Dátum
Počet strán

Výsledky

  1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
    Zmeňujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  2. Uznesenie – Majetok
    Zmeňujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  3. Rozsudok – Náhrada škody
    Potvrdené, Zmeňujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  4. Rozsudok – Život a zdravie
    Zmeňujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  5. Rozsudok – Opravné prostriedky proti neprávoplatným…
    Zmeňujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
    Zmeňujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  7. Uznesenie
    Zmeňujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  8. Rozsudok – Ostatné
    Zmeňujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
    Zmeňujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
    Potvrdzujúce, Zmeňujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  11. Rozsudok – Ostatné
    Potvrdzujúce, Zmeňujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  12. Rozsudok – Ochrana osobnosti
    Zmeňujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  13. Rozsudok – Ostatné
    Zmeňujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  14. Uznesenie
    Zmeňujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  15. Uznesenie
    Zmeňujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  16. Rozsudok – Ostatné
    Zmeňujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  17. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
    Zmeňujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  18. Rozsudok – Ostatné
    Zmeňujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  19. Rozsudok – Ostatné
    Potvrdzujúce, Zmeňujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  20. Rozsudok – Rozvod
    Zmeňujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 20 z celkovo 176 výsledkov (1 263 ms)