Typ súdu
Dátum
Počet strán

Výsledky

  1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  2. Zmenkový platobný rozkaz – Zmenky
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  3. Rozsudok pre zmeškanie – Zmluvy
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  4. Rozsudok – Ostatné
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  5. Platobný rozkaz – Obchodné záväzkové vzťahy
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  6. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  9. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  10. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  11. Rozsudok – Ostatné
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  12. Rozsudok – Zmluvy
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  13. Rozsudok – Zmluvy
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  14. Rozsudok pre zmeškanie – Zmluvy
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  15. Rozsudok pre zmeškanie – Spotrebiteľské zmluvy
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  16. Uznesenie
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  17. Rozsudok – Ostatné
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  18. Uznesenie
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  19. Uznesenie
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  20. Rozsudok – Kúpna zmluva
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 20 z celkovo 831 výsledkov (1 501 ms)