Krajský súd Žilina Orolská 3, 010 59 Žilina

Na súde pracuje 41 sudcov.

Pre súd evidujeme 15 565 pojednávaní a 17 490 rozhodnutí.

Celkovo 3. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 164€

Kontakt

Tel. číslo:
+421418850180
Fax:
041/8 850 198

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Michňa
Tel. číslo:
0907 844 596

Adresa

Krajský súd Žilina
Orolská 3
010 59 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
+421418850200
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
+421418850203
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Kyselová a podpredseda je JUDr. Ivana Nemčeková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Róbert Bebčák

sudca

2

3

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

174

400

JUDr. Ján Burik

sudca

1 187

588

JUDr. Dagmar Cabadajová

sudkyňa

0

409

JUDr. Erika Čanádyová

sudkyňa

508

884

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

609

319

Mgr. František Dulačka

sudca

1 128

759

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

972

547

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

414

54

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Jamrich

sudca

1 335

1 193

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 056

1 418

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

2

275

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

8

545

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

0

0

JUDr. Eva Kyselová

predseda

791

35

JUDr. Marcela Malatká

sudca

0

0

JUDr. Eva Malíková

sudkyňa

695

675

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

488

792

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

3

554

JUDr. Ivana Nemčeková

podpredseda

351

233

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

10

216

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

2

622

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

662

738

JUDr. Pavol Polka

sudca

745

70

JUDr. František Potocký

sudca

1

503

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

913

970

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

1

270

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

502

724

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

5

337

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

716

91

JUDr. Roman Tichý

sudca

1

74

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 250

1 548

JUDr. Jozef Turza

sudca

0

0

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 030

593

JUDr. Jana Urbanová

sudkyňa

2

528

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

350

79

JUDr. Erik Varga

sudca

6

105

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

0

15

JUDr. Dana Wänkeová

podpredseda

403

67

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Martin Bargel

sudca

404

62

JUDr. Róbert Bebčák

sudca

2

3

JUDr. Oľga Belková

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

174

400

JUDr. Štefan Bjalončík

sudca

0

1

JUDr. Elena Brozmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Burik

sudca

1 187

588

JUDr. Dagmar Cabadajová

sudkyňa

0

409

JUDr. Erika Čanádyová

sudkyňa

508

884

JUDr. Milan Cíbik

sudca

0

0

JUDr. Milan Cibík

neznámy pracovník

0

0

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

609

319

Mgr. František Dulačka

sudca

1 128

759

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

972

547

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

414

54

Otto Gáťa

sudca

0

0

Mgr. Kazimíra Hallová

sudkyňa

0

3

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Jamrich

sudca

1 335

1 193

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 056

1 418

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

2

275

JUDr. Jana Koniarova

sudca

0

0

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

8

545

Juraj Krupa

sudca

871

82

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

0

0

JUDr. Eva Kyselová

predseda

791

35

JUDr. Marcela Malatká

sudca

0

0

JUDr. Eva Malíková

sudkyňa

695

675

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

488

792

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

3

554

JUDr. Anna Močková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivana Nemčeková

podpredseda

351

233

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

10

216

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

2

622

JUDr. Elena Paulovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

662

738

JUDr. Pavol Polka

sudca

745

70

Irena Porubčanská

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Potocká

sudca

0

0

JUDr. František Potocký

sudca

1

503

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

913

970

JUDr. Milan Repáň

sudca

546

105

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

1

270

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

502

724

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

5

337

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

716

91

JUDr. Ľubomír Tekel

sudca

0

0

JUDr. Roman Tichý

sudca

1

74

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 250

1 548

JUDr. Jozef Turza

sudca

0

0

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 030

593

JUDr. Jana Urbanová

sudkyňa

2

528

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

350

79

JUDr. Erik Varga

sudca

6

105

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

0

15

JUDr. Dana Wänkeová

podpredseda

403

67

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Opravné uznesenie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č. 103738065/2016 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – NULIKO, s.r.o., Čadca
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh. č.OU-ZA-OVBP2-2016/019451/KRA… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Šobichová
  Navrhovateľ – Branislav Kleň
  Odporca – Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a BP
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh. OPS/BEZ/2016/5155 O-617/2016… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Šobichová
  Navrhovateľ – Elektrovod Slovakia, s.r.o., Žilina
  Odporca – Národný inšpektorát práce, Košice
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č. 103898396/2016 z 12.09.2016 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Šobichová
  Navrhovateľ – ŠPORT PARK, s.r.o., Žilina
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba proti rozh. SOI č. SK/0158/99/2016… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Šobichová
  Navrhovateľ – Marta Fillová AMETYST
  Odporca – Slovenská obchodná inšpekcia, ÚI SOI, Bratislava
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.OU-ZA-OOP4-2016/044225-2/FUT… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Šobichová
  Navrhovateľ – Ing. Juraj Žuffa
  Odporca – Okresný úrad Žilina, odbor opr. prostriedkov
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č. 1535950/2016 z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Šobichová
  Navrhovateľ – BEST SLOVAKIA, s.r.o., Žilina
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č. 1077148/2016 z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – CESTNÉ STAVBY ŽILINA, spol. s r.o.
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.č.:… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – Ing. Ján Uhrík
  Odporca – Okresný úrad Žilina, odb. výst. a byt. politiky
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh. OÚ-ZA-OOP1-2015/043935/TOT z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – Mgr. Ján Kocian
  Odporca – Okresný úrad Žilina, odbor opr. prostriedkov
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .