Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené, Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zmluvy
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdené, Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Dopĺňací rozsudok – Ochrana osobnosti
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zmluvy
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Poistenie
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 11. Rozsudok – Zmluvy
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 12. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 13. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 14. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami, Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 15. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 16. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 17. Rozsudok – Život a zdravie
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 18. Rozsudok – Ostatné
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 19. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami, Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 20. Rozsudok – Ostatné
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 20 z celkovo 24 výsledkov (545 ms)