Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdené, Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Majetok
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 11. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 12. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 13. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 14. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 15. Rozsudok – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 16. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 17. Uznesenie – Zmluvy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 18. Rozsudok – Rozvod
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 19. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 20. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 20 z celkovo 434 výsledkov (1 473 ms)