Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozhodnutie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 11. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 12. Uznesenie – Zmenky
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 13. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdené, Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 14. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené, Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 15. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 16. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 17. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 18. Rozhodnutie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 19. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 20. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 20 z celkovo 250 výsledkov (504 ms)