Typ súdu
Dátum
Identifikačné číslo spisu
Počet strán

Výsledky

 1. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 4 z celkovo 4 výsledky (508 ms)