Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Zmluvy
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Zmluvy
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Poistenie
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zmluvy
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 11. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 12. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami, Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 13. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 14. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami, Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 15. Rozsudok – Ostatné
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 16. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 17. Rozsudok – Rozvod
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 18. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 19. Rozsudok – Náhrada škody
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 19 z celkovo 19 výsledkov (1 000 ms)