Právna oblasť
Právna podoblasť
Forma
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – JUDr. Marián Rošak
   ECLI:SK:OSMT:2020:5720011058.1

Uznesenie
Samosudca Okresného súdu v Martine JUDr. Marián Rošak na Súd: Okresný súd Martin
Spisová značka: 3Nt/57/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu: 5720011058 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 10. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Rošak
ECLI 35Nt/2/2020 zo dňa 20.03.2020, právoplatným dňa 12.05.2020.

o d ô v o d n e n i e :

Samosudca 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (4 099 ms)