Typ súdu
Ustanovenie
Identifikačné číslo spisu
Počet strán