Typ súdu
Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Pracovné právo
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozhodnutie – Ochrana osobnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 11. Rozhodnutie – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 12. Uznesenie – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 13. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 14. Rozsudok – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 15. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 15 z celkovo 15 výsledkov (864 ms)