Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

  1. Rozhodnutie – Nezákonný zásah orgánu verejnej správy
    Iná povaha rozhodnutia
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  2. Rozhodnutie – Zodpovednosť za škodu
    Odmietajúce podanie
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 2 z celkovo 2 výsledky (676 ms)