Results

 1. Mestský súd Bratislava IV Saratovská 1/A, 844 54 Bratislava IV

  Predseda súdu je JUDr. Miriam Oswaldová a podpredseda je Mgr. Peter Králik.
  Na súde pracuje 80 sudcov. Pre súd evidujeme 71 708 pojednávaní a 60 192 rozhodnutí.
 2. Krajský súd Žilina Orolská 3, 010 59 Žilina

  Predseda súdu je JUDr. Eva Malíková a podpredseda je JUDr. Róbert Bebčák.
  Na súde pracuje 56 sudcov. Pre súd evidujeme 29 955 pojednávaní a 33 346 rozhodnutí.
 3. Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš

  Predseda súdu je JUDr. Janka Majerčíková a podpredseda je Mgr. Silvia Lesňáková.
  Na súde pracuje 23 sudcov. Pre súd evidujeme 30 084 pojednávaní a 45 836 rozhodnutí.
 4. Okresný súd Rimavská Sobota Nám. Mihálya Tompu 1, 979 14 Rimavská Sobota

  Sudkyňa súdu je JUDr. Miroslava Kvetková a podpredseda je JUDr. Michal Uhorskai.
  Na súde pracuje 26 sudcov. Pre súd evidujeme 33 848 pojednávaní a 61 564 rozhodnutí.
 5. Okresný súd Zvolen J. Kozáčeka 19, 960 68 Zvolen

  Predseda súdu je JUDr. Mariana Philadelphyová a podpredseda je JUDr. Jana Krnáčová.
  Na súde pracuje 27 sudcov. Pre súd evidujeme 61 779 pojednávaní a 78 737 rozhodnutí.
 6. Okresný súd Humenné Laborecká 17, 066 34 Humenné

  Predseda súdu je JUDr. Marek Koščo a podpredseda je JUDr. Iveta Gildeinová.
  Na súde pracuje 19 sudcov. Pre súd evidujeme 61 068 pojednávaní a 64 572 rozhodnutí.
 7. Okresný súd Svidník Sov. hrdinov 35, 089 01 Svidník

  Na súde pracujú 4 sudcovia. Pre súd evidujeme 24 469 pojednávaní a 29 901 rozhodnutí.
 8. Okresný súd Bratislava V Prokofievova ul. 12, 852 38 Bratislava V

  Podpredseda súdu je JUDr. Alena Martinusová.
  Na súde pracuje 21 sudcov. Pre súd evidujeme 95 008 pojednávaní a 113 920 rozhodnutí.
 9. Okresný súd Topoľčany Nám. M. R. Štefánika 2238/55, 955 15 Topoľčany

  Na súde pracuje 1 sudca. Pre súd evidujeme 34 524 pojednávaní a 37 607 rozhodnutí.
 10. Okresný súd Lučenec Dr. Herza 14, 984 01 Lučenec

  Predseda súdu je JUDr. Miroslav Račko a podpredseda je JUDr. Stanislav Galovič.
  Na súde pracuje 25 sudcov. Pre súd evidujeme 44 293 pojednávaní a 86 234 rozhodnutí.
 11. Okresný súd Žiar nad Hronom Dukelských hrdinov 23, 965 35 Žiar n/H

  Predseda súdu je JUDr. Andrej Matušovic a podpredseda je JUDr. Igor Valent.
  Na súde pracuje 14 sudcov. Pre súd evidujeme 43 691 pojednávaní a 56 897 rozhodnutí.
 12. Okresný súd Rožňava Nám. 1. mája 2, 048 20 Rožňava

  Predseda súdu je JUDr. Marián Tengely a podpredseda je JUDr. Agnesa Hvastová.
  Na súde pracuje 17 sudcov. Pre súd evidujeme 35 253 pojednávaní a 51 811 rozhodnutí.
 13. Okresný súd Kežmarok Ul. Trhovište 16, 060 01 Kežmarok

  Na súde pracujú 3 sudcovia. Pre súd evidujeme 33 474 pojednávaní a 42 304 rozhodnutí.
 14. Správny súd Košice Kuzmányho 2, 040 01 Košice

  Predseda súdu je JUDr. Pavol Tkáč.
  Na súde pracuje 20 sudcov. Pre súd evidujeme 89 pojednávaní a 80 rozhodnutí.
 15. Najvyšší súd Slovenskej republiky Župné nám. 13, 821 09 Bratislava

  Predseda súdu je JUDr. Ján Šikuta, PhD. a podpredseda je JUDr. Andrea Moravčíková, PhD..
  Na súde pracuje 120 sudcov. Pre súd evidujeme 1 797 pojednávaní a 23 137 rozhodnutí.
 16. Okresný súd Malacky Mierové nám. 10, 901 19 Malacky

  Predseda súdu je Mgr. Zuzana Albert a podpredseda je Mgr. Adriana Šimková.
  Na súde pracuje 19 sudcov. Pre súd evidujeme 36 562 pojednávaní a 47 907 rozhodnutí.
 17. Okresný súd Komárno Pohraničná 6, 945 35 Komárno

  Predseda súdu je JUDr. Oľga Kováčová a podpredseda je JUDr. Imrich Hlavička.
  Na súde pracuje 25 sudcov. Pre súd evidujeme 52 080 pojednávaní a 76 931 rozhodnutí.
 18. Okresný súd Ružomberok Dončova 8, 034 01 Ružomberok

  Na súde pracujú 4 sudcovia. Pre súd evidujeme 20 524 pojednávaní a 27 023 rozhodnutí.
 19. Okresný súd Žilina Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina

  Predseda súdu je JUDr. Peter Hrnčiar a podpredseda je JUDr. Vladimír Kozáčik.
  Na súde pracuje 67 sudcov. Pre súd evidujeme 95 743 pojednávaní a 92 668 rozhodnutí.
 20. Okresný súd Brezno Kuzmányho 4, 977 01 Brezno

  Na súde pracujú 4 sudcovia. Pre súd evidujeme 20 301 pojednávaní a 43 356 rozhodnutí.
1 – 20 of total 69 results (278 ms)