Právna podoblasť
Dátum
Počet strán

Výsledky

  1. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  2. Uznesenie – Náhrada škody
    Iná povaha rozhodnutia
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  3. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  4. Rozsudok – Náhrada škody
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  5. Uznesenie – Povolenie uzavrieť manželstvo
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  6. Uznesenie – Povolenie uzavrieť manželstvo
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  7. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  8. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  9. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  10. Rozsudok – Náhrada škody
    Potvrdzujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  11. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  12. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  13. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  14. Rozsudok – Náhrada škody
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  15. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  16. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  17. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  18. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  19. Uznesenie – Náhrada škody
    Zrušujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  20. Uznesenie – Náhrada škody
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 20 z celkovo 77 výsledkov (1 201 ms)