Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Uznesenie – Incidenčné spory
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Incidenčné spory
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Incidenčné spory
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Incidenčné spory
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozhodnutie – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 11. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 12. Uznesenie – Incidenčné spory
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 13. Uznesenie – Incidenčné spory
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 14. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 15. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 16. Uznesenie – Incidenčné spory
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 17. Uznesenie – Incidenčné spory
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 18. Uznesenie – Incidenčné spory
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 19. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené, Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 20. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 20 z celkovo 868 výsledkov (1 038 ms)