Právna oblasť
Identifikačné číslo spisu
Počet strán