Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 11. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 12. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 13. Rozsudok – Nájom a podnájom nebytových priestorov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 14. Uznesenie – Zodpovednosť za škodu
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 15. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 16. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 17. Rozhodnutie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 18. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 19. Rozhodnutie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 20. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 20 z celkovo 244 výsledkov (985 ms)