Právna podoblasť
Dátum
Počet strán

Výsledky

  1. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
    Potvrdené
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  2. Dopĺňací rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  3. Uznesenie – Ostatné
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  4. Uznesenie
    Iná povaha rozhodnutia
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  5. Uznesenie
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
    Potvrdené
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  7. Rozsudok – Ostatné
    Iná povaha rozhodnutia
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  8. Rozhodnutie – Starostlivosť o maloletých
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  9. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  10. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
    Potvrdzujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  11. Uznesenie
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  12. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
    Odmietajúce odvolanie
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  13. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
    Potvrdené
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  14. Rozsudok – Ostatné
    Iná povaha rozhodnutia
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  15. Uznesenie
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  16. Uznesenie – Ostatné
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  17. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
    Potvrdené
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  18. Uznesenie – Dedičské právo
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  19. Uznesenie
    Potvrdené
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  20. Uznesenie
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 20 z celkovo 29 532 výsledkov (6 587 ms)