Typ súdu
Dátum
Identifikačné číslo spisu
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Kúpna zmluva
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 3 z celkovo 3 výsledky (581 ms)