Právna oblasť
Forma
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

  1. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
    Iná povaha rozhodnutia
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 1 z celkovo 1 výsledok (781 ms)