Krajský súd Žilina Orolská 3, 010 59 Žilina

Na súde pracuje 40 sudcov.

Pre súd evidujeme 21 231 pojednávaní a 23 702 rozhodnutí.

Celkovo 3. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 164€

Kontakt

Tel. číslo:
+421418850180
Fax:
041/8 850 198

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Belavá
Tel. číslo:
0907 844 596

Adresa

Krajský súd Žilina
Orolská 3
010 59 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
+421418850200
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
+421418850203
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Kyselová a podpredseda je JUDr. Miroslav Jamrich.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Róbert Bebčák

sudca

17

108

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

182

571

JUDr. Ján Burik

sudca

1 653

838

JUDr. Dagmar Cabadajová

sudkyňa

1

594

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

865

496

Mgr. František Dulačka

sudca

1 619

950

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

1 228

749

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

454

111

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

0

2

JUDr. Miroslav Jamrich

podpredseda

1 765

1 523

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 184

1 583

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

7

456

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

13

751

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

40

25

JUDr. Eva Kyselová

predseda

1 121

59

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

0

6

JUDr. Marcela Malatká

sudca

0

8

JUDr. Eva Malíková

sudkyňa

1 042

893

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

794

1 257

Mgr. Miroslav Mazúch

sudca

0

11

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

4

769

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivana Nemčeková

podpredseda

457

276

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

77

372

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

3

792

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

944

1 090

JUDr. Pavol Polka

sudca

1 301

122

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

1 171

1 237

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

2

345

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

622

974

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

10

514

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

1 165

147

JUDr. Roman Tichý

sudca

3

158

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 381

1 727

JUDr. Jozef Turza

sudca

0

108

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 511

832

JUDr. Jana Urbanová

sudkyňa

3

726

JUDr. Erik Varga

sudca

12

287

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

42

39

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

0

15

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Martin Bargel

sudca

404

69

JUDr. Róbert Bebčák

sudca

17

108

JUDr. Oľga Belková

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

182

571

JUDr. Štefan Bjalončík

sudca

0

1

JUDr. Elena Brozmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Burik

sudca

1 653

838

JUDr. Dagmar Cabadajová

sudkyňa

1

594

JUDr. Erika Čanádyová

sudkyňa

513

959

JUDr. Milan Cíbik

sudca

0

0

JUDr. Milan Cibík

neznámy pracovník

0

0

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

865

496

Mgr. František Dulačka

sudca

1 619

950

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

1 228

749

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

454

111

Otto Gáťa

sudca

0

0

Mgr. Kazimíra Hallová

sudkyňa

0

3

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

0

2

JUDr. Miroslav Jamrich

podpredseda

1 765

1 523

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 184

1 583

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

7

456

JUDr. Jana Koniarova

sudca

0

0

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

13

751

Juraj Krupa

sudca

871

97

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

40

25

JUDr. Eva Kyselová

predseda

1 121

59

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

0

6

JUDr. Marcela Malatká

sudca

0

8

JUDr. Eva Malíková

sudkyňa

1 042

893

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

794

1 257

Mgr. Miroslav Mazúch

sudca

0

11

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

4

769

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Močková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivana Nemčeková

podpredseda

457

276

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

77

372

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

3

792

JUDr. Elena Paulovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

944

1 090

JUDr. Pavol Polka

sudca

1 301

122

Irena Porubčanská

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Potocká

sudca

0

0

JUDr. František Potocký

sudca

1

700

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

1 171

1 237

JUDr. Milan Repáň

sudca

546

126

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

2

345

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

622

974

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

10

514

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

1 165

147

JUDr. Ľubomír Tekel

sudca

0

0

JUDr. Roman Tichý

sudca

3

158

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 381

1 727

JUDr. Jozef Turza

sudca

0

108

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 511

832

JUDr. Jana Urbanová

sudkyňa

3

726

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

355

109

JUDr. Erik Varga

sudca

12

287

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

42

39

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

0

15

JUDr. Dana Wänkeová

sudkyňa

403

79

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – Mária Franeková
  Odporca – Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a BP
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č. 100770391/2018 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Veronika Poláčková
  Navrhovateľ – Pavel Hlaváč INPEX
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. č.: 100925473/2018 z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Veronika Poláčková
  Navrhovateľ – CARMEL Auto, s.r.o., Žilina
  Odporca – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, B. Bystrica
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č. 317291/2018 z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Veronika Poláčková
  Navrhovateľ – F.I.N. spol. s r.o.
  Odporca – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.101183167/2018 z 18.6.2018 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Veronika Poláčková
  Navrhovateľ – Slavomír Ťapaj PALMAR
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č. 100668018/2018 z 5.4.2018 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Veronika Poláčková
  Navrhovateľ – THERMASTAV, s.r.o., Dolný Kubín
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č. 100666448/2018 z 5.4.2018 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Veronika Poláčková
  Navrhovateľ – THERMASTAV, s.r.o., Dolný Kubín
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 9.968,24 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie zmenkovej pohľadávky 2.962,10… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, starobný dôchodok Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – Ing. Rudolf Mikolaj
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .