Výsledky

 1. Okresný súd Ružomberok Dončova 8, 034 01 Ružomberok

  Na súde pracujú 4 sudcovia. Pre súd evidujeme 19 990 pojednávaní a 27 023 rozhodnutí.
 2. Okresný súd Brezno Kuzmányho 4, 977 01 Brezno

  Na súde pracujú 4 sudcovia. Pre súd evidujeme 19 934 pojednávaní a 43 356 rozhodnutí.
 3. Okresný súd Trebišov Nám. mieru 838, 075 01 Trebišov

  Predseda súdu je JUDr. Ladislav Bujňák a podpredseda je JUDr. Eva Franková.
  Na súde pracuje 23 sudcov. Pre súd evidujeme 41 526 pojednávaní a 67 009 rozhodnutí.
 4. Okresný súd Košice I Štúrova 29, 041 60 Košice I

  Na súde pracuje 17 sudcov. Pre súd evidujeme 96 139 pojednávaní a 117 777 rozhodnutí.
 5. Okresný súd Pezinok M. R. Štefánika 40, 902 01 Pezinok

  Predseda súdu je JUDr. Tomáš Michálek a podpredseda je JUDr. Zuzana Gajerová.
  Na súde pracuje 21 sudcov. Pre súd evidujeme 44 232 pojednávaní a 34 763 rozhodnutí.
 6. Okresný súd Trenčín Piaristická 27, 911 80 Trenčín

  Podpredseda súdu je JUDr. Katarína Krivulčíková a podpredseda je Mgr. Peter Hvizdoš.
  Na súde pracuje 57 sudcov. Pre súd evidujeme 71 011 pojednávaní a 82 293 rozhodnutí.
 7. Okresný súd Čadca Ul. 17. novembra 1256, 022 21 Čadca

  Na súde pracuje 7 sudcov. Pre súd evidujeme 30 871 pojednávaní a 38 500 rozhodnutí.
 8. Okresný súd Martin E. B. Lukáča 2A, 036 61 Martin

  Predseda súdu je JUDr. Veronika Pavláková a podpredseda je JUDr. Marián Rošak.
  Na súde pracuje 25 sudcov. Pre súd evidujeme 50 398 pojednávaní a 66 283 rozhodnutí.
 9. Krajský súd Banská Bystrica Skuteckého 7, 974 01 Banská Bystrica

  Predseda súdu je JUDr. Ján Auxt a podpredseda je Mgr. Ivana Datlová.
  Na súde pracuje 77 sudcov. Pre súd evidujeme 30 786 pojednávaní a 53 355 rozhodnutí.
 10. Špecializovaný trestný súd Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok

  Predseda súdu je JUDr. Ján Hrubala a podpredseda je JUDr. Igor Králik.
  Na súde pracuje 20 sudcov. Pre súd evidujeme 6 306 pojednávaní a 1 667 rozhodnutí.
 11. Okresný súd Šaľa Jarmočná 1, 927 44 Šaľa

  Pre súd zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 12. Okresný súd Trnava Hlavná 49, 917 83 Trnava

  Predseda súdu je JUDr. Igor Malý a podpredseda je JUDr. Dana Macášková.
  Na súde pracuje 44 sudcov. Pre súd evidujeme 84 425 pojednávaní a 102 257 rozhodnutí.
 13. Okresný súd Piešťany Nálepkova 36, 921 01 Piešťany

  Podpredsedníčka súdu je Mgr. Ingrid Šimonová.
  Na súde pracuje 6 sudcov. Pre súd evidujeme 38 481 pojednávaní a 49 252 rozhodnutí.
 14. Krajský súd Bratislava Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava

  Sudkyňa súdu je JUDr. Eva Fulcová a podpredseda je JUDr. Roman Bolebruch.
  Na súde pracuje 117 sudcov. Pre súd evidujeme 48 247 pojednávaní a 55 112 rozhodnutí.
 15. Okresný súd Bánovce nad Bebravou Hollého 3, 957 01 Bánovce n/B

  Na súde pracuje 1 sudca. Pre súd evidujeme 13 764 pojednávaní a 21 056 rozhodnutí.
 16. Okresný súd Michalovce Nám. Slobody 11, 071 01 Michalovce

  Predseda súdu je JUDr. Martin Stretavský a podpredseda je JUDr. Agáta Štefaničová.
  Na súde pracuje 29 sudcov. Pre súd evidujeme 56 861 pojednávaní a 77 219 rozhodnutí.
 17. Okresný súd Košice II Štúrova 29, 042 11 Košice II

  Na súde pracuje 23 sudcov. Pre súd evidujeme 94 963 pojednávaní a 153 869 rozhodnutí.
 18. Okresný súd Námestovo Nám. Antona Bernoláka 332/16, 029 01 Námestovo

  Predseda súdu je JUDr. Gabriela Kyseľová a sudkyňa je JUDr. Renáta Kňazúrová.
  Na súde pracuje 13 sudcov. Pre súd evidujeme 23 188 pojednávaní a 27 983 rozhodnutí.
 19. Okresný súd Veľký Krtíš SNP 2, 990 14 Veľký Krtíš

  Na súde pracujú 3 sudcovia. Pre súd evidujeme 20 059 pojednávaní a 36 795 rozhodnutí.
 20. Okresný súd Banská Bystrica Skuteckého 28, 974 01 Banská Bystrica

  Podpredseda súdu je JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD. a sudca je JUDr. Tibor Gál.
  Na súde pracuje 66 sudcov. Pre súd evidujeme 57 479 pojednávaní a 143 331 rozhodnutí.