Typ súdu
Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zmenky
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 11. Rozsudok – Poistenie
  Potvrdené, Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 12. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdené, Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 13. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 14. Rozhodnutie – Zmenky
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 15. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 16. Rozsudok – Darovacia zmluva
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 17. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 18. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 19. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 20. Rozhodnutie – Dôchodky
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 20 z celkovo 66 výsledkov (990 ms)