Výsledky

 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky Župné nám. 13, 831 53 Bratislava

  Predseda súdu je JUDr. Ján Šikuta, PhD. a podpredseda je JUDr. Andrea Moravčíková, PhD..
  Na súde pracuje 118 sudcov. Pre súd evidujeme 1 705 pojednávaní a 22 953 rozhodnutí.
 2. Okresný súd Žilina Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina

  Predseda súdu je JUDr. Peter Hrnčiar a podpredseda je JUDr. Vladimír Kozáčik.
  Na súde pracuje 62 sudcov. Pre súd evidujeme 91 498 pojednávaní a 91 592 rozhodnutí.
 3. Okresný súd Košice I Štúrova 29, 041 60 Košice I

  Na súde pracuje 17 sudcov. Pre súd evidujeme 96 347 pojednávaní a 117 777 rozhodnutí.
 4. Krajský súd Banská Bystrica Skuteckého 7, 974 01 Banská Bystrica

  Predseda súdu je JUDr. Ján Auxt a podpredseda je Mgr. Ivana Datlová.
  Na súde pracuje 77 sudcov. Pre súd evidujeme 30 789 pojednávaní a 53 355 rozhodnutí.
 5. Krajský súd Bratislava Záhradnícka 10, 831 53 Bratislava

  Sudkyňa súdu je JUDr. Eva Fulcová a podpredseda je JUDr. Roman Bolebruch.
  Na súde pracuje 117 sudcov. Pre súd evidujeme 48 264 pojednávaní a 55 112 rozhodnutí.
 6. Okresný súd Trnava Hlavná 49, 917 83 Trnava

  Predseda súdu je JUDr. Igor Malý a podpredseda je JUDr. Dana Macášková.
  Na súde pracuje 44 sudcov. Pre súd evidujeme 84 532 pojednávaní a 102 257 rozhodnutí.
 7. Okresný súd Košice II Štúrova 29, 042 11 Košice II

  Na súde pracuje 23 sudcov. Pre súd evidujeme 94 963 pojednávaní a 153 869 rozhodnutí.
 8. Okresný súd Banská Bystrica Skuteckého 28, 974 01 Banská Bystrica

  Podpredseda súdu je JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD. a sudca je JUDr. Tibor Gál.
  Na súde pracuje 66 sudcov. Pre súd evidujeme 57 520 pojednávaní a 143 331 rozhodnutí.
 9. Krajský súd Košice Štúrova 29, 041 10 Košice

  Sudca súdu je JUDr. Ján Slovinský a podpredseda je JUDr. Martin Kolesár.
  Na súde pracuje 114 sudcov. Pre súd evidujeme 40 261 pojednávaní a 50 293 rozhodnutí.
 10. Okresný súd Bratislava I Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I

  Na súde pracuje 18 sudcov. Pre súd evidujeme 98 323 pojednávaní a 98 037 rozhodnutí.
1 – 10 z celkovo 10 výsledkov (242 ms)