Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Potvrdené, Zastavujúce odvolacie konanie, Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 11. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 12. Rozsudok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 13. Rozsudok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 14. Rozsudok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 15. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 16. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 17. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 18. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 19. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 20. Uznesenie – Opravné prostriedky proti neprávoplatným…
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 20 z celkovo 77 výsledkov (665 ms)