Právna oblasť
Právna podoblasť
Forma
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu
Počet strán

Výsledky

  1. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
    Potvrdzujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 1 z celkovo 1 výsledok (950 ms)