Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozhodnutie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Opravné prostriedky proti neprávoplatným…
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Zmluva o úvere
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Opravné prostriedky proti neprávoplatným…
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 11. Rozsudok – Opravné prostriedky proti neprávoplatným…
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 12. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 13. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 14. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 15. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 16. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 17. Trestný rozkaz – Majetok
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 18. Rozsudok – Opravné prostriedky proti neprávoplatným…
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 19. Rozsudok – Opravné prostriedky proti neprávoplatným…
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 20. Rozsudok – Kataster nehnuteľností
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 20 z celkovo 1 430 výsledkov (788 ms)