Právna podoblasť
Dátum
Počet strán

Výsledky

  1. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
    Potvrdené
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  2. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  3. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  4. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  5. Uznesenie – Darovacia zmluva
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  6. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  7. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  8. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  9. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  10. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  11. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
    Potvrdené
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  12. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  13. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  14. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
    Potvrdzujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  15. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  16. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  17. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  18. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
    Iná povaha rozhodnutia
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  19. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  20. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
    Zmenené
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 20 z celkovo 157 výsledkov (1 598 ms)