Právna podoblasť
Dátum
Počet strán

Výsledky

  1. Rozsudok – Rozvod
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  2. Uznesenie
    Iná povaha rozhodnutia
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  3. Uznesenie – Majetok
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  5. Uznesenie – Konkurz
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  7. Trestný rozkaz – Majetok
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  8. Uznesenie
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  9. Uznesenie
    Potvrdzujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  10. Uznesenie – Ostatné
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  11. Uznesenie – Konkurz
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  12. Uznesenie – Ostatné
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  13. Rozsudok – Život a zdravie
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  14. Rozsudok – Rozvod
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  15. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  16. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  17. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  18. Trestný rozkaz – Majetok
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  19. Rozsudok – Rozvod
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  20. Uznesenie
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 20 z celkovo 87 584 výsledkov (1 540 ms)