Krajský súd Žilina Orolská 3, 010 59 Žilina

Na súde pracuje 56 sudcov.

Pre súd evidujeme 23 681 pojednávaní a 23 997 rozhodnutí.

Celkovo 3. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 164€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Belavá
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Žilina
Orolská 3
010 59 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Kyselová a podpredseda je JUDr. Miroslav Jamrich.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Róbert Bebčák

sudca

79

133

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

242

513

JUDr. Ján Burik

sudca

1 793

808

JUDr. Dagmar Cabadajová

sudkyňa

34

590

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

934

490

Mgr. František Dulačka

sudca

1 788

894

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

1 349

750

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

525

112

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

35

17

JUDr. Miroslav Jamrich

podpredseda

1 898

1 455

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 258

1 564

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

68

429

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

106

740

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

112

35

JUDr. Eva Kyselová

predseda

1 198

66

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

53

5

JUDr. Marcela Malatká

sudca

28

9

JUDr. Eva Malíková

sudkyňa

1 145

835

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

907

1 239

Mgr. Miroslav Mazúch

sudca

64

11

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

47

748

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

44

0

JUDr. Ivana Nemčeková

podpredseda

534

268

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

105

348

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

54

765

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

1 022

1 078

JUDr. Pavol Polka

sudca

1 483

127

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

1 229

1 197

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

38

351

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

637

833

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

44

520

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

1 306

149

JUDr. Roman Tichý

sudca

39

186

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 454

1 690

JUDr. Jozef Turza

sudca

43

144

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 702

822

JUDr. Jana Urbanová

sudkyňa

40

735

JUDr. Erik Varga

sudca

65

314

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

84

73

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

33

11

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Martin Bargel

sudca

404

62

JUDr. Róbert Bebčák

sudca

79

133

JUDr. Oľga Belková

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

242

513

JUDr. Štefan Bjalončík

sudca

0

1

JUDr. Elena Brozmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Burik

sudca

1 793

808

JUDr. Dagmar Cabadajová

sudkyňa

34

590

JUDr. Erika Čanádyová

sudkyňa

513

889

JUDr. Milan Cíbik

sudca

0

0

JUDr. Milan Cibík

neznámy pracovník

0

0

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

934

490

Mgr. František Dulačka

sudca

1 788

894

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

1 349

750

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

525

112

Otto Gáťa

sudca

0

0

Mgr. Kazimíra Hallová

sudkyňa

0

8

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

35

17

JUDr. Miroslav Jamrich

podpredseda

1 898

1 455

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 258

1 564

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

68

429

JUDr. Jana Koniarova

sudca

0

0

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

106

740

Juraj Krupa

sudca

871

91

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

112

35

JUDr. Eva Kyselová

predseda

1 198

66

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

53

5

JUDr. Marcela Malatká

sudca

28

9

JUDr. Eva Malíková

sudkyňa

1 145

835

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

907

1 239

Mgr. Miroslav Mazúch

sudca

64

11

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

47

748

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

44

0

JUDr. Anna Močková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivana Nemčeková

podpredseda

534

268

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

105

348

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

54

765

JUDr. Elena Paulovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

1 022

1 078

JUDr. Pavol Polka

sudca

1 483

127

Irena Porubčanská

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Potocká

sudca

0

0

JUDr. František Potocký

sudca

1

617

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

1 229

1 197

JUDr. Milan Repáň

sudca

546

113

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

38

351

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

637

833

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

44

520

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

1 306

149

JUDr. Ľubomír Tekel

sudca

0

0

JUDr. Roman Tichý

sudca

39

186

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 454

1 690

JUDr. Jozef Turza

sudca

43

144

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 702

822

JUDr. Jana Urbanová

sudkyňa

40

735

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

355

92

JUDr. Erik Varga

sudca

65

314

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

84

73

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

33

11

JUDr. Dana Wänkeová

sudkyňa

403

70

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh.č.:… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["R", "I"]
  Odporca – ["Y", "U"]
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, OZ zločin - § 172 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["K", "Q"]
  Odporca – ["W", "G"]
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["X", "O"]
  Odporca – ["V", "I"]
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["R", "A"]
  Odporca – ["X", "U"]
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["E", "U"]
  Odporca – ["D", "W"]
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["N", "G"]
  Odporca – ["U", "H"]
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["X", "P"]
  Odporca – ["P", "L"]
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozhod. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – ["V", "N"]
  Odporca – ["Y", "T"]
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. SP-ú č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – ["Q", "M"]
  Odporca – ["O", "M"]
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .