Krajský súd Žilina Orolská 3, 010 01 Žilina

Na súde pracuje 47 sudcov.

Pre súd evidujeme 24 691 pojednávaní a 26 609 rozhodnutí.

Celkovo 3. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 164€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Dudová Záborská
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Žilina
Orolská 3
010 01 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Malíková a podpredseda je JUDr. Róbert Bebčák.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Róbert Bebčák

podpredseda

254

204

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

5

0

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

358

619

JUDr. Štefan Bjalončík

sudca

0

1

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

160

9

JUDr. Elena Brozmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Burik

sudca

1 892

914

JUDr. Milan Cíbik

sudca

0

0

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

1 030

590

Mgr. František Dulačka

sudca

1 918

1 002

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

653

144

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

154

81

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 421

1 705

Mgr. Mariana Juríková

sudkyňa

0

0

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

197

543

Mgr. Andrej Kekely

sudca

76

0

JUDr. Jana Koniarova

sudca

0

0

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

250

843

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

227

64

JUDr. Eva Kyselová

sudkyňa

1 288

89

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

183

20

JUDr. Marcela Malatká

sudca

88

18

JUDr. Eva Malíková

predseda

1 227

937

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

1 095

1 521

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

144

863

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

222

1

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

203

457

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

178

874

JUDr. Elena Paulovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavol Polka

sudca

1 552

153

Irena Porubčanská

sudkyňa

0

0

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

1 344

1 293

JUDr. Milan Repáň

sudca

546

118

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

127

421

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

135

621

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

1 422

193

JUDr. Renáta Svrčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Tekel

sudca

0

0

JUDr. Roman Tichý

sudca

122

256

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 598

1 851

JUDr. Jozef Turza

sudca

140

241

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 825

928

JUDr. Jana Urbanová

podpredseda

131

880

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

355

104

JUDr. Erik Varga

sudca

189

391

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

301

125

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

180

16

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Martin Bargel

sudca

404

64

JUDr. Róbert Bebčák

podpredseda

254

204

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

5

0

JUDr. Oľga Belková

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

358

619

JUDr. Štefan Bjalončík

sudca

0

1

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

160

9

JUDr. Elena Brozmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Burik

sudca

1 892

914

JUDr. Dagmar Cabadajová

sudkyňa

168

684

JUDr. Erika Čanádyová

sudkyňa

514

905

JUDr. Milan Cibík

neznámy pracovník

0

0

JUDr. Milan Cíbik

sudca

0

0

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

1 030

590

Mgr. František Dulačka

sudca

1 918

1 002

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

1 437

883

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

653

144

Otto Gáťa

sudca

0

0

Mgr. Kazimíra Hallová

sudkyňa

0

8

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

154

81

JUDr. Miroslav Jamrich

sudca

2 001

1 657

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 421

1 705

Mgr. Mariana Juríková

sudkyňa

0

0

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

197

543

Mgr. Andrej Kekely

sudca

76

0

JUDr. Jana Koniarova

sudca

0

0

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

250

843

Juraj Krupa

sudca

871

95

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

227

64

JUDr. Eva Kyselová

sudkyňa

1 288

89

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

183

20

JUDr. Marcela Malatká

sudca

88

18

JUDr. Eva Malíková

predseda

1 227

937

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

1 095

1 521

Mgr. Miroslav Mazúch

sudca

238

22

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

144

863

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

222

1

JUDr. Anna Močková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivana Nemčeková

podpredseda

552

290

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

203

457

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

178

874

JUDr. Elena Paulovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

1 162

1 270

JUDr. Pavol Polka

sudca

1 552

153

Irena Porubčanská

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Potocká

sudca

0

0

JUDr. František Potocký

sudca

1

645

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

1 344

1 293

JUDr. Milan Repáň

sudca

546

118

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

127

421

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

642

859

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

135

621

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

1 422

193

JUDr. Renáta Svrčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Tekel

sudca

0

0

JUDr. Roman Tichý

sudca

122

256

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 598

1 851

JUDr. Jozef Turza

sudca

140

241

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 825

928

JUDr. Jana Urbanová

podpredseda

131

880

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

355

104

JUDr. Erik Varga

sudca

189

391

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

301

125

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

180

16

JUDr. Dana Wänkeová

sudkyňa

403

72

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Dopĺňací rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zmluvy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.477,70 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – B. G.
  Odporca – Y. N.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – W. L.
  Odporca – G. K.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – O. L.
  Odporca – F. Z.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. SP-ú č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – Z. C.
  Odporca – V. T.
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. MVSR č.… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .