Krajský súd Žilina Orolská 3, 010 01 Žilina

Na súde pracuje 48 sudcov.

Pre súd evidujeme 26 999 pojednávaní a 30 055 rozhodnutí.

Celkovo 3. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 164€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Dudová Záborská
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Žilina
Orolská 3
010 01 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Malíková a podpredseda je JUDr. Róbert Bebčák.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Róbert Bebčák

podpredseda

476

279

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

101

0

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

544

720

JUDr. Štefan Bjalončík

sudca

0

1

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

422

158

JUDr. Elena Brozmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Burik

sudca

2 098

1 024

JUDr. Milan Cíbik

sudca

0

0

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

1 224

751

Mgr. František Dulačka

sudca

2 201

1 129

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

799

191

Mgr. Michaela Glembová

sudkyňa

0

0

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

344

166

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 618

1 864

Mgr. Mariana Juríková

sudkyňa

0

0

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

486

665

Mgr. Andrej Kekely

sudca

216

83

JUDr. Jana Koniarova

sudca

0

0

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

540

968

JUDr. Zuzana Krivdová

sudkyňa

130

3

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

381

104

JUDr. Eva Kyselová

sudkyňa

1 289

110

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

435

58

JUDr. Marcela Malatká

sudca

208

59

JUDr. Eva Malíková

predseda

1 334

988

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

349

982

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

668

1

JUDr. Martina Mochnáčová

sudkyňa

215

0

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

349

592

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

395

989

JUDr. Elena Paulovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavol Polka

sudca

1 559

174

Irena Porubčanská

sudkyňa

0

0

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

1 530

1 428

JUDr. Milan Repáň

sudca

546

123

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

1 534

233

JUDr. Renáta Svrčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Tekel

sudca

0

0

JUDr. Roman Tichý

sudca

264

348

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

209

0

JUDr. Vladimír Topoľančík

sudca

61

0

JUDr. Jozef Turza

sudca

340

358

JUDr. Róbert Urban

sudca

2 043

1 035

JUDr. Jana Urbanová

podpredseda

273

1 055

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

355

114

JUDr. Erik Varga

sudca

410

509

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

563

339

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

277

787

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Martin Bargel

sudca

408

67

JUDr. Róbert Bebčák

podpredseda

476

279

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

101

0

JUDr. Oľga Belková

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

544

720

JUDr. Štefan Bjalončík

sudca

0

1

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

422

158

JUDr. Elena Brozmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Burik

sudca

2 098

1 024

JUDr. Dagmar Cabadajová

sudkyňa

168

740

JUDr. Milan Cibík

neznámy pracovník

0

0

JUDr. Milan Cíbik

sudca

0

0

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

1 224

751

Mgr. František Dulačka

sudca

2 201

1 129

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

1 437

925

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

799

191

Mgr. Michaela Glembová

sudkyňa

0

0

Otto Gáťa

sudca

0

0

Mgr. Kazimíra Hallová

sudkyňa

0

8

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

344

166

JUDr. Miroslav Jamrich

sudca

2 001

1 682

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 618

1 864

Mgr. Mariana Juríková

sudkyňa

0

0

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

486

665

Mgr. Andrej Kekely

sudca

216

83

JUDr. Jana Koniarova

sudca

0

0

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

540

968

JUDr. Zuzana Krivdová

sudkyňa

130

3

Juraj Krupa

sudca

871

101

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

381

104

JUDr. Eva Kyselová

sudkyňa

1 289

110

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

435

58

JUDr. Marcela Malatká

sudca

208

59

JUDr. Eva Malíková

predseda

1 334

988

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

1 102

1 568

Mgr. Miroslav Mazúch

sudca

242

26

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

349

982

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

668

1

JUDr. Martina Mochnáčová

sudkyňa

215

0

JUDr. Anna Močková

sudkyňa

0

0

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

349

592

JUDr. Ivana Nemčeková

podpredseda

552

298

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

395

989

JUDr. Elena Paulovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavol Polka

sudca

1 559

174

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

1 169

1 282

Irena Porubčanská

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Potocká

sudca

0

0

JUDr. František Potocký

sudca

1

656

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

1 530

1 428

JUDr. Milan Repáň

sudca

546

123

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

1 534

233

JUDr. Renáta Svrčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Tekel

sudca

0

0

JUDr. Roman Tichý

sudca

264

348

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

209

0

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 675

1 868

JUDr. Vladimír Topoľančík

sudca

61

0

JUDr. Jozef Turza

sudca

340

358

JUDr. Róbert Urban

sudca

2 043

1 035

JUDr. Jana Urbanová

podpredseda

273

1 055

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

355

114

JUDr. Erik Varga

sudca

410

509

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

563

339

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

180

17

JUDr. Dana Wänkeová

sudkyňa

403

74

JUDr. Erika Čanádyová

sudkyňa

514

910

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

201

498

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

642

864

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

277

787

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Opravné prostriedky proti neprávoplatným…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. FR č.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. FR č.… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .