Forma
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu
Počet strán