Právna oblasť
Typ súdu
Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Zmenené, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozhodnutie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zmluvy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 11. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 11 z celkovo 11 výsledkov (675 ms)