Typ súdu
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

  1. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
    Zastavujúce odvolacie konanie
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  2. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
    Zastavujúce odvolacie konanie
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 2 z celkovo 2 výsledky (1 158 ms)