Krajský súd Žilina Orolská 3, 010 01 Žilina

Na súde pracuje 41 sudcov.

Pre súd evidujeme 16 160 pojednávaní a 18 090 rozhodnutí.

Celkovo 3. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 164€

Kontakt

Tel. číslo:
+421418850180
Fax:
041/8 850 198

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Michňa
Tel. číslo:
0907 844 596

Adresa

Krajský súd Žilina
Orolská 3
010 01 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
+421418850200
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
+421418850203
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Kyselová a podpredseda je JUDr. Ivana Nemčeková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Róbert Bebčák

sudca

11

5

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

175

415

JUDr. Ján Burik

sudca

1 226

609

JUDr. Dagmar Cabadajová

sudkyňa

0

428

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

630

335

Mgr. František Dulačka

sudca

1 174

768

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

989

563

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

419

58

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Jamrich

sudca

1 371

1 238

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 070

1 440

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

2

285

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

8

561

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

2

0

JUDr. Eva Kyselová

predseda

838

36

JUDr. Marcela Malatká

sudca

0

0

JUDr. Eva Malíková

sudkyňa

732

694

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

518

854

Mgr. Miroslav Mazúch

sudca

0

0

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

3

572

JUDr. Ivana Nemčeková

podpredseda

351

237

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

21

226

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

3

633

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

708

796

JUDr. Pavol Polka

sudca

827

74

JUDr. František Potocký

sudca

1

529

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

944

995

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

1

273

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

516

786

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

5

353

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

757

95

JUDr. Roman Tichý

sudca

3

78

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 268

1 566

JUDr. Jozef Turza

sudca

0

0

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 067

608

JUDr. Jana Urbanová

sudkyňa

2

546

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

351

81

JUDr. Erik Varga

sudca

8

110

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

0

15

JUDr. Dana Wänkeová

podpredseda

403

69

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Martin Bargel

sudca

404

62

JUDr. Róbert Bebčák

sudca

11

5

JUDr. Oľga Belková

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

175

415

JUDr. Štefan Bjalončík

sudca

0

1

JUDr. Elena Brozmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Burik

sudca

1 226

609

JUDr. Dagmar Cabadajová

sudkyňa

0

428

JUDr. Erika Čanádyová

sudkyňa

508

894

JUDr. Milan Cíbik

sudca

0

0

JUDr. Milan Cibík

neznámy pracovník

0

0

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

630

335

Mgr. František Dulačka

sudca

1 174

768

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

989

563

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

419

58

Otto Gáťa

sudca

0

0

Mgr. Kazimíra Hallová

sudkyňa

0

3

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Jamrich

sudca

1 371

1 238

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 070

1 440

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

2

285

JUDr. Jana Koniarova

sudca

0

0

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

8

561

Juraj Krupa

sudca

871

84

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

2

0

JUDr. Eva Kyselová

predseda

838

36

JUDr. Marcela Malatká

sudca

0

0

JUDr. Eva Malíková

sudkyňa

732

694

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

518

854

Mgr. Miroslav Mazúch

sudca

0

0

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

3

572

JUDr. Anna Močková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivana Nemčeková

podpredseda

351

237

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

21

226

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

3

633

JUDr. Elena Paulovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

708

796

JUDr. Pavol Polka

sudca

827

74

Irena Porubčanská

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Potocká

sudca

0

0

JUDr. František Potocký

sudca

1

529

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

944

995

JUDr. Milan Repáň

sudca

546

111

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

1

273

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

516

786

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

5

353

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

757

95

JUDr. Ľubomír Tekel

sudca

0

0

JUDr. Roman Tichý

sudca

3

78

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 268

1 566

JUDr. Jozef Turza

sudca

0

0

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 067

608

JUDr. Jana Urbanová

sudkyňa

2

546

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

351

81

JUDr. Erik Varga

sudca

8

110

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

0

15

JUDr. Dana Wänkeová

podpredseda

403

69

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Veronika Poláčková
  Navrhovateľ – Michal Rentka
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh.č.OU-ZA-OOP3-2016/012821/KUZ… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Veronika Poláčková
  Navrhovateľ – Marcel Sopko
  Odporca – Okresný úrad Žilina, odb. opravných prostr.
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. OU-ZA-PLO-2013/00299-L z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – Viliam Chovaňák a spol.
  Odporca – Okresný úrad Žilina,pozemkový a lesný odbor
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. OU-ZA-PLO-2014/012081… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – Viliam Chovaňák a spol.
  Odporca – Okresný úrad Žilina,pozemkový a lesný odbor
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.: 103937970/2016 z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – EUROTABACCO, spol. s r.o., Bratislava
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, presk .rozh. č. 103229363/2016 z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – IMPEX Trade, s.r.o., Martin
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh. 19919/2016/B625-SV/53789/GE z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – DOL GROUP, s.r.o., Žilina
  Odporca – Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie opatrenia - záznamu č. Z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – Krajská prokuratúra Žilina
  Odporca – Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č. SK/0513/99/2017 zo 7.2.2017 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Šobichová
  Navrhovateľ – Ján Pogonyi
  Odporca – Slovenská obchodná inšpekcia, ÚI, Bratislava
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Šobichová
  Navrhovateľ – KOMAD, spol. s r.o., Krásno nad Kysucou
  Odporca – Okresný úrad Žilina,odbor výstavby a byt.pol.
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .