Typ súdu
Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Nájom a podnájom nebytových priestorov
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Poistenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zmluvy
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 10 z celkovo 10 výsledkov (854 ms)