Typ súdu
Dátum
Identifikačné číslo spisu
Počet strán

Výsledky

  1. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej… Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  2. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej… Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  3. Uznesenie – Konkurz
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 3 z celkovo 3 výsledky (838 ms)