Typ súdu
Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Nájom a podnájom nebytových priestorov
  Potvrdené, Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Potvrdené, Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Zmluvy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok pre zmeškanie – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rodina a mládež
  Zmenené, Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdené, Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 11. Rozsudok – Poistenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 12. Rozsudok – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 13. Rozsudok – Zmluvy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 14. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Potvrdené, Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 15. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 15 z celkovo 15 výsledkov (845 ms)