Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Rozhodnutie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozhodnutie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Dôchodky
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Dôchodky
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Hospodárske trestné činy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Vlastnícke právo k hnuteľným veciam
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 11. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 12. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 13. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 14. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 15. Rozsudok
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 16. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 17. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 18. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 19. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 20. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 20 z celkovo 1 501 výsledkov (1 768 ms)