Krajský súd Žilina Orolská 3, 010 59 Žilina

Na súde pracuje 40 sudcov.

Pre súd evidujeme 15 231 pojednávaní a 17 083 rozhodnutí.

Celkovo 3. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 164€

Kontakt

Tel. číslo:
+421418850180
Fax:
041/8 850 198

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Michňa
Tel. číslo:
0907 844 596

Adresa

Krajský súd Žilina
Orolská 3
010 59 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
+421418850200
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
+421418850203
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Kyselová a podpredseda je JUDr. Dana Wänkeová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Róbert Bebčák

sudca

0

0

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

169

386

JUDr. Ján Burik

sudca

1 166

575

JUDr. Dagmar Cabadajová

sudkyňa

0

398

JUDr. Erika Čanádyová

sudkyňa

508

877

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

599

310

Mgr. František Dulačka

sudca

1 102

747

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

961

534

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

411

53

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Jamrich

sudca

1 310

1 168

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 049

1 411

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

1

270

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

8

533

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

0

0

JUDr. Eva Kyselová

predseda

769

34

JUDr. Eva Malíková

sudkyňa

677

661

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

468

756

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

3

542

JUDr. Ivana Nemčeková

sudkyňa

353

228

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

6

209

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

2

614

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

653

689

JUDr. Pavol Polka

sudca

709

68

JUDr. František Potocký

sudca

1

490

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

887

949

JUDr. Milan Repáň

sudca

546

100

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

1

269

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

498

689

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

5

330

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

682

88

JUDr. Roman Tichý

sudca

1

69

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 241

1 537

JUDr. Jozef Turza

sudca

0

0

JUDr. Róbert Urban

sudca

987

584

JUDr. Jana Urbanová

sudkyňa

2

509

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

350

78

JUDr. Erik Varga

sudca

6

95

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

0

15

JUDr. Dana Wänkeová

podpredseda

403

67

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Martin Bargel

sudca

404

62

JUDr. Róbert Bebčák

sudca

0

0

JUDr. Oľga Belková

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

169

386

JUDr. Štefan Bjalončík

sudca

0

1

JUDr. Elena Brozmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Burik

sudca

1 166

575

JUDr. Dagmar Cabadajová

sudkyňa

0

398

JUDr. Erika Čanádyová

sudkyňa

508

877

JUDr. Milan Cíbik

sudca

0

0

JUDr. Milan Cibík

neznámy pracovník

0

0

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

599

310

Mgr. František Dulačka

sudca

1 102

747

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

961

534

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

411

53

Otto Gáťa

sudca

0

0

Mgr. Kazimíra Hallová

sudkyňa

0

3

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Jamrich

sudca

1 310

1 168

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 049

1 411

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

1

270

JUDr. Jana Koniarova

sudca

0

0

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

8

533

Juraj Krupa

sudca

871

81

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

0

0

JUDr. Eva Kyselová

predseda

769

34

JUDr. Eva Malíková

sudkyňa

677

661

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

468

756

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

3

542

JUDr. Anna Močková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivana Nemčeková

sudkyňa

353

228

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

6

209

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

2

614

JUDr. Elena Paulovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

653

689

JUDr. Pavol Polka

sudca

709

68

Irena Porubčanská

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Potocká

sudca

0

0

JUDr. František Potocký

sudca

1

490

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

887

949

JUDr. Milan Repáň

sudca

546

100

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

1

269

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

498

689

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

5

330

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

682

88

JUDr. Ľubomír Tekel

sudca

0

0

JUDr. Roman Tichý

sudca

1

69

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 241

1 537

JUDr. Jozef Turza

sudca

0

0

JUDr. Róbert Urban

sudca

987

584

JUDr. Jana Urbanová

sudkyňa

2

509

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

350

78

JUDr. Erik Varga

sudca

6

95

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

0

15

JUDr. Dana Wänkeová

podpredseda

403

67

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č. 103898396/2016 z 12.09.2016 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Šobichová
  Navrhovateľ – ŠPORT PARK, s.r.o., Žilina
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba proti rozh. SOI č. SK/0158/99/2016… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Šobichová
  Navrhovateľ – Marta Fillová AMETYST
  Odporca – Slovenská obchodná inšpekcia, ÚI SOI, Bratislava
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.OU-ZA-OOP4-2016/044225-2/FUT… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Šobichová
  Navrhovateľ – Ing. Juraj Žuffa
  Odporca – Okresný úrad Žilina, odbor opr. prostriedkov
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č. 1535950/2016 z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Šobichová
  Navrhovateľ – BEST SLOVAKIA, s.r.o., Žilina
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Veronika Poláčková
  Navrhovateľ – JUDr. Alena Balážová
  Odporca – Ústredie práce, sociál. vecí a rodiny, Bratislava
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Veronika Poláčková
  Navrhovateľ – Michal Rentka
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.: K 2/2015 z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Veronika Poláčková
  Navrhovateľ – Ľubomír Pijak
  Odporca – Poľovnícke združenie Šerkov Kys.N.Mesto-Ochodnica
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Veronika Poláčková
  Navrhovateľ – Jozef Kolčák
  Odporca – Krajské riaditeľstvo PZ, KDI, Žilina
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Veronika Poláčková
  Navrhovateľ – FCC Slovensko, s.r.o.
  Odporca – Inšpektorát práce Žilina
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – npor. Bc. Pavol Liss
  Odporca – Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .