Právna oblasť
Právna podoblasť
Forma
Typ súdu
Dátum
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

  1. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
    Potvrdzujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  2. Rozsudok – Kúpna zmluva
    Potvrdzujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 2 z celkovo 2 výsledky (608 ms)