Typ súdu
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

  1. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
    Odmietajúce podanie
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  2. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
    Odmietajúce podanie
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 2 z celkovo 2 výsledky (778 ms)