Výsledky

 1. Okresný súd Žiar nad Hronom Dukelských hrdinov 23, 965 35 Žiar n/H

  Predseda súdu je JUDr. Andrej Matušovic.
  Na súde pracuje 18 sudcov. Pre súd evidujeme 34 684 pojednávaní a 45 477 rozhodnutí.
 2. Okresný súd Lučenec Fiľakovská cesta 287, 984 01 Lučenec

  Predseda súdu je JUDr. Miroslav Račko a podpredseda je JUDr. Stanislav Galovič.
  Na súde pracuje 18 sudcov. Pre súd evidujeme 34 241 pojednávaní a 71 902 rozhodnutí.
 3. Okresný súd Rožňava Nám. 1. mája 2, 048 20 Rožňava

  Predseda súdu je JUDr. Marián Tengely a podpredseda je JUDr. Agnesa Hvastová.
  Na súde pracuje 18 sudcov. Pre súd evidujeme 28 979 pojednávaní a 46 318 rozhodnutí.
 4. Okresný súd Bardejov Partizánska 1, 085 75 Bardejov

  Predseda súdu je JUDr. Jana Dubivská.
  Na súde pracuje 14 sudcov. Pre súd evidujeme 30 709 pojednávaní a 35 356 rozhodnutí.
 5. Okresný súd Kežmarok Ul. Trhovište 16, 060 01 Kežmarok

  Predseda súdu je JUDr. Erika Borovská.
  Na súde pracuje 10 sudcov. Pre súd evidujeme 26 950 pojednávaní a 34 640 rozhodnutí.
 6. Najvyšší súd Slovenskej republiky Župné nám. 13, 813 66 Bratislava

  Sudkyňa súdu je JUDr. Ivana Nemčeková.
  Na súde pracuje 124 sudcov. Pre súd evidujeme 1 238 pojednávaní a 19 398 rozhodnutí.
 7. Okresný súd Malacky Mierové nám. 10, 901 19 Malacky

  Predseda súdu je JUDr. Viera Malinowska a podpredseda je Mgr. Adriana Šimková.
  Na súde pracuje 19 sudcov. Pre súd evidujeme 26 467 pojednávaní a 40 217 rozhodnutí.
 8. Okresný súd Skalica Nám. Slobody 15, 909 01 Skalica

  Predseda súdu je Mgr. Jarmila Bíliková a podpredseda je JUDr. Božena Michaláčová.
  Na súde pracuje 9 sudcov. Pre súd evidujeme 20 528 pojednávaní a 32 099 rozhodnutí.
 9. Okresný súd Bratislava I Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I

  Predseda súdu je JUDr. Ján Golian, PhD. a podpredseda je JUDr. René Milták.
  Na súde pracuje 56 sudcov. Pre súd evidujeme 78 675 pojednávaní a 78 148 rozhodnutí.
 10. Okresný súd Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova 37, 915 19 Nové Mesto nad Váhom

  Predseda súdu je JUDr. Eva Macúchová a podpredseda je JUDr. Ivan Pavlovič.
  Na súde pracuje 15 sudcov. Pre súd evidujeme 31 667 pojednávaní a 32 640 rozhodnutí.
 11. Okresný súd Komárno Pohraničná 6, 945 35 Komárno

  Predseda súdu je Mgr. Ľudovít Majerčík a podpredseda je JUDr. Adriana Konkolovská.
  Na súde pracuje 21 sudcov. Pre súd evidujeme 42 488 pojednávaní a 62 789 rozhodnutí.
 12. Okresný súd Dolný Kubín Radlinského 36, 026 25 Dolný Kubín

  Predseda súdu je JUDr. Rastislav Plutinský a podpredseda je JUDr. Renáta Kňazúrová.
  Na súde pracuje 8 sudcov. Pre súd evidujeme 11 045 pojednávaní a 15 838 rozhodnutí.
 13. Okresný súd Ružomberok Dončova 8, 034 01 Ružomberok

  Predseda súdu je JUDr. Janka Majerčíková a podpredseda je JUDr. Vladimír Topoľančík.
  Na súde pracuje 11 sudcov. Pre súd evidujeme 16 110 pojednávaní a 22 901 rozhodnutí.
 14. Okresný súd Žilina Hviezdoslavova ul. 28, 010 01 Žilina

  Predseda súdu je JUDr. Jaroslav Macek a podpredseda je JUDr. Vladimír Kozáčik.
  Na súde pracuje 43 sudcov. Pre súd evidujeme 73 876 pojednávaní a 77 336 rozhodnutí.
 15. Okresný súd Brezno Kuzmányho 4, 977 01 Brezno

  Podpredseda súdu je JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD..
  Na súde pracuje 12 sudcov. Pre súd evidujeme 16 191 pojednávaní a 37 793 rozhodnutí.
 16. Krajský súd Prešov Hlavná 22, 080 42 Prešov

  Predseda súdu je JUDr. Anna Kovaľová a podpredseda je JUDr. Milan Majerník.
  Na súde pracuje 53 sudcov. Pre súd evidujeme 34 503 pojednávaní a 40 829 rozhodnutí.
 17. Okresný súd Trebišov Nám. mieru 838, 075 01 Trebišov

  Predseda súdu je JUDr. Ladislav Bujňák a podpredseda je JUDr. Eva Franková.
  Na súde pracuje 23 sudcov. Pre súd evidujeme 33 010 pojednávaní a 59 696 rozhodnutí.
 18. Okresný súd Prešov Grešova 3, 080 42 Prešov

  Predseda súdu je JUDr. Štefan Tomašovský a podpredseda je JUDr. Tomáš Novák.
  Na súde pracuje 39 sudcov. Pre súd evidujeme 90 562 pojednávaní a 81 015 rozhodnutí.
 19. Okresný súd Bratislava II Drieňova 5, 827 02 Bratislava II

  Predseda súdu je JUDr. Nora Vladová a podpredseda je JUDr. Ľubica Novotná.
  Na súde pracuje 38 sudcov. Pre súd evidujeme 90 833 pojednávaní a 102 554 rozhodnutí.
 20. Okresný súd Pezinok M. R. Štefánika 40, 902 01 Pezinok

  Podpredseda súdu je JUDr. Zuzana Gajerová.
  Na súde pracuje 16 sudcov. Pre súd evidujeme 37 438 pojednávaní a 29 077 rozhodnutí.