Právna oblasť
Forma
Typ súdu
Dátum
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

  1. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
    Potvrdzujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 1 z celkovo 1 výsledok (509 ms)