Právna oblasť
Právna podoblasť
Dátum
Počet strán

Výsledky

  1. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
    Zrušujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  2. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  3. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
    Potvrdené
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  4. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  5. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  6. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  7. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  8. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  9. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  10. Uznesenie – Nájom a podnájom nebytových priestorov
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  11. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  12. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  13. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  14. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
    Potvrdzujúce, Zmeňujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  15. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  16. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  17. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  18. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  19. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  20. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
    Potvrdzujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 20 z celkovo 356 výsledkov (4 767 ms)