Krajský súd Žilina Orolská 3, 010 59 Žilina

Na súde pracuje 40 sudcov.

Pre súd evidujeme 21 775 pojednávaní a 21 557 rozhodnutí.

Celkovo 3. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 164€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Belavá
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Žilina
Orolská 3
010 59 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Kyselová a podpredseda je JUDr. Miroslav Jamrich.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Róbert Bebčák

sudca

18

99

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

182

505

JUDr. Ján Burik

sudca

1 685

756

JUDr. Dagmar Cabadajová

sudkyňa

1

547

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

886

451

Mgr. František Dulačka

sudca

1 671

859

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

1 260

676

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

471

103

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

0

2

JUDr. Miroslav Jamrich

podpredseda

1 802

1 358

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 200

1 516

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

7

378

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

13

687

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

47

24

JUDr. Eva Kyselová

predseda

1 137

56

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

0

5

JUDr. Marcela Malatká

sudca

0

8

JUDr. Eva Malíková

sudkyňa

1 069

795

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

821

1 122

Mgr. Miroslav Mazúch

sudca

0

10

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

4

698

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivana Nemčeková

podpredseda

472

260

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

77

323

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

3

715

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

966

998

JUDr. Pavol Polka

sudca

1 338

115

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

1 187

1 148

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

2

315

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

629

827

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

10

468

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

1 190

141

JUDr. Roman Tichý

sudca

3

145

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 391

1 640

JUDr. Jozef Turza

sudca

0

110

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 554

763

JUDr. Jana Urbanová

sudkyňa

3

658

JUDr. Erik Varga

sudca

12

263

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

44

45

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

0

11

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Martin Bargel

sudca

404

61

JUDr. Róbert Bebčák

sudca

18

99

JUDr. Oľga Belková

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

182

505

JUDr. Štefan Bjalončík

sudca

0

1

JUDr. Elena Brozmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Burik

sudca

1 685

756

JUDr. Dagmar Cabadajová

sudkyňa

1

547

JUDr. Erika Čanádyová

sudkyňa

513

879

JUDr. Milan Cíbik

sudca

0

0

JUDr. Milan Cibík

neznámy pracovník

0

0

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

886

451

Mgr. František Dulačka

sudca

1 671

859

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

1 260

676

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

471

103

Otto Gáťa

sudca

0

0

Mgr. Kazimíra Hallová

sudkyňa

0

3

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

0

2

JUDr. Miroslav Jamrich

podpredseda

1 802

1 358

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 200

1 516

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

7

378

JUDr. Jana Koniarova

sudca

0

0

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

13

687

Juraj Krupa

sudca

871

90

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

47

24

JUDr. Eva Kyselová

predseda

1 137

56

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

0

5

JUDr. Marcela Malatká

sudca

0

8

JUDr. Eva Malíková

sudkyňa

1 069

795

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

821

1 122

Mgr. Miroslav Mazúch

sudca

0

10

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

4

698

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Močková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivana Nemčeková

podpredseda

472

260

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

77

323

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

3

715

JUDr. Elena Paulovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

966

998

JUDr. Pavol Polka

sudca

1 338

115

Irena Porubčanská

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Potocká

sudca

0

0

JUDr. František Potocký

sudca

1

613

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

1 187

1 148

JUDr. Milan Repáň

sudca

546

115

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

2

315

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

629

827

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

10

468

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

1 190

141

JUDr. Ľubomír Tekel

sudca

0

0

JUDr. Roman Tichý

sudca

3

145

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 391

1 640

JUDr. Jozef Turza

sudca

0

110

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 554

763

JUDr. Jana Urbanová

sudkyňa

3

658

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

355

92

JUDr. Erik Varga

sudca

12

263

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

44

45

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

0

11

JUDr. Dana Wänkeová

sudkyňa

403

69

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Róbert Hollóši
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Róbert Hollóši
  Odporca – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č. ZN… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Ing. Peter Machnik
  Odporca – Slovenská poľovnícka komora - ÚHK, Bratislava
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Mgr. Vladimír Dzadík
  Odporca – Generálny štáb ozbrojených síl SR, Bratislava
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č. 550 726… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – JUDr. Mgr. Pavol Pachník
  Odporca – Sociálna poisťovňa-ústredie, Bratislava
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, odvolanie proti rozhodnutiu č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – POHOTOVOSŤ, s.r.o., Bratislava
  Odporca – Okresný úrad Žilina - katastrálny odbor
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – Mária Franeková
  Odporca – Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a BP
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zák. rozh. OÚ č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Poľnohospodárske družstvo "Valča"
  Odporca – Okresný úrad Žilina,odbor opravných prostriedkov
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č. 820 915… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Veronika Poláčková
  Navrhovateľ – Karol Rudinec
  Odporca – Sociálna poisťovňa-ústredie, Bratislava
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. SP-ú č. 635… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Veronika Poláčková
  Navrhovateľ – Božena Bulková
  Odporca – Sociálna poisťovňa-ústredie, Bratislava
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .