Typ súdu
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

  1. Rozsudok – Dedenie zo závetu
    Iná povaha rozhodnutia
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  2. Uznesenie – Družstvo
    Iná povaha rozhodnutia
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 2 z celkovo 2 výsledky (1 366 ms)