Právna oblasť
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu
Počet strán