Krajský súd Žilina Orolská 3, 010 01 Žilina

Na súde pracuje 54 sudcov.

Pre súd evidujeme 29 029 pojednávaní a 33 153 rozhodnutí.

Celkovo 3. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 164€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Dudová Záborská
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Žilina
Orolská 3
010 01 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Malíková a podpredseda je JUDr. Róbert Bebčák.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Róbert Bebčák

podpredseda

510

351

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

112

0

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

691

813

JUDr. Štefan Bjalončík

sudca

0

1

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

575

386

JUDr. Elena Brozmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Burik

sudca

2 135

1 118

JUDr. Dagmar Cabadajová

sudkyňa

168

752

JUDr. Milan Cíbik

sudca

0

0

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

1 374

896

Mgr. František Dulačka

sudca

2 460

1 240

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

866

231

Mgr. Michaela Glembová

sudkyňa

0

0

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

390

250

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 824

2 018

Mgr. Martin Jažembovský

sudca

0

0

Mgr. Mariana Juríková

sudkyňa

0

0

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

553

761

Mgr. Andrej Kekely

sudca

240

164

JUDr. Jana Koniarova

sudca

0

0

JUDr. Miroslava Korbašová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

608

1 070

JUDr. Zuzana Krivdová

sudkyňa

158

6

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

451

154

JUDr. Eva Kyselová

sudkyňa

1 289

116

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

469

99

JUDr. Marcela Malatká

sudca

289

115

JUDr. Eva Malíková

predseda

1 403

1 052

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

554

1 089

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

747

13

JUDr. Martina Mochnáčová

sudkyňa

225

0

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

436

750

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

442

1 082

JUDr. Elena Paulovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavol Polka

sudca

1 560

197

Irena Porubčanská

sudkyňa

0

0

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

1 580

1 512

JUDr. Milan Repáň

sudca

546

125

Mgr. Peter Straka

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

1 630

286

JUDr. Renáta Svrčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Tekel

sudca

0

0

JUDr. Roman Tichý

sudca

296

439

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

253

0

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Topoľančík

sudca

104

0

JUDr. Jozef Turza

sudca

377

445

JUDr. Róbert Urban

sudca

2 213

1 128

JUDr. Jana Urbanová

podpredseda

343

1 139

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

355

120

JUDr. Erik Varga

sudca

455

602

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

710

602

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

332

941

JUDr. Jozef Šulek

sudca

9

61

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Martin Bargel

sudca

409

67

JUDr. Róbert Bebčák

podpredseda

510

351

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

112

0

JUDr. Oľga Belková

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

691

813

JUDr. Štefan Bjalončík

sudca

0

1

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

575

386

JUDr. Elena Brozmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Burik

sudca

2 135

1 118

JUDr. Dagmar Cabadajová

sudkyňa

168

752

JUDr. Milan Cibík

neznámy pracovník

0

0

JUDr. Milan Cíbik

sudca

0

0

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

1 374

896

Mgr. František Dulačka

sudca

2 460

1 240

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

1 437

935

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

866

231

Mgr. Michaela Glembová

sudkyňa

0

0

Otto Gáťa

sudca

0

0

Mgr. Kazimíra Hallová

sudkyňa

0

8

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

390

250

JUDr. Miroslav Jamrich

sudca

2 001

1 701

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 824

2 018

Mgr. Martin Jažembovský

sudca

0

0

Mgr. Mariana Juríková

sudkyňa

0

0

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

553

761

Mgr. Andrej Kekely

sudca

240

164

JUDr. Jana Koniarova

sudca

0

0

JUDr. Miroslava Korbašová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

608

1 070

JUDr. Zuzana Krivdová

sudkyňa

158

6

Juraj Krupa

sudca

871

102

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

451

154

JUDr. Eva Kyselová

sudkyňa

1 289

116

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

469

99

JUDr. Marcela Malatká

sudca

289

115

JUDr. Eva Malíková

predseda

1 403

1 052

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

1 102

1 583

Mgr. Miroslav Mazúch

sudca

242

29

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

554

1 089

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

747

13

JUDr. Martina Mochnáčová

sudkyňa

225

0

JUDr. Anna Močková

sudkyňa

0

0

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

436

750

JUDr. Ivana Nemčeková

podpredseda

552

302

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

442

1 082

JUDr. Elena Paulovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavol Polka

sudca

1 560

197

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

1 169

1 293

Irena Porubčanská

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Potocká

sudca

0

0

JUDr. František Potocký

sudca

1

660

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

1 580

1 512

JUDr. Milan Repáň

sudca

546

125

Mgr. Denisa Slivová

sudkyňa

2

2

Mgr. Peter Straka

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

1 630

286

JUDr. Renáta Svrčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Tekel

sudca

0

0

JUDr. Roman Tichý

sudca

296

439

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

253

0

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 673

1 872

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Topoľančík

sudca

104

0

JUDr. Jozef Turza

sudca

377

445

JUDr. Róbert Urban

sudca

2 213

1 128

JUDr. Jana Urbanová

podpredseda

343

1 139

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

355

120

JUDr. Erik Varga

sudca

455

602

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

710

602

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

180

17

JUDr. Dana Wänkeová

sudkyňa

403

74

JUDr. Erika Čanádyová

sudkyňa

514

912

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

201

512

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

642

866

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

332

941

JUDr. Jozef Šulek

sudca

9

61

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Opravné uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva a… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 1.075,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 306 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Vladimír Sučik
  Obžalovaný – E. P.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin podľa § 221 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marcela Malatká
  Obžalovaný – I. O.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 21.905,20 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného na mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, vylúčenie majetku zo súpisu… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.352 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .