Typ súdu
Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Nájom a podnájom nebytových priestorov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Zmenkový platobný rozkaz – Zmenky
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Opravné uznesenie – Poistenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 8 z celkovo 8 výsledkov (879 ms)