eva Mikulášová
  Odporca – Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Správna žaloba v sociálnych veciach podľa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – Bc. Iveta Hollá
  Odporca – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, plnenie a nahradenie prejavu vôle Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie popretých pohľadávok Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 352,25 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 136.275,80 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 18.051,21 € a ostatných… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6.954,- eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplat. peň. pohľadávky 619,66 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .